Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Seinen op groen voor Stikstofwet

Het kabinet is ‘t afgelopen woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over het voorstel van minister Schouten voor een Stikstofwet. Met het akkoord kan het wetsvoorstel op voldoende steun rekenen in de Tweede en Eerste Kamer.

« terug naar Nieuws

Jongstleden donderdag vergaderden de Tweede Kamerfracties al over de wet. Na hun goedkeuring gaat het voorstel voor behandeling door naar de Eerste Kamer. In ruil voor hun steun aan het voorstel, heeft het kabinet de oppositiepartijen toegezegd de emissiedoelstellingen aan te scherpen: per 2035 mag driekwart van de gevoelige natuurgebieden geen schade meer ondervinden van de neerslag van stikstof(oxiden). Daartoe dient de huidige emissie van NOx in 2035 met de helft te zijn gereduceerd. Dat streven correspondeert met het eerdere advies van de commissie Remkes. Niet alleen dit einddoel, ook een tweetal tussendoelen wordt in de nieuwe wet vastgelegd: in 2025 moet 40 procent van de stikstof-gevoelige natuurgebieden weer gezond zijn, in 2030 moet dat percentage zijn opgelopen tot 50 procent.

Voor de uitvoering van het beleid trekt het kabinet tot het jaar 2030 in totaal zes miljard euro uit. De helft van het budget wordt gestoken in herstel van de natuur. Twee miljard euro gaat naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Hieronder valt ook het uitkopen van boeren. De resterende één miljard is bestemd voor het verduurzamen van de bouw en voor compenserende maatregelen voor bouwprojecten. Een goed deel daarvan dient als impuls voor de woningbouw, onder andere voor de bouw van zorgbuurthuizen met plekken voor ouderen.

De investeringen in het kader van de nieuwe wet komen bij de 500 miljoen euro die het Rijk al eerder heeft vrijgemaakt voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en het herstellen van natuurgebieden. Daarmee is dekking geboden aan een maatregel als de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Deze maatregel, eind vorig jaar getroffen, zou voldoende stikstofruimte opleveren om de bouw van zo’n 75.000 woningen en enkele infraprojecten door te laten gaan.

Koninklijke Bouwend Nederland, reageert verheugd op het akkoord voor de Stikstofwet. Volgens de brancheorganisatie voor bouwbedrijven draagt de wet bij aan het ‘hoognodige’ herstel van de natuur en biedt het ruimte aan een deel van de bouwactiviteiten. Wel moet het kabinet zich blijven inspannen om nieuwe economische ontwikkelingen op korte termijn mogelijk te maken. Dat is nu namelijk nog onvoldoende duidelijk, vindt de organisatie. De extra stikstofruimte op korte termijn is nodig voor infrastructuur en grootschalige woningbouwprojecten. ‘Die hebben we nodig om de economie weer aan de gang te krijgen en de werkgelegenheid op peil te houden’, aldus Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen.

  • Foto: kantoorgebouw Awarehouse Danzigerkade, Amsterdam (Dedato ontwerpers en architecten, © Oostingh Staalbouw).