Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalbouwkundig detailleren BmS

Volledig vernieuwde up to date opleiding. Leer zelfstandig werktekeningen van bouwkundige en civiele staalconstructies te maken. 

« terug naar Opleidingen Meld je aan voor deze opleiding

Een cursist, die de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, is in staat zelfstandig werktekeningen van bouwkundige en civiele staalconstructies te maken op aanwijzing van de (tekenaar-) constructeur; kan eenvoudige verbindingen van constructiedelen uitwerken; heeft kennis van maatvoering, detaillering (geen berekeningen), toepassen bouttabellen en bouwkundige voorzieningen.

Niveau

MBO

Tijdsduur

19 middag-avonden.

Voor wie?

De opleiding Staalbouwkundig detailleren BmS is bedoeld voor diegenen, die nog niet of sinds kort werkzaam zijn in de staalconstructie-branche en/of bouwkundige danwel civiele sector. Als vooropleiding kan dienen een (afgebroken) MBO-opleiding (richting bouwkunde, weg- of werktuigbouwkunde) of een door praktijkervaring verkregen vergelijkbaar niveau. Het beginniveau van de opleiding komt overeen met dat van het eerstejaar MBO.

Vakken en lessen

- staalbouwkundig tekenen; theorie, 13 lessen, inclusief twee tentamens
- staalbouwkundig tekenen; praktijk, 12 opdrachten
- materiaal- en profielkunde, 4 lessen, inclusief één tentamen
- wiskunde, 6 lessen, inclusief één tentamen
- mechanica, 15 lessen, inclusief twee tentamens

Staalbouwkundig tekenen

- Berekenen en schematiseren
- Aandachtspunten bij modelleren
- Verbindingen
- Detailleren
- Bouwkundige voorzieningen
- Corrosie, conserveren en verzinken
- Brand
- Productie en productietekeningen
- Montage en montagetekeningen
- Lasberekeningen
- Boutberekeningen

Materiaal- en profielkunde

- Materiaalkunde
- Profielen

Wiskunde

- Meetkunde

Mechanica

- Krachten en momenten
- Belastingen
- Opleggingen
- Normaal- en dwarskrachten, dwarskrachtenlijnen
- Buigende momenten en buigende momentenlijnen
- Zwaartepunt
- Weerstandsmoment
- Doorbuiging
- Raamwerken

Waar en wanneer

De opleiding wordt in Utrecht gegeven aan de Daltonlaan 200. (Uiteraard wanneer Corona-maatregelen daar geen verandering in brengen)
De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdagmiddag en -avond. De lessen beginnen om ca. 14.30 uur en eindigen om 20.30 uur. De exacte/definitieve data en tijden zijn nog niet bekend, in ieder geval is de start begin 2025.

Kosten en studiemateriaal

Voor bedrijfsleden van Bouwen met Staal bedragen de kosten € 4.785 (excl.btw) per jaar. De reguliere prijs is € 5.595 (excl.btw) per jaar. De prijs is inclusief studiemateriaal, dat bestaat uit dictaten voor de vakken wiskunde, mechanica, materiaalkunde, profielkunde en fabricage/montage.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details en een factuur per E-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het E-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer.