Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Praat mee over IFD

U heeft een deskundige mening over het Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen van vaste bruggen? Dan nodigt het NEN u van harte uit om mee te praten over een nieuwe NTA (Nederlands Technische Afspraak) voor vaste bruggen: online op vrijdagochtend 9 oktober a.s.

« terug naar Nieuws

Tijdens de meeting wil het normalisatie-instituut met beheerders, bouwers, ontwerpers, leveranciers en andere professionals in vaste bruggen van gedachten wisselen over de gewenste opzet en inhoud van een nieuwe NTA voor het IFD-bouwen van vaste bruggen. Deze Nederlands Technische Afspraak kan zich dan op termijn voegen bij een al eerder gepubliceerde NTA voor IFD-bouwen van beweegbare bruggen, de NTA 8086:2019.

IFD – Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen. Wie al wat langer meeloopt in of met de vaderlandse bouw, heeft de introductie van het concept – eind jaren ’90 door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting – wellicht nog meegemaakt. De interesse was in de loop der jaren afgezwakt, maar de laatste tijd beleeft het IFD-gedachtengoed een soort wederopstanding, onder invloed van de groeiende belangstelling voor circulair bouwen. Begrijpelijk, want circulair bouwen stoelt op hergebruik van bouwdelen en IFD-bouwen vergemakkelijkt dat door het toepassen van gestandaardiseerde, industrieel vervaardigde, demontabele en remontabele elementen.

In navolging van de NTA 8086 voor beweegbare bruggen wordt bij de beoogde NTA voor vaste bruggen wederom ingezet op IFD om zo een impuls te geven aan circulariteit bij GWW-werken. De focus ligt daarbij vooral op de verbindingen van de brugdelen. Deze ‘interfaces’ moeten gestandaardiseerd zijn om de brug niet alleen sneller en efficiënter te monteren, maar ook sneller en efficiënter te démonteren voor hergebruik.

U heeft daar vast waardevolle opvattingen over. Om die te delen, meldt u zich aan voor de online-bijeenkomst op 9 oktober (van 10:00–12:00 uur) via e-mail ifd@nen.nl

Voor nadere inlichtingen over de bijeenkomst kunt u een beroep doen op Stephanie Jansen van het NEN, e-mail ifd@nen.nl

  • Foto: Fietsbrug Oude Rijn, Katwijk / Oegstgeest (Syb van Breda & Co architects, © Paul A.M. Onderwater).