Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Ook ondernemers vaak langdurig op huisvestingsjacht

In navolging van particulieren, zijn nu ook ondernemers steeds langer op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen. Volgens makelaarsvereniging NVM komt dat door een tekort aan bedrijfspanden én obstakels bij de ingebruikname van beschikbare gebouwen.

« terug naar Nieuws

9 mei 2022

In navolging van particulieren, zijn nu ook ondernemers steeds langer op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen. Volgens makelaarsvereniging NVM komt dat door een tekort aan bedrijfspanden én obstakels bij de ingebruikname van beschikbare gebouwen.

In het eerste kwartaal van dit jaar is in totaal 1,3 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte verhuurd dan wel verkocht via makelaars van de NVM. Bij de landelijke vereniging is zo’n 90 procent van alle makelaars in commercieel vastgoed aangesloten. De 1,3 miljoen is 12 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Deze forse afname is deels te verklaren uit het uitzonderlijk groot aantal transacties gedurende het eerste kwart 2021, maar ook door het huidige tekort aan bedrijfsgebouwen, weet de NVM. Dit tekort is volgens de vereniging vooral terug te voeren op de gestegen kosten van nieuwbouw, als gevolg van gebrek aan personeel en materialen en hogere materiaalprijzen. Hierdoor loopt het aanbod van bedrijfsgebouwen niet in de pas met de (groeiende) vraag. Is de bedrijfsruimte wél voorhanden, dan duurt ’t vaak relatief lang om die ruimte daadwerkelijk in bedrijf te nemen omdat netwerkbeheerders de toegenomen vraag naar aansluitingen op het elektriciteitsnet momenteel lastig kunnen bijbenen.

Door de huidige krapte op de bedrijfsvastgoedmarkt zien vastgoedbeleggers volgens de NVM hun kans schoon om weer/meer rendement te maken. Een aanwijzing hiervoor is dat in het eerste kwartaal 2022 zo’n 30 procent meer is belegd in commercieel vastgoed dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Colliers, een groot internationaal opererend vastgoedadviesbureau, is minder optimistisch. Madeline Buijs, econoom en onderzoeker bij Colliers, verwacht juist dat investeerders voorzichtiger worden. De hinderpalen voor nieuwbouw of renovatie van bestaande bedrijfsgebouwen zijn de hoge inflatie en de hogere prijzen van bouwproducten en -materialen, mede als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. De categorie logistieke gebouwen, voor onder meer E-commerce doeleinden, zal hiervan waarschijnlijk minder te duchten hebben. Dit segment, in de groei sinds de coronapandemie, blijft interessant voor vastgoedinvesteerders. Wel gaan ook hier de rendementen waarschijnlijk omlaag en daardoor de investeringsvolumes krimpen, verwacht Colliers.

Naast de hogere productiekosten waarmee ondernemers in de industrie en logistiek al te kampen hebben, lopen ondernemers die een bedrijfsgebouw huren ook nog kans op forse huurverhoging als gevolg van de hoge inflatie. Vaak is de huur van het bedrijfsgebouw namelijk gekoppeld aan de CPI (consumentenprijsindex), die momenteel voor 2022 is berekend op gemiddeld 7,4%. Aan een huurverhoging van 7,4% valt dan alleen te ontkomen als in het huurcontract een maximale huurverhoging is afgesproken, bijvoorbeeld 2,5%. Komt het CPI hoger uit, dan mag de verhuurder toch slechts 2,5% verhoging doorberekenen.

  • Foto: distributiecentrum met kantoor, Dimensio, Almere (sec.architecten, © Wouter van der Sar).