Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalprijzen ongehinderd in de lift

Ondanks de nog altijd heersende overcapaciteit stijgt de staalprijs mondiaal.

« terug naar Nieuws

Dit meldt ABN AMRO’s Industriële Metalen Monitor. In de analyse van Casper Burgering wordt ook de volatiliteit in de basismetaalmarkten verklaard. Die liet onlangs van zich spreken en deed de nikkel- en zinkprijzen sterk stijgen.

‘In de ferrometaalmarkten bleef de rust heer en meester en maakte de neergang op aandelenmarkten en basismetaalmarkten maar weinig indruk. In de ferrometaalmarkten zijn de prijzen dit jaar ijzerenheinig gestegen ondanks de nog altijd heersende overcapaciteit. Wat positief doorwerkt op de ferrometaalprijzen is de beperking van de productiecapaciteit van staal in China, in combinatie met een aanhoudend goede vraag naar staal’, aldus de analyse.

De vraag naar staal blijft vooral gunstig door het huidig economisch klimaat waarvan de bouw profiteert, en dat een sentiment van hersteld vertrouwen ademt.

De monitor schetst: ‘In de tweede helft van 2017 stegen de Chinese voorraden van plaatstaal sterk, stabiliseerden de bezettingsgraden en namen de verhandelde volumes in de markt af. Als gevolg hiervan daalde de mondiale staalprijs. In november 2017 keert het tij en vanaf dat moment nemen de verhandelde volumes weer toe. De Europese staalsector profiteert van de aantrekkende activiteit in de bouwsector. Ondanks dat staalbouw in Europa relatief beperkt is, blijft de bouwsector een belangrijke afnemer van staalproducten. De goede stemming op de staalmarkten sijpelt ook door naar de schrootmarkten. De prijs van ferro-schroot is sinds begin dit jaar sterk opgelopen, parallel aan de prijstrends van ruw staal. Staalfabrieken zijn geneigd om de gestegen prijzen voor ruw staal en staalschroot aan hun afnemers door te rekenen. Wij denken dat de prijs van staal in Europa gedurende het eerste kwartaal – een doorgaans sterke periode voor de vraag – hoog blijft.  De VS heeft de intentie om additionele importrestricties op te leggen op de import van staal uit onder meer uit de EU, Canada, Rusland, China, Zuid Afrika, Zuid Korea en Vietnam. Op het moment dat de restricties van kracht worden, zijn mogelijke tegenmaatregelen vanuit de exporterende landen niet ondenkbaar.‘

Voor 2018 wordt verwacht dat de vraag naar basismetalen de productie overstijgt, wat de prijzen verder opstuwt. Op korte termijn blijft de ijzerertsprijs hoog, maar in de loop van 2018 verwacht ABN AMRO een daling.

Bron en beeld: ABN AMRO Industriële Metalen Monitor.