Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Start spoedoperatie Merwedebrug

Aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord (ViVo) start zaterdag met de spoedaanpak van de Merwedebrug.

« terug naar Nieuws

Rijkswaterstaat ‘zet in op versnelling’ van de reparatie en heeft in overleg met aannemerscombinatie ViVo voor een aanpak gekozen waarbij voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug mogen rijden. Ook wordt gekeken naar mogelijke aanvullende maatregelen voor een vlottere doorstroming van het verkeer.

Er is gisteren overleg gevoerd met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Tijdens dit overleg, waarbij minister Schultz van Haegen aanwezig was, is het plan van aanpak gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. RWS meldt hierover: ‘De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.’

Op grond van de eerste onderzoeksresultaten naar de haarscheurtjes in de Merwedebrug was al besloten om de brug binnen twee maanden aan de onderkant te verstevigen. Uit diverse varianten is nu gekozen voor een versnelde oplossing voor versteviging van de Merwedebrug (1961), die niet alleen geplaagd wordt door de al veel eerder voorspelde vermoeiingsproblematiek maar ook door trage besluitvorming en procesaanpak.

De renovatieopgave is immers al lang en breed bekend, en kon in mei 2013 tijdens het IABSE-congres ‘Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures’ drie dagen lang in een internationale context worden bezien. Nagenoeg alle Westerse landen kampen met het probleem van achterstallig onderhoud aan naoorlogse infrastructuur in hoofdwegen en het onderliggend wegennet. Nederland telt zo’n veertigduizend bruggen, waarvan de meeste tussen 1960 en 1980 zijn gebouwd. Bij de huidige snelheid van opereren – tussen de 300 en 500 brugreparaties per jaar, aldus cijfers van TNO – is het niet uitgesloten dat intensief gebruikte civiele kunstwerken, zoals de Merwedebrug, vaker hun kritiek punt bereiken en voortijdig op slot gaan.

De problemen staan niet op zichzelf, kopte afgelopen vrijdag het FD boven een informatieve round-up.