Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Norm beweegbare bruggen voor commentaar

Tot 20 september a.s. kunt u commentaar indienen op het ontwerp van NEN 6787-1:2020 voor beweegbare bruggen.

« terug naar Nieuws

Het NEN heeft de NEN 6787 ‘Veiligheid van beweegbare kunstwerken – Deel 1: beweegbare bruggen’ herzien. De vernieuwde editie 2020 is nu als ontwerp beschikbaar en tot 20 september a.s. van commentaar te voorzien via normontwerpen.nen.nl.

De norm geeft de eisen en aanbevelingen voor het veilig ontwerpen van beweegbare bruggen (over verkeers-, spoor- of vaarwegen) over hun gehele levensduur. De norm is van toepassing op nieuwbouw en bij substantiële aanpassingen van bestaande bruggen.

Vergeleken met de bestaande uitgave uit 2003 zijn in de nieuwe normversie de eisen op het gebied van functionele (besturingstechnische) veiligheid aanzienlijk gewijzigd. Een eerdere verwijzing naar NEN-EN 954-1 is verwijderd. In het normontwerp zijn de minimale vereisten opgenomen voor betrouwbaarheidsniveaus (prestatie-eisen) van veiligheidfuncties, behorend bij het toepassingsgebied. Ook wordt ingegaan op gevaarlijke situaties en gebeurtenissen waarmee bij het brugontwerp rekening moet worden gehouden.

  • De ontwerp NEN 6787-1-2020 is het product van inspanning van de normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’. Deze commissie houdt zich bezig met constructieve veiligheid van bouwwerken. Wilt u, namens een belanghebbend bedrijf of organisatie, meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan de commissie kunt u mailen met mb@nen.nl.
  • Brug Dronryp (© ipv Delft creatieve ingenieurs).