Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe wetenschappelijk directeur voor 4TU.HTM

Prof. Arjan Mol is aangesteld als wetenschappelijk directeur van het 4TU.Centre High-Tech Materials (4TU.HTM). Sinds 1 januari 2022 is hij de opvolger van prof. Jilt Sietsma die de functie sinds de oprichting van het instituut in 2014 heeft bekleed.

« terug naar Nieuws

3 februari 2022

Prof. Arjan Mol is benoemd tot wetenschappelijk directeur van het 4TU.Centre High-Tech Materials (4TU.HTM). Sinds 1 januari 2022 is hij de opvolger van prof. Jilt Sietsma die de functie sinds de oprichting van het instituut in 2014 heeft bekleed.

4TU.HTM is een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen. Het instituut is ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek naar materialen te stimuleren en innoveren én nieuwe initiatieven te ontplooien op het gebied van research en educatie. Onlangs nog kreeg 4TU.HTM, tezamen met de andere centra van de 4TU-federatie groen licht om haar activiteiten nog de komende vier jaar voort te zetten.

Sinds 2017 is Arjan Mol actief aan de TU Delft als hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie. Zijn onderzoek richt zich vooral op corrosie-mechanismen en milieuvriendelijke preventie van corrosie. In aanvulling op lopende activiteiten van 4TU.HTM wil Arjan ook jonge onderzoekers aanmoedigen bij het opbouwen van hun netwerk. ‘Komend jaren gaan we erachter komen hoe groot de impact van corona is op de carrières van de nieuwe generatie wetenschappers’, stelt de verse wetenschappelijk directeur ‘Ik wil zekerstellen dat ze blijvend in staat zijn om de noodzakelijke relaties aan te gaan, zowel binnen als buiten hun werkveld. Ook gaat Arjan zich inzetten voor een intensieve ondersteuning vanuit de praktijk, want ‘zonder materiaalonderzoek wordt ’t angstig ‘leeg’ om ons heen’.

De materialen- en energietransities ziet Arjan Mol als de voornaamste uitdagingen van de nabije toekomst. ‘In deze transities kan Nederland via gedegen wetenschappelijk materiaalonderzoek een sleutelrol gaan vervullen.’ Over het onderwerp laat hij zich samen met voorganger Jilt Sietsma verder uit in dit interview.