Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Verbindingen BV/BmS

Start 14 mei 2024. In deze cursus wordt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen in geschoorde en ongeschoorde raamwerken op zowel sterkte als stijfheid behandeld.

Inleiding in de dynamica BV/BmS

Start 28 mei 2024. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Het tentamen duurt 120 minuten en is op 2 juli 2024 (niet verplicht voor deelnemers die alleen de cursus volgen). Deze cursus wordt afgesloten met een examen en levert 8 kennispunten op.

NEN-EN 1090 lassen in één middag

30 mei 2024. In 1090-2 worden eisen gesteld aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en beproeving van het laswerk, enzovoort.

Corrosiebescherming

Start 12 juni 2024. Deze driedaagse cursus biedt inzicht in corrosiebescherming met veel praktische voorbeelden en sluit af met een bedrijfsbezoek aan een conserveringsbedrijf.

Parametrisch Ontwerpen

Start in september / oktober 2024 de cursus Parametrisch ontwerpen van staalconstructies. De cursus bestaat uit twee modules – één gericht op rekenaars, één gericht op tekenaars – waarop afzonderlijk is in te schrijven. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het ontwerpprogramma Grasshopper.

Workshops kwaliteitsregeling montage staalbouw

Start 10 september. Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) van kracht. Wees voorbereid! En volg deze workshop van twee middagen. De eerste bijeenkomst is fysiek, dus in de klas. De tweede bijeenkomst is online.

Verdiepingsbouw

Start 19 september 2024 start de cursus Verdiepingbouw. Op vijf middag-avonden komen alle aspecten aan de orde die bij het constructief ontwerpen van meerlaagse bouw een rol spelen.

Staalconstructies cursus

Start 3 oktober 2024. In korte tijd wordt u bekend gemaakt met de belangrijkste aspecten van het ontwerpen en berekenen van staalconstructies.

Methodisch constructief ontwerpen

(VOL) Start 22 oktober 2024. Leer om constructief integraal te ontwerpen op een gestructureerde methodische manier, zonder de spontaniteit en creativiteit van het ontwerpen te verliezen.

Hallenbouw

Start 7 november 2024 de cursus Hallenbouw. Leidraad hierbij vormt het boek Hallen. De inhoud van de cursus volgt losjes de hoofdstukindeling met de onderwerpen vloeren, gevels en daken, stabiliteit, constructiesystemen, constructief ontwerp, brandveiligheid, kosten en duurzaam bouwen.

Windbelastingen

7, 14, 28 november en 12 december 2024. De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen.

Workshops kwaliteitsregeling montage staalbouw

Start 12 november 2024. Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) van kracht. Wees voorbereid! En volg deze workshop van twee middagen. De eerste bijeenkomst is fysiek, dus in de klas. De tweede bijeenkomst is online.