Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Uur U voor nieuwe spoorbrug Utrecht

Gadeslagen door (onder meer) 10 drones wordt morgenochtend de nieuwe spoorbrug UtARK bij Utrecht ingevaren.

 

« terug naar Nieuws

De bouw van de nieuwe spoorbrug in het tracédeel Utrecht-Amsterdam Rijnkanaal (UtARK) maakt onderdeel uit van een spoorverdubbeling van twee naar vier sporen over een lengte van ± 4 km. De uitbreiding en verbreding van het betonnen spoorviaduct over de Cartesiusweg en aanpassingen aan de bestaande spoorbrug (verhogen en geluidbeperkende maatregelen) zijn onderdeel.

De nieuwe brug komt tussen de bestaande bruggen te liggen. De krappe ruimte is leidend bij de operatie, maar ook bij het constructief ontwerp en voorbouw. Klik hier voor een animatie van opdrachtgever Prorail.

Het project is in de zomer van 2015 gegund aan de combinatie BAM Infra en HSM Steel Structures via een Best Value Procurement. Belangrijke criteria waren onder andere veiligheid tijdens de bouw, minimale hinder voor het spoorverkeer, wegverkeer en omwonenden. De keuze om de brug te assembleren op een verder gelegen terrein heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Abonnees van het vaktijdschrift Bouwen met Staal kunnen in het decembernummer een drieluik over ontwerpoverweging, opzet en uitvoering van de brug tegemoet zien.