Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

‘Zwaarste klap van coronacrisis voor MKB-metaal na de zomer’

De Metaalunie verwacht dat het midden- en kleinbedrijf in de metaalsector de impact van de coronacrisis na de zomer pas echt gaat ondervinden. De brancheorganisatie baseert deze verwachting op de uitkomsten van twee recente enquêtes onder de leden.

« terug naar Nieuws

Zowel eind maart als half april heeft de Metaalunie haar leden online ondervraagd over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf op de korte en langere termijn. Bij beide enquêtes geeft het gros van de respondenten, zo’n 85%, te kennen nu al problemen te hebben als gevolg van de pandemie. Bij de meest recente meting (van april) laat bijna de helft van de deelnemers weten dat de omzet de afgelopen twee weken is afgenomen, gemiddeld met 30%. Voor de komende weken verwachten zeven op de tien bedrijven een verdere krimp van de omzet en de orderportefeuille, wederom met zo’n 30% gemiddeld. Veel ondernemers vermoeden dat ze na de zomer de zwaarste klap krijgen, wanneer de orderportefeuilles zijn geslonken.

Momenteel maken de meeste bedrijven zich vooral zorgen over de afnemende orderpositie. Maar ook de ongerustheid over de bedrijfsliquiditeit neemt toe (van 4% van de respondenten in maart tot 14% in april). Een op de drie bedrijven maakt al gebruik van overheidsondersteuning, vooral van de NOW (Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten). Van de resterende bedrijven denkt nog eens de helft dat ook zij binnenkort een beroep gaan doen op de regeling. Afbouw van de flexibele schil is een andere, veel getroffen maatregel. Bijna een derde deel van de bedrijven heeft dit al gedaan, nog eens een derde deel is ’t van plan. Ook voeren meerdere bedrijven overleg met hun personeel over opname van vakantiedagen.

Mede naar aanleiding van de enquêtes deed de Metaalunie vorige week per brief een klemmend beroep op Wouter Koolmees (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Mona Keijzer (staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat) om de steunmaatregelen van de overheid met tenminste drie maanden te verlengen. Het kabinet heeft onlangs het zogeheten Noodpakket economie en banen onlangs al wel verbreed

  • Een gedetailleerd verslag van de enquêtes vindt u op metaalunie.nl
  • Foto: BCB Staalconstructie.