Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Overkapping Antwerpse Ring dichterbij

De ‘overkappingsintendant’ heeft een positief advies uitgebracht over de aanpak van de Antwerpse Ring.

« terug naar Nieuws

Volgens MIT-hoogleraar Alexander D’Hooghe, die voor de Vlaamse regering de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse ring onderzocht, biedt het concept de beste oplossing voor leefbaarheid en mobiliteit. Zijn ‘ambitienota’ werd gisteren gepresenteerd.

Met de nota komt een project met een bouwsom van 9 miljard op de markt. Voor een presentatie over het concept van een snelwegoverkapping nodigde de Vlaamse overheid enkele jaren geleden Movares-ontwerper László Vákár al eens uit. De bedenker van de Duurzame Weg, die fijnstof, uitlaatgassen en geluid elimineert, is in staat slank te construeren door onder meer het gepatenteerde koudgebogen glas toe te passen. Voor zijn idee ontving hij in 2007 twee innovatieprijzen. Het plan om bij Amersfoort een deel te overkappen, ging onder het gesternte van de crisis weer de ijskast in.

De Vlaamse ambitienota ‘legt het fundament voor het ontwerp van de nieuwe Ringzone’. ‘In 2017 organiseert de intendant een ontwerpwedstrijd, waarin de overkapping van de Antwerpse Ringzone concreet vorm zal krijgen’, aldus de nota. ‘Het intendantenteam zal de ambitienota hiervoor vertalen in concrete ontwerpregels. Die vormen het grote kader en verzekeren samenhang en continuïteit bij het opnieuw inrichten van de ringruimte.
Ontwerpers zullen zich met studiebureaus, mobiliteits- en leefbaarheidsexperten, en andere specialisten verenigen in multidisciplinaire teams. Die moeten tijdens hun opdracht gesprekken en coalities aangaan met burgers, buurten en wijken. Zo bepaalt iedereen samen wat er op de overkapping kan of moet komen, en waar de prioriteiten liggen. De beste oplossingen ontstaan immers wanneer we de expertise van vakspecialisten combineren met de terreinkennis van bewoners uit de stadsregio. Daar is de intendant van overtuigd.’