Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalbouw tekent voor digitalisering

De Nederlandse staalbouw is de langverwachte overeenkomst aangegaan voor digitale samenwerking volgens open standaarden.

« terug naar Nieuws

Om te komen tot een uniform digitaal loket sloten Bouwen met Staal, de Staalfederatie Nederland en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw op 25 april een overeenkomst met Ketenstandaard Bouw en Installatie, en datapool 2BA. Met de overeenkomst kan gebruik worden gemaakt van de standaards ETIM en SALES , en de brancheproductnummer datapool 2BA, die in de bouw- en installatiesector op brede schaal worden gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling.

ETIM is een standaard voor classificatie van productgegevens voor bouw- en installatiesector en SALES voor het berichtenverkeer. 2BA is feitelijk het digitale loket. Producenten, importeurs, groothandels en installateurs kunnen hier terecht voor bestandsuitwisseling. Dit gebeurt via uniforme bestanden die voldoen aan de SALES- standaard. Daarnaast is 2BA ingericht volgens het ETIM-classificatiemodel. ETIM werd 11 april erkend door BuildingSmart Interational, het onafhankelijke platform op wereldwijde schaal voor artikelclassificatie, artikelidentificatie- en elektronische datacommunicatie breed gedragen door partijen in de bouw en installatiesector.

Transparantie en efficiëntie

Digitale samenwerking volgens open standaarden levert behalve transparantie vooral efficiëntie van bedrijfsprocessen op. Op dit moment sluiten informatiesystemen van staalproducent, handelaar en staalverwerker niet op elkaar aan. Gevolg is dat dezelfde informatie steeds opnieuw (door mensen) moet worden vastgelegd. Door met de informatiesystemen aan te sluiten op de SALES-standaard kan de informatie automatisch worden uitgewisseld zonder extra arbeid. Dit levert in de gehele staalketen besparingen op van transactiekosten.

Pilots

Staalproducenten, handelaren, staalverwerkers en hun softwarepartners hebben het afgelopen jaar een aantal pilots uitgevoerd om de haalbaarheid te testen van de onderlinge digitale communicatie op basis van de ETIM-standaard voor classificatie en SALES-standaard voor elektronische communicatie. De pilots zijn gehouden op initiatief van Bouwen met Staal, de Staalfederatie Nederland en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw.

De uitkomsten van de pilots zijn reden voor de gezamenlijke overeenkomst met Ketenstandaard en 2BA. Bijkomend voordeel van de samenwerking is dat gebruik kan worden gemaakt van de ervaring die in de bouw- en installatiebranche is opgedaan met digitaal samenwerken volgens standaards.  Bovendien levert de staalbouw ook producten en diensten aan de bouw- en installatiesector, waarmee ook de digitale aansluiting met die sector is gerealiseerd. ETIM wordt beheerd door ETIM International. Daardoor is gegarandeerd dat de voor de staalbranche in Nederland ontwikkelde classificatie ook in de andere 16 landen die bij ETIM aangesloten zijn kan worden gebruikt.

Door gebruik te maken van 2BA kan de staalsector ook hier direct instappen. Dit bevordert de acceptatie bij de bedrijven en daarmee hoeft de sector niet zelf een datapool te ontwikkelen.

Pilot-deelnemers

Aan de pilots hebben Geurts-Jansen, Kampstaal, Oostingh Staalbouw Katwijk, ODS, DeltaStaal, ArcelorMittal, J. van den Berselaar Constructie meegedaan samen met de softwarehuizen van INAD, Matrix, Liemar, Construsteel en Datamex.

De pilot, waarin H- en I-profielen als proefkonijnen zijn gebruikt, heeft aangetoond dat de toegepaste technologie en de standaarden praktisch toepasbaar zijn. Dat resulteert in lagere transactiekosten per order en certificaat, factuur en vrachtbrief in de keten.