Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Private kwaliteitsborging naar Kamer

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging Bouw.

« terug naar Nieuws

Daarmee breekt voor de bouwsector een belangrijke stelselwijziging aan. Het plan uit de koker van Blok mag nu door de nieuwe PvdA-minister van Wonen, Plasterk, door de Kamer worden geloodst. Juist zijn partij had lang bezwaren.

Donderdag maakten vijf Kamerleden in de tweede termijn van de gelegenheid gebruik een laatste opmerking te maken of moties en amendementen in te dienen. Klik hier voor de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit dat de informatievoorziening verzorgt en is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw.

Volgens analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat een jaar geleden onderzoek deed naar de maatschappelijke kosten en baten van private kwaliteitsborging, zal onder meer het vergunningentraject sneller doorlopen kunnen worden, wat aanzienlijke besparingen moet opleveren.

Anderzijds werd het vermoeden bevestigd dat bouwwerken in de gevolgklasse 3 door hun aard en complexiteit van nature veel kritischer door marktpartijen tegen het licht worden gehouden, gezien de risico’s, maar de kleinere en veel talrijkere (ver)bouwprojecten in gevolgklasse 1 juist weer veel minder. ‘Private kwaliteitsborging heeft uiteenlopende gevolgen voor verschillende gevolgklassen’, aldus het EIB-rapport.

Als de Tweede Kamer deze week akkoord gaat, is de Eerste Kamer aan zet. De invoering van pivate kwaliteitsborging moet regeldruk wegnemen en de consument vooropstellen, maar kent nog steeds ferme tegenstanders. De Vereniging Eigen Huis liet vorige week een brandbrief naar de Kamer gaan met de boodschap ‘Doe het niet’. De pilotprojecten zouden uitwijzen dat het nog veel te vroeg is voor invoering. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het wetsvoorstel 'onduidelijk en onuitvoerbaar'.