Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Borgen constructieve veiligheid in de praktijk

KPCV, VNconstructeurs, Bouwen met Staal, Betonvereniging organiseren de cursus Borgen constructieve veiligheid in de praktijk. Op 13, 20 en 25 april zijn er webinars. Op 25 mei is er een fysieke bijeenkomst. In deze cursus wordt in drie lesmodules uitgelegd hoe constructieve veiligheid in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden.

Workshops kwaliteitsregeling montage staalbouw

Op 1 januari 2024 wordt de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) van kracht. Wees voorbereid! En volg deze workshop van twee middagen. Er zijn meerdere edities die starten op 19 april, 13 juni, 13 september, 15 november en 13 december. De eerste bijeenkomst is fysiek, dus in de klas. De tweede bijeenkomst is online.

Verdiepingbouw

Vanaf 25 april 2023 organiseert Bouwen met Staal op vijf middag-avonden de gloednieuwe cursus Verdiepingbouw! Het is mogelijk om u aan te melden voor de gehele cursus, maar het is ook mogelijk om één of meerdere modules afzonderlijk te volgen. 

Verbindingen BV/BmS

Op de dinsdagen 9, 16, 23 mei en 1 (donderdag), 6 en 13 juni 2023 organiseert BV/BmS de cursus Verbindingen. De cursus behandelt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen.

Dynamica, inleiding BV/BmS

Op vier dinsdagen vanaf 23 mei 2023 organiseert BV/BmS de cursus Dynamica, inleiding. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een examen en levert 8 kennispunten op.

NEN 1090 lassen in één middag

BmS en NIL organiseren woensdag 31 mei de cursus NEN-EN 1090 lassen in één middag volgens de NEN-EN 1090-2. Het Constructeursregister 2 punten toe.

Methodisch constructief ontwerpen

In oktober, november en december 2023 organiseert Bouwen met Staal in samenwerking met Walter Spangenberg (voorheen senior-partner en -adviseur ABT/Oosterhoff) de training Methodisch constructief ontwerpen. Leren om constructief integraal te ontwerpen op een gestructureerde methodische manier, zonder de spontaniteit en creativiteit van het ontwerpen te verliezen. Deze tweede editie van deze cursus/training start op dinsdag 31 oktober 2023. Het Constructeursregister kent 12 punten toe voor deze cursus. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is op volgorde van aanmelding.