Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Raad van State: voorwaarden aan drempelwaarde stikstofdepositie

De regering moet meer natuurbeschermende maatregelen treffen voordat een drempelwaarde stikstofdepositie voor bijvoorbeeld woningbouwprojecten kan worden ingesteld. Dat stelt de Raad van State in een advies aan het kabinet.

« terug naar Nieuws

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had de Raad verzocht de mogelijkheden van (her)invoer van een drempelwaarde (grenswaarde) tegen het licht te houden. Projecten die onder die waarde blijven, zouden dan in uitvoering kunnen gaan.

Vorige week bracht de Raad advies uit. Niet alleen zijn nog extra maatregelen nodig om de natuur voldoende bescherming te bieden tegen de stikstofneerslag van alle projecten die worden vrijgesteld. Ook moet volgens de Raad de aanpak per gebied verschillen. Op plekken waar de natuur er relatief slecht aan toe is, zijn meer ‘stevige maatregelen’ noodzakelijk. De opties om projecten vrij te stellen van een natuurvergunningprocedure zijn hier meer beperkt. Een ecologische onderbouwing is dan gevraagd, aldus de Raad van State.

Eind mei zette de Raad van State, als hoogste bestuursrechter van ons land, een streep door de manier van vergunningverlening tot dan toe. De maatregelen om de stikstofneerslag in en bij natuurgebieden te beperken, conform het Rijks’ Programma Aanpak Stikstof (PAS), zijn te weinig concreet en dat is in strijd met de Europese afspraken over natuurbescherming (Habitatrichtlijn), zo oordeelde de Raad toen. Met de uitspraak kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen stil, óók projecten met een zeer beperkte stikstofdepositie.

Van de Raad van State wilde het kabinet weten of een onevenredig zware impact op bijvoorbeeld de bouwsector een argument kan zijn voor een drempelwaarde. Maar ‘als zelfstandige grondslag’ is dat ‘niet goed verdedigbaar’, meent de Raad.