Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Tijdelijke heffing op Chinese buizen

De Europese Commissie heeft maandag importheffingen op bepaalde naadloze buizen en pijpen afgekondigd.

« terug naar Nieuws

Voor de profielen, toegepast in energiecentrales, de bouw en oil & gas, geldt een heffing van 43,5 tot 81 procent voor een periode van een half jaar, maar kan worden uitgebreid naar vijf jaar. De maatregel volgt uit een klacht (van producenten) op 13 maart en nam dus negen maanden in beslag. Het gaat overigens uitsluitend om profielen met externe diameter groter dan 406,4 mm

De EU heeft thans ‘een ongeëvenaard aantal’ van veertig maatregelen getroffen om lidstaten tegen oneerlijke export te beschermen, waarvan achttien tegen producten uit China. Op dit moment lopen er nog veertien onderzoeken met staal in de hoofdrol. Klik hier voor de details.

Hoewel de EU onderhand erkent dat de interne staalsector dringend behoefte heeft aan ‘ademruimte’, gelden de heffingen steeds voor (reeksen van) productgroepen waarvan is aangetoond dat ze worden gedumpt. De Commissie heeft ook voor toezicht op de invoer van staal gezorgd, maar geeft onderwijl ook toe dat behoefte is ‘aan een echte vermindering van de overcapaciteit’.

De Commissie heeft daartoe op 9 november een voorstel goedgekeurd om de antidumping- en antisubsidiewetgeving van de EU te wijzigen. De wijzigingen vormen een antwoord op het feit dat de EU-instrumenten ter bescherming van de handel niet zijn aangepast aan de veranderingen van de wereldwijde handel tijdens de afgelopen 20 jaar. Daarin wordt bijvoorbeeld het heikele punt ‘staatsinmenging’ behandeld; omdat de meeste staalbedrijven in China in staatshanden zijn, is feitelijk sprake van oneerlijke concurrentie.

Deze wijzigingen zullen er niet toe leiden dat aan landen de status van markteconomie wordt verleend. Het voorstel beoogt de antidumping- en antisubsidie-instrumenten van de EU aan te scherpen in het licht van de veranderingen van de wereldwijde handel en de wijzigingen van het rechtskader van de WTO, zonder dat het niveau van bescherming daardoor wordt verlaagd. Klik hier voor meer info.