Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe rekentool voor lichtgewicht gebouwen

Trillingen en geluid in lichte gebouwen vanaf nu berekenbaar en beheersbaar.

 

« terug naar Nieuws
Nieuwe rekentool voor lichtgewicht gebouwen

Binnenstedelijke verdichting en duurzaam bouwen hebben geleid tot een groeiende vraag naar lichte, prefab bouwmethoden. Maar lichtgewicht constructies eisen meer aandacht van de ontwerper voor geluid- en trillingsoverdracht. In 2003 startte TNO een onderzoek, dat zich richtte op de bouwknoop; de verbinding waar constructie, wanden en vloeren samenkomen. De uitkomsten resulteerden onder andere in de trillingsrichtlijn HiVoSS, aanpassing van de geluidsnorm EN12354 én de ontwikkeling van een methode om de trillingsoverdrachtverzwakking Kij te bepalen. Gebaseerd op deze beoordelingscriteria voor het comfort van lichte woongebouwen is door Level Tools een hulpmiddel ontwikkeld voor akoestisch adviseurs, constructeurs en bouwkundigen. Deze ontwerptool SoViST (Sound and Vibration Steel and Timber) is getest en geverifieerd door TNO. De gratis tool maakt het mogelijk om met behulp van SEA en FEM een quick scan te maken, die al in een vroege fase inzicht biedt in ontwerpalternatieven.

Het programma SoViST is te downloaden via leveltools.nl/files/SovistInstaller.exe
De achtergrondinformatie bij SoViST is te vinden op www.lichterbouwen.nl