Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Rijkswaterstaat wijzigt modeldocumenten D&C-contracten

Rijkswaterstaat heeft de modeldocumenten voor D&C-contracten aangepast. De gewijzigde versies bevatten onder meer nieuwe eisen voor elektronisch factureren en de bouwschaderegeling. Ze zijn van toepassing op nieuwe contracten voor design & construct.

« terug naar Nieuws

Rijkswaterstaat zet de documenten in om zo de voorspelbaarheid voor marktpartijen te vergroten. De combinatie van ontwerp (d) en uitvoering (c) wordt door de opdrachtgever van gww-werken relatief vaak gehanteerd bij nieuwbouw-, renovatie- en groot-onderhoudprojecten in de infrastructuur. Zo worden momenteel de Ring Groningen/A7, de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de verbreding van de A1 bij Apeldoorn op basis van D&C aangepakt.

De modeldocumenten zijn gebaseerd op de contractvoorwaarden in de UAV-GC. Bij D&C-overeenkomsten zijn de opdrachtnemers, bijvoorbeeld het aannemingsbedrijf, verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van het project. Daarbij heeft de opdrachtnemer de ruimte om innovaties toe te passen.

In de model-documenten zijn ook de eisen voor verkeersmanagement verwerkt. Deze eisen zijn afkomstig uit het model Vraagspecificatieproces en nu in een apart standaard-document geplaatst. De bepalingen kunnen nu breder, voor alle contractvormen worden gebruikt. Daarnaast zijn de bepalingen voor de bescherming van flora en fauna verbeterd, op grond van de gewijzigde natuurwetgeving en de nieuwe gedragscode soortenbescherming.

Voor sommige onderwerpen reiken de modeldocumenten meerdere standaard-teksten aan. Zo worden drie standaard-betalingsregelingen aangeboden. Per project maakt Rijkswaterstaat hieruit een keuze. Binnen een Rijkswaterstaat-project worden de modeldocumenten verder aangepast op de projectspecifieke situatie om tot een volledig aanbestedingsdossier te komen.

  • De vernieuwde model-documenten zijn hier kosteloos te downloaden
  • Impressie: aanpak A7/N7, zuidelijke ringweg Groningen (© Rijkswaterstaat).
  • Bron: Cobouw.