Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Renovatieopgave bruggen meer in beeld

Nu de rust rond de Merwedebrug is wedergekeerd, ontstaat wat meer aandacht voor de achtergronden.

« terug naar Nieuws

Zaterdag begon bouwcombinatie ViVo met de voorbereidende werkzaamheden voor het ‘sandwichen’ van de hoofdliggers; de versterkingsmaatregel bestaat uit opgelaste verstevigingsplaten aan de binnen - en de buitenzijde.

Dezelfde dag gaf het NOS Journaal Benny Nieswaag, manager renovatie stalen bruggen bij Rijkswaterstaat, de gelegenheid uit te leggen welke oorzaken ten grondslag liggen aan de haarscheurtjes in de liggers; dat niet het materiaal maar dat de gegroeide economie en de almaar mobielere mens de vermoeiing in de hand werken.

Eerder had het NOS Journaal Henk Kolstein (TU Delft) ook al laten verklaren dat de problematiek al langer bekend is, en niet alleen in Nederland speelt.

Overigens ligt de Merwedebrug al bijna tien jaar onder het vergrootglas van de Delftse onderzoekers Huurman en Mo. Die richten zich vooral het probleem van asfaltrafeling dat ook is te wijten aan toegenomen aslasten en verkeersintensiteit.

De complexiteit van de renovatieopgave – waarbij kennis en aanpak in ontwikkeling zijn – wordt hiermee geleidelijk duidelijker. De techneuten en bouwers zowel als de beheerders moeten het oplossen, zoveel staat ook vast. Maar de urgentie en omvang van het probleem van groot onderhoud komen zo haarfijn op het bordje van het verantwoordelijk openbaar bestuur te liggen.