Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Normontwerp ‘Corrosie van stalen elementen in de grond’ voor commentaar

Tot 1 oktober a.s. kunt u commentaar indienen op het ontwerp van NEN 6766 ‘Corrosie van stalen elementen in de grond’. De norm verschaft de actuele voorschriften voor het bepalen van de wanddikte en corrosiebescherming van stalen buispalen, damwanden en ankers.

« terug naar Nieuws

19 juli 2021

Tot 1 oktober a.s. kunt u commentaar indienen op het ontwerp van NEN 6766 ‘Corrosie van stalen elementen in de grond’. De norm verschaft de actuele voorschriften voor het bepalen van de wanddikte en corrosiebescherming van stalen buispalen, damwanden en ankers.

Hedendaagse, breed gedragen kennis en inzichten in de corrosie van staalconstructies die onder de grond worden toegepast, is niet alleen essentieel voor optimaal en langdurig functioneren van de elementen. Ook zorgt ’t voor een meer duurzame inzet van grondstoffen en energie bij ontwerp en uitvoering van de elementen. Daarom komt de normcommissie Geotechniek van het NEN met de nieuwe NEN 6766. Aan de hand van deze norm kan de ontwerper de benodigde wanddikte van het element kan bepalen en (in combinatie daarmee) vaststellen welk type en welke laagdikte corrosiebescherming het meest geschikt is. Hierbij wordt uiteraard ook het inspectie- en onderhoudsscenario meegewogen.

Adviezen en richtsnoeren voor corrosiepreventie van stalen elementen in de bodem zijn nu al te vinden in Europese normen of richtlijnen als CUR166. NEN 6766 dient als welkome aanvulling, omdat hierin de nieuwe inzichten verwerkt uit recente corrosiemetingen in de Rotterdamse haven en uit projecten van Rijkswaterstaat. Op grond van de uitkomsten van deze metingen heeft de normcommissie regels opgesteld waarmee de ontwerper het ontstaan en de progressie van corrosie kan voorspellen.

NEN 6766 geeft onder meer eisen voor het tegengaan van roestvorming (afroesting) in het algemeen, putcorrosie, spleetcorrosie, MIC (microbiologisch geïnduceerde corrosie), bimetaalcorrosie en corrosie door zwerfstromen. Daarnaast stelt de norm de mogelijke beschermingsmaatregelen aan de orde: coatings, thermisch verzinken, groutomhulling, duplexsystemen en kathodisch beschermen. Aan inspectiescenario’s is eveneens een hoofdstuk gewijd.

  • Becommentariëren van het normontwerp kan op normontwerpen.nen.nl
  • Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Carolien Hoogland, secretaris van de werkgroep Corrosie, telefoon 015 2 690 309 of e-mail mb@nen.nl. Via dit mailadres kunt u ook meer informatie verkrijgen over mogelijkheden tot deelname in de normcommissie Geotechniek. Deze commissie houdt zich bezig met normen voor het ontwerpen van geotechnische en funderingsconstructies, grondonderzoek en classificatie van grond.
  • Foto: Volker Staal en Funderingen.