Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Voor commentaar: prEN 1993-1-2 Staal bij brand

Tot 1 mei a.s. kunt u commentaar indienen op het ontwerp van de prEN 1993-1-2. Deze norm geeft de regels voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies bij brand.

« terug naar Nieuws

5 april 2022

Tot 1 mei a.s. kunt u commentaar indienen op het ontwerp van de prEN 1993-1-2. Deze norm geeft de regels voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies bij brand.

De prEN 1993-1-2 is bedoeld als opvolger van de huidige publicatie uit 2011 en dient (net als de bestaande uitgave) te worden toegepast in combinatie met EN 1993-1-1 en EN 1991-1-2.

EN 1993-1-1, het algemene deel van de Eurocode 3, levert de richtsnoeren voor het ontwerpen en berekenen van stalen draagconstructies bij normale temperaturen. In aansluiting op dit eerste deel behandelt EN 1993-1-2 de verschillen en aanvullingen op de regels voor de ‘buitengewone situatie’ brand. EN 1991-1-2 bevat de ontwerp- en rekenregels van draagconstructies in het algemeen (los van de materiaalkeuze), in geval van blootstelling aan brand. Via EN 1991-1-2 zijn de (thermische en mechanische) belastingen en belastingcombinaties bij brand vast te stellen.

Als dat is gebeurd, dan kan aan de hand van NEN-EN 1993-1-2 de brandwerendheid van een stalen draagconstructie worden bepaald. Daarbij wordt eerst de mate van opwarming van de constructie bij brand, ofwel de thermische respons, vastgesteld. Daarna worden de (resterende) sterkte, stabiliteit en mogelijke vervormingen van de constructie, de mechanische respons, bepaald. Hieruit volgt de tijdsduur waarin de constructie (nog steeds) zijn dragende functie kan vervullen, zonder gevaar voor instorting en met de mogelijkheid tot veilig vluchten. Deze tijdsduur tót bezwijken van de constructie kan worden berekend met behulp van de tabellen of van eenvoudige dan wel geavanceerde modellen in NEN-EN 1993-1-2.

Met het ontwerp van de editie 2022 wordt de NEN-EN 1993-1-2 op enkele belangrijke onderdelen gewijzigd, vergeleken met de huidige versie 2011. Zo zijn nu verwijzingen opgenomen naar de beproevingsnormen EN 13381-4 voor brandwerende platen en mortel en EN 13381-8 voor brandwerende coatings. In de bestaande Nederlandse Nationale Bijlage bij de norm zijn deze referenties al aanwezig.

Een overzicht van alle belangrijke wijzigingen in de NEN-EN 1993-1-2 en in andere brand-delen van de Eurocode 3 en een toelichting op de achtergronden van de herzieningen is terug te vinden in het juni 2020-nummer van het vakblad Bouwen met Staal.

  • Becommentariëren van het ontwerp prEN 1993-1-2 is mogelijk via normontwerpen.nen.nl
  • Foto: Estel Residence, Nijmegen (ontwerp herbestemming: Teake Bouma architectuur/stedenbouw, © Norbert van Onna).