Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Dynamica, inleiding in de BV/BmS

Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus start op dinsdag 28 mei 2024. Het tentamen duurt 120 minuten en is op 2 juli 2024 (niet verplicht voor deelnemers die alleen de cursus volgen). Deze cursus wordt afgesloten met een examen en levert 8 kennispunten op.

Verbindingen BV/BmS

In deze cursus wordt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen in geschoorde en ongeschoorde raamwerken op zowel sterkte als stijfheid behandeld. Startdatum dinsdag 14 mei 2024.

Vervaardigen van staalconstructies BV/BmS

Je kunt een constructie ontwerpen en berekenen. Maar wat is de rol van de constructeur bij de maakbaarheid en bruikbaarheid van een constructie? Waar kun je als constructeur terug vinden wat de eisen zijn ten aanzien van de maakbaarheid? Dit en nog veel meer leer je allemaal in deze cursus op dinsdag 9 en 16 april 2024. De opbouw van de lessen volgt de norm NEN-EN 1090-2, Vervaardigen van staalconstructies. Elk onderdeel wordt afgesloten met een checklist van de meest belangrijke punten van het desbetreffende onderdeel.

Workshops kwaliteitsregeling montage staalbouw

Op 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) van kracht. Wees voorbereid! En volg deze workshop van twee middagen. De cursus start op 13 december. De eerste bijeenkomst is fysiek, dus in de klas. De tweede bijeenkomst is online.

Eindige-elementenmethode BV/BmS

Computerberekeningen hebben de plaats ingenomen van de routinematige handberekeningen van staafvormige constructie-elementen, zoals kolommen en liggers in raamwerken. Tevens bieden eindige elementenprogramma's de mogelijkheid de krachtswerking en het vervormingsgedrag van plaat- en schijfvormige constructies beter te beoordelen.
Voordat een constructeur een elementenprogramma aanschaft of gaat gebruiken, zal hij zich de principes van de elementenmethode eigen moeten maken en daarnaast inzicht verwerven in de mechanica van dergelijke constructies. Deze twee aspecten zijn het onderwerp van deze cursus. Met de opgedane kennis is de constructeur in staat de invoer voor een computerprogramma samen te stellen en de uitvoer te interpreteren. Deze cursus start op dinsdag 21 november 2023.

Methodisch constructief ontwerpen

In oktober, november en december 2023 organiseert Bouwen met Staal in samenwerking met Walter Spangenberg (voorheen senior-partner en -adviseur ABT/Oosterhoff) de training Methodisch constructief ontwerpen. Leren om constructief integraal te ontwerpen op een gestructureerde methodische manier, zonder de spontaniteit en creativiteit van het ontwerpen te verliezen. Deze tweede editie van deze cursus/training start op dinsdag 31 oktober 2023. Het Constructeursregister kent 12 punten toe voor deze cursus. Let op: helaas is het beperkte aantal plaatsen vergeven. Mogelijk wordt in 2024 een derde editie van deze zeer populaire training georganiseerd.