Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Normalisatie circulair bouwen

NEN wil in beeld krijgen of in de bouwsector behoefte is aan normalisatie op gebied van circulair Bouwen.

« terug naar Nieuws

Daartoe is een enquete opgesteld en wordt een eerste bijeenkomst belegd om de gedachten in de markt te inventariseren.

Aanleiding is het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’. Dit stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. NEN vermoedt dat er voor normalisatie een rol is weggelegd in het stimuleren van deze transitie en onderzoekt hoe de markt daarover denkt.

De bouwsector is een notoire materiaalverbruiker en afvalproducent. Bij het bouw- en sloopafval dat opnieuw ingezet, gaat het meestal om downcycling - in een laagwaardiger toepassing. Om meerwaarde te creëren in de keten, zijn nieuwe bedrijfsmodellen en producttoepassingen nodig, zoals leasen (van bezit naar gebruik), adaptief bouwen, duurzaam materiaalgebruik, biobased bouwproducten. Maar om de doelstelling van 2030 te bereiken, moet circulair in ruim tien jaar tijd de norm worden.


Hoewel ‘circulair’ concreter is en beter zichtbaar dan ‘duurzaam’, vraagt een circulaire bouw ‘nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat.’

De enquête neemt circa tien minuten in beslag. Invullen van de enquête is mogelijk t/m 7 april wanneer een bijeenkomst over Circulair Bouwen plaats vindt.  Deelname van de bijeenkomst is mogelijk door middel van het invullen van de enquête. Deze middag worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en is er plaats voor discussie over volgende stappen.

Klik hier voor meer info.