Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Seminar CBEEM-staalverbindingen Nederland

Op Componenten geBaseerde Eindige Elementen Model voor staalverbindingen.

« terug naar Evenementen

Achtergrond

Op Componenten geBaseerde Eindige Elementen Model voor staalverbindingen.

Veertig jaar geleden werd numerieke analyse van staalverbindingen door sommige onderzoekers als een niet-wetenschappelijk geval gezien. Twintig jaar later is het reeds een breed gebruikte toevoeging en uitbreiding van het experimentele en theoretische werk. Vandaag is numerieke analyse, en met name numerieke mechanica en vloeistofdynamica, algemeen gebruikt, als een onvervangbaar ontwerphulpmiddel en katalysator voor meerdere onderzoeksgebieden. De aanbevelingen voor de berekening m.b.v. deze geavanceerde, numerieke modellering is hoewel verborgen, maar gereed om te gebruiken volgens hoofdstuk 5 en bijlage C van EN 1993-1-5:2005.

Om de mogelijkheden van de praktische toepassing en de kennis van het gedrag van staalverbindingen te verenigen in de geavanceerde berekening door eindige elementen methode (EEM), is de Componenten geBaseerde Eindige Elementen Model (CBEEM) ontwikkeld. Het model gebruikt de EEM voor de totale berekening van de snedekrachten in de verbinding. Het materiaalmodel gebruikt het elasto-plastische gedrag met de grenswaarde van 5% plastificatie.
Het EE-net moet automatisch gemaakt worden en worden geverifieerd, zodat een goede weergave van het gedrag volgens een plastische berekening verkregen wordt.

Met name de verbindingsmiddelen, zoals lassen, bouten of gedrukte, slanke platen worden beschouwd, als een component met een stijfheid, sterkte- en vervormingweerstand. Deze procedure stelt men in staat om de ontwikkeling van de snedekrachten te beschouwen tijdens het belasten van eenvoudige of complexe verbindingen, de juiste beschouwing van de weerstand van de verbinding belast door eenvoudige of complexe belastingsituaties te doen, en de inschatting van de vervormingscapaciteit van de verbindingen en de aansluiting zelf te maken.

De enige manier om de juistheid van de gesimuleerde resultaten in het geval van complexe modellen aan te tonen is via een methodische validatie- en verificatieproces. Om de juistheid van de toepassing van CBEEM voor de berekening van verbindingen te controleren is een hiërarchische verificatie voorbereid t.o.v. de componentenmethode voor verbindingen van open profielen volgens hoofdstuk 6 van EN 1993-1-8:2006 en verbindingen van kokerprofielen in ISO 14346:2014. De validatie tegen gepubliceerde en eigen experimentele resultaten is gebruikt voor complexe situaties. Deze benchmark resultaten zijn beschikbaar voor de gebruiker om het juiste gebruik van het hulpmiddel toe te staan.

Het seminar zal de huidige stand van zaken m.b.t. verbindingsontwerp opsommen. Tevens zal de methode van het CBEEM-hulpmiddel worden getoond aan de hand van software.

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs en toezichthouders (ambtenaren bouwtoezicht en private bouwplantoetsers).

Niveau

HBO en TU

Kenniseenheden

T.b.v. Constructeursregister: 1 KE/PE-punt

Tijdsduur

1 middag van 12.45 tot 16.15 uur

Waar en wanneer

21 april
Hotel van der Valk
Laan van Europa 1600
3317 DB Dordrecht
http://www.vandervalkhoteldordrecht.nl/nl/

In België wordt op 22 april hetzelfde seminar in Genk gehouden. Klik hier als u interesse heeft in dat seminar.

Sprekers

Lubos Sabatka, M.Sc., Ph.D.
Lubos Sabatka has been dealing with development and innovation of software products for applications in civil engineering since 1981, the year he graduated from the Brno University of Technology.
Lubos is an expert in Statics, Dynamics and Steel Structures. He has written a number of specialized texts and has been presenting papers and expressing his views at professional seminars and conferences.

František Wald
• Professor of Steel and Composite Structures at the Czech Technical University of Prague;
• Head of the Department steel and timber structures
• Chairman of the EU COST TU action Integrated fire engineering and response, IFER
• Director of Erasmus Mundus Master ProgramSustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic events – SUSCOS_M
• Member of technical committee TC 10 Connections of ECCS

Programma

Presentaties zijn worden in het Engels gehouden.

12.45

Ontvangst

 

13.05

Introductie

prof.ir. F.S.K. Bijlaard

13.20

CB en CBEEM
Geschiedenis, Validatie, Verificatie
Lassen, Bouten, Platen

prof. F. Wald

14.40

Pauze

 

15.00

Praktische voorbeelden
Verbindingen met open profielen,
Verbindingen met koker profielen
Componenten- en CBEEM-methode
Voetplaten, Resume

dr. L. Sabatka
prof. F. Wald

16.00

Vragen

 

16.15

Drankje

 

Kosten

Deelname is gratis.
Meldt u zich aan maar blijft u zonder ons vooraf te informeren afwezig dan brengen wij u € 70,00 (excl.btw) in rekening.