Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuws

Overzicht van recente nieuwsberichten.

BNA: Regering, neem de regie over ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid »

BNA: Regering, neem de regie over ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid

Zorg voor heldere, eenduidige en landelijke wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, verbeter de aanbestedingscultuur, laat de architect voortaan verplicht de omgevingsvergunning indienen en sticht een nieuw ministerie voor ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Dat zijn de vier belangrijke bestanddelen van de boodschap van de BNA aan de politiek in het algemeen en het toekomstig kabinet in het bijzonder.

HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen officieel erkend »

HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen officieel erkend

De HBO-masteropleiding Constructief Ontwerpen is voortaan een erkende masteropleiding. Afgelopen vrijdag 17 november heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Stichting BV/BmS Opleidingen de bevoegdheid verleent om alumni van de opleiding Constructief Ontwerpen de graad Master of Science (MSc) toe te kennen. Wie het examen met goed gevolg aflegt, mag in het vervolg de mastertitel voeren.

Ketendoorbraakproject circulair bouwen met staal gestart »

Ketendoorbraakproject circulair bouwen met staal gestart

Na goedkeuring door het Versnellingshuis Nederland circulair! in juli van dit jaar, is het ketendoorbraakproject ‘De ontwikkeling van een circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ bij openbare aanbesteding gegund aan een consortium van ketenpartners, onder aanvoering van initiatiefnemer Bouwen met Staal. Hiermee steekt het eerste ketendoorbraakproject voor de Nederlandse bouw- en infrasector van wal.

Economen zien omzet bouwsector in 2024 afnemen, ‘pas in tweede helft 2025 voorzichtig herstel’ »

Economen zien omzet bouwsector in 2024 afnemen, ‘pas in tweede helft 2025 voorzichtig herstel’

In het afgelopen, derde kwartaal 2023 heeft de bouwbranche de kleinste omzetgroei geboekt sinds het vierde kwartaal van 2020, zo wijzen nieuwe becijferingen van het CBS uit. Economen kijken er niet van op. Al langer voorspellen ze teruggang in groei en voor volgend jaar zelfs krimp van de omzet als gevolg van hoge rentes, hoge bouwkosten en schaarste aan bouwgrond. Volgens de economen van ABN AMRO moet de bouwsector rekening houden met een krimp van 2,5 procent in 2024. Pas in de tweede helft van 2025 kan weer sprake zijn van enige expansie (0,5%).

CBS: ‘Terugloop in transformaties van kantoren tot woningen’ »

CBS: ‘Terugloop in transformaties van kantoren tot woningen’

Het afgelopen jaar 2022 zijn aanzienlijk minder kantoorgebouwen herbestemd tot woningen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn 3.100 voormalige kantoorpanden herontwikkeld voor een nieuwe woonfunctie en dat is bijna een derde minder dan in 2021.

Archiprix 2023: drie winnaars en een eervolle vermelding »

Archiprix 2023: drie winnaars en een eervolle vermelding

Archiprix, de jaarlijkse prijs voor afstudeerwerk op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieurontwerp en landschapsarchitectuur aan Nederlandse onderwijsinstellingen, heeft dit jaar drie winnaars en een eervolle vermelding opgeleverd. De vakjury verkoos het viertal uit in totaal 25 inzendingen.

Wereldstaalproductie in dip »

Wereldstaalproductie in dip

Na een onverwachte opleving in juli is de productie van (ruw)staal in de wereld voor de tweede achtereenvolgende maand weer iets afgenomen ten opzichte van steeds een jaar eerder. Na een teruggang van 2,2 procent in augustus 2023 ten opzichte van augustus 2022, noteert worldsteel voor september van dit jaar een daling van 1,5 procent in vergelijking met september vorig jaar.

Kennisbundels tegen stapelkorting (II) »

Kennisbundels tegen stapelkorting (II)

Een etentje, een bioscoopbezoek, een nieuw broek/rok, een pondje kaas, alles is duurder geworden. Nou ja, bíj́na alles. Voor de twee studieboeken Verbinden en Knopen van Bouwen met Staal telde je enige tijd geleden nog € 196,00 neer. Nu mogen ze gezamenlijk weg voor € 157,00. Ben je lid van Bouwen met Staal, dan ben je helemaal spekkoper. Tot voor kort kostte het paar € 177,50, nu is de nieuwe bundelprijs voor leden € 140,00.

Ministerie belooft plan voor overheidsregulering duurzaamheidseisen bij aanbestedingen »

Ministerie belooft plan voor overheidsregulering duurzaamheidseisen bij aanbestedingen

Eenduidige milieuprestatie- en duurzaamheidseisen bij aanbesteding en contractvorming van bouw- en infraprojecten door overheden en andere (private) opdrachtgevers zijn cruciaal voor het (verder) verduurzamen van de gehele beton- en staalbouwsector in Nederland. Voor uniformiteit van eisen zou de rijksoverheid een wettelijke regeling in het leven moeten roepen. Zo luidde de oproep van een delegatie van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal aan minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een informatiebijeenkomst, dinsdag 31 oktober jl. in Den Haag. De oproep vond gehoor bij de twee bewindspersonen. Ze gaan een plan opstellen voor overheidsregulering van de eisen en dat plan binnen afzienbare tijd voorleggen aan de Tweede Kamer.

Benelux Steel Bridge Contest geopend »

Benelux Steel Bridge Contest geopend

De Benelux Steel Bridge Contest heet de nieuwe vrucht van promotionele samenwerking tussen het Nederlandse Bouwen met Staal en haar Belgisch/Luxemburgse evenknie Infosteel. Via een gezamenlijke ‘staalbouwwedstrijd’ willen de twee staalkennisorganisaties aandacht vragen en krijgen voor voorbeeldige toepassingen van staal in de bruggenbouw in Nederland, België en Luxemburg.

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd »

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd.

Civiele Helden gezocht »

Civiele Helden gezocht

Je bent een held als je kiest voor de civiele techniek. Want (young) professionals in de civiele techniek zijn nú nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen van straks aan te kunnen. Dat is de teneur van Civiele Helden, de nieuwe marketingcampagne van alle Nederlandse hogescholen die educatie in civiele techniek verzorgen, waaronder Windesheim, InHolland, HAN, Saxion, Zuyd en De Haagse Hogeschool.

De praktijk van Circulair ontwerpen »

De praktijk van Circulair ontwerpen

Met de seminars Duurzaam bouwen met staal wil Bouwen met Staal bruikbare kennis over duurzame ontwikkelingen, trends, aspecten of aandachtsgebieden overbrengen die op het ‘moment suprême’ actueel zijn en van belang voor verschillende geledingen van de bouwsector. De themakeuze voor het seminar Duurzaam bouwen met staal 2023 mag dan ook geen verbazing wekken: ‘Circulair ontwerpen’.

Movares verder in Innovus Smart Engineering »

Movares verder in Innovus Smart Engineering

Advies- en ingenieursbureau Movares treedt toe tot Innovus Smart Engineering, een groep van ingenieursbureaus die breed actief is in en voor de gebouwde en ruimtelijke omgeving. Daartoe hebben beide partijen dinsdag 24 oktober jongstleden overeenstemming bereikt. Met de komst van Movares biedt het ingenieurscollectief nu tevens specialistische advies- en ontwerpdiensten op het gebied van spoor- en weginfrastructuur en mobiliteit- en energievraagstukken.

Wijzigingen Bbl per 2024 »

Wijzigingen Bbl per 2024

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is nog jong, maar vanaf 1 januari volgend jaar ondergaat de huidige eerste versie van de opvolger van het Bouwbesluit al enkele belangrijke wijzigingen.

Kennisbundels tegen stapelkorting (I) »

Kennisbundels tegen stapelkorting (I)

Ze zijn al bij velen op het bureau of in de boekenkast belandt, de studieboeken van Bouwen met Staal. En voor wie ze nog niet in bezit heeft, is ’t nu wel erg aantrekkelijk om tot aanschaf over te gaan. De uitgever heeft een elftal ‘need-to-have’ boeken uit haar assortiment ondergebracht in een vijftal thematische bundels met ‘lekker lage’ bundelprijzen.

Staalmakers doorgestart »

Staalmakers doorgestart

Met ‘Staal gaat het maken’ als leading slogan, was ‘Staalmakers’ tot een kleine tien jaar geleden de gezamenlijke promotiecampagne van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS), Koninklijke Staalfederatie en Bouwen met Staal. De gelijknamige website fungeerde als het centrale communicatiemedium. Na beëindiging van de campagne maakt de site onder de vlag van Bouwen met Staal een frisse doorstart.

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd »

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed.

Groei mondiale staalproductie getemperd »

Groei mondiale staalproductie getemperd

Na een tweede kwartaal van krimp bereikte de wereldwijde staalproductie in de vakantiemaand juli een onverwachte piek. Met een totaal staaltonnage van 158,8 miljoen viel de productie maar liefst 6,6 procent groter uit dan in juli 2022. In augustus 2023 is de productiestijging echter alweer aanzienlijk afgezwakt, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de World Steel Association (worldsteel). De mondiale maandproductie komt uit op 152,6 miljoen ton staal en dat is ‘slechts’ 2,2 procent meer dan in augustus vorig jaar.

Staalbouwdag geslaagd »

Staalbouwdag geslaagd

’t Was bijzonder informatief en buitengewoon gezellig tijdens de 2023-editie van de Staalbouwdag, 3 oktober jl. in het AFAS Theater in Leusden.

Leren zonder te lekken »

Leren zonder te lekken

Zelfstandig en flexibel werkende robots worden alom gezien als de sleutel tot een productieve toekomst voor de industrie, logistiek en verwante economische sectoren. Máár om robots, aangestuurd door AI (Artificial Intelligence), te leren om van elkaar te leren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hiervoor zijn grote hoeveelheden data nodig, die lang niet bij alle gebruikers voorhanden zijn. Bovendien moeten alle beschikbare data daarbij worden gedeeld, ook strikt vertrouwelijke. Toch is het mogelijk om robots van verschillende bedrijven of bedrijfsonderdelen op verschillende locaties van elkaar te laten leren zónder individuele bedrijfsgeheimen prijs te geven. Het Flairop-project wijst ’t uit.

Last notice! »

Last notice!

Al ingeschreven voor de Staalbouwdag? Doe ’t vandaag (of in elk geval vóór 1 oktober) en u kunt volgende week dinsdag (3 oktober) kosteloos kennisnemen van de laatste relevante ontwikkelingen en trends in en voor het bouwen met staal.

Bredere blik op stikstof bepleit »

Bredere blik op stikstof bepleit

Met het kabinet Rutte IV in een demissionaire status en Tweede-Kamerverkiezingen op komst, lijkt het landelijk stikstofbeleid tijdelijk ‘on hold’ te staan. Zouden de resultaten van recent afgerond onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam het beleid vlot kunnen trekken? In elk geval raadt UvA decision makers en influencers aan om de problematiek meer integraal te benaderen.

Onderscheiden(d) in thermisch verzinken »

Onderscheiden(d) in thermisch verzinken

De Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2023 heeft vier winnaars opgeleverd. Parkeergebouw Zwijsen (Tilburg) en de Belgische projecten Dakserre Agrotopia (Roeselare) en Brandtoren Kalmhoutse Heide zijn elk gelauwerd met een categorieprijs. De categorie-overstijgende prijs voor circulair bouwen gaat naar Het Podium in Rotterdam.

Gezocht: architecten en constructeurs (m/v) »

Gezocht: architecten en constructeurs (m/v)

Ben je architect of constructeur bij (bijvoorbeeld) een architectenbureau, ingenieursbureau of staalconstructiebedrijf en op zoek naar nieuwe kennis en ervaring in het ontwerpen van staalconstructies met behulp van parametrische tools én inzet van AI (Artificial Intelligence)? Zoek maar niet verder. Je krijgt ‘t gratis opgediend bij deelname aan de Hackathon@Staalbouwdag2023, dinsdag 3 oktober a.s. in het AFAS Theater in Leusden.

BioPartner 5 oogst Europese lof »

BioPartner 5 oogst Europese lof

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale conferentie Eurosteel, 12 september jl. in Amsterdam, heeft het project de prestigieuze European Steel Design Award 2023 van de ECCS in de wacht gesleept.

Gebouwenmarktplaats: Funda voor hergebruik »

Gebouwenmarktplaats: Funda voor hergebruik

Afgelopen woensdag 6 september is tijdens een geanimeerde meeting in Pakhuis de Zwijger ‘Gebouwenmarktplaats’ live gegaan. Dit online platform van Brokkenmákers is een soort Funda, maar dan voor gebouwen die naar verwachting binnen drie tot vijf jaar worden gedemonteerd en daarmee worden gepromoveerd tot donoren van tweedehands constructie-, inbouw- en afbouw-onderdelen voor hergebruik in nieuwe projecten.

Conjunctuurenquête Nederland: ‘Personeelstekort blijft knellen’ »

Conjunctuurenquête Nederland: ‘Personeelstekort blijft knellen’

Elk kwartaal voeren het CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland en VNO-NCW de Conjunctuurenquête Nederland uit: een grootschalig onderzoek naar belangwekkende ontwikkelingen en verwachtingen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Tekort aan personeel is voor veel bedrijven nog steeds een van de grote issues, zo blijkt uit de verse enquêteresultaten.

Zorgen om schoolgebouwen »

Zorgen om schoolgebouwen

’t Is de afgelopen dagen behoorlijk breed uitgemeten in internationale media: in het Verenigd Koninkrijk moeten mogelijk honderden schoolgebouwen, gebouwd in de periode 1950–1980, binnen afzienbare tijd de deuren sluiten. In de constructies van deze gebouwen is op grote schaal het zogeheten RAAC-beton, een cellenbeton, toegepast. Dit materiaal is gevoelig voor rot en geeft na enkele tientallen gebruiksjaren verhoogd risico op bezwijken van de constructies. Moet ook Nederland zich zorgen maken over de staat van de scholenvoorraad?

Rolf Heddrich (1955–2023) »

Rolf Heddrich (1955–2023)

Dr.ing. Rolf Heddrich, marketingdirecteur van bauforumstahl e.V, is afgelopen dinsdag 22 augustus na een lang ziekbed overleden in zijn woonplaats Bielefeld. Hij werd 67 jaar.

Mondiale staalproductie relatief gegroeid »

Mondiale staalproductie relatief gegroeid

De productie van staal in de wereld is de voorbije vier maanden van dit jaar onderhevig aan krimp. Bedroeg de maandproductie in maart 2023 nog 167 miljoen ton, de maand juli blijkt ’t te moeten doen met 158,8 miljoen ton. Toch schrijft de staalproductie de laatste tijd ‘zwarte cijfers’, zo valt op te maken uit recente cijfers van de World Steel Association (worldsteel).

Constructeur in Opleiding »

Constructeur in Opleiding

BV/BmS heeft haar pakket opleidingen voor constructeurs in staal en beton aangevuld met ‘Constructeur in Opleiding’. De naamgeving maakt direct duidelijk voor wie de tweejarige opleiding (start: 26 september a.s.) is bedoeld: technisch geschoolde medewerkers van ingenieursbureaus en (staal)bouwbedrijven die nog geen constructeur zijn en dat graag binnen redelijk afzienbare tijd willen worden.

NTA, nu gratis »

NTA, nu gratis

Net voor de zomervakantie gepubliceerd en nu ook nog eens gratis verkrijgbaar: de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal.

Nieuwe praktijkrichtlijn en aangepaste norm voor berekenen WBDBO »

Nieuwe praktijkrichtlijn en aangepaste norm voor berekenen WBDBO

Het NEN heeft het ontwerp van de nieuwe NPR 6668 én het ontwerp van de aangepaste NEN 6068 gepubliceerd. De gelijktijdige verschijning, 1 augustus jl., berust allerminst op toeval. Beide uitgaven hebben weliswaar een verschillende status maar bieden beide, in onderlinge samenhang, de benodigde richtsnoeren voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten in gebouwen.

Val Haringvlietbrug operationeel »

Val Haringvlietbrug operationeel

De Haringvlietbrug in de A29 is, na een afsluiting van 8 weken, weer opengegaan voor het wegverkeer. Dat gebeurde op vrijdag om 23.00 uur, nadat het nieuwe val succesvol was gemonteerd en operationeel was.

Eerste CO2-arme stalen buisprofielen klaar voor toepassing »

Eerste CO2-arme stalen buisprofielen klaar voor toepassing

ArcelorMittal heeft onlangs een eerste collectie XCarb stalen buizen geleverd aan Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. Voor beide bedrijven vormt de ‘overdracht’ een mijlpaal op weg naar het (verder) terugbrengen van de CO2-emissies bij het produceren, verhandelen en toepassen van stalen buisprofielen.

Michiel Horikx houdt er mee op »

Michiel Horikx houdt er mee op

Dr.ir. Michiel Horikx, docent constructief ontwerpen en bijzonder lector Constructieve Veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam, is begin deze maand met pensioen gegaan. Tot zijn professionele nalatenschap behoort ‘Conceptual Structural Design – Understanding Structural Performance’, een bijna 300 pagina’s dikke kennisbundel waarin Horikx het dikwijls complexe en veelomvattende proces van het constructief ontwerpen ontrafelt en van een praktisch toepasbare methodiek voorziet.

Thijs Asselbergs stapt af »

Thijs Asselbergs stapt af

Prof.ir. M.F., zeg maar Thijs, Asselbergs is gestopt als hoogleraar Architectural Engineering aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Sinds 2008 bekleedde hij de leerstoel, gepositioneerd op het snijvlak van architectuur en bouwtechnologie en met de integratie van constructies en installatietechniek in de architectuur als hoofdaandachtspunt.

Energiebesparingsplicht per 1 juli aangescherpt »

Energiebesparingsplicht per 1 juli aangescherpt

Het ministerie van Economische Zaken heeft de energiebesparingsplicht voor bedrijven aangescherpt. Vanaf 1 juli gelden de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor alle ondernemingen in Nederland en wel voor hun gebouwen, faciliteiten en bedrijfsprocessen.

Wkb per 1 januari volgend jaar in werking »

Wkb per 1 januari volgend jaar in werking

Vanaf Nieuwjaarsdag 2024 is de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) van kracht, zo laat het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten. De Wkb geldt dan voor nieuwbouw en verbouwingen van grondgebonden bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen, betrekkelijk eenvoudige bedrijfsgebouwen en kleinere fiets-/voetbruggen.

Vakblad vertraagd »

Vakblad vertraagd

Door de actuele problemen in handling en distributie bij postbezorger PostNL is (ook) de juni-editie (nr. 293) van het vakblad Bouwen met Staal momenteel nog niet bij alle abonnees bezorgd.

Voorbereid op de toekomst? Doe de Flexibiliteitsscan. »

Voorbereid op de toekomst? Doe de Flexibiliteitsscan.

Is mijn gebouw of gebouwontwerp in staat om verander(en)d gebruik of nieuwe functionaliteit te faciliteren; is het toekomstbestendig? Daar komt u snel achter via de Flexibiliteitsscan op toekomstwaardegebouw.nl. Met deze gratis tool kunt u vlot vaststellen hoe goed een bestaand gebouw of bouwplan ‘scoort’ op flexibiliteit en aanpasbaarheid en wat (nog) nodig is om het ‘adaptief vermogen’ op het gewenste peil te brengen.

Mondiale staalproductie weer gekrompen »

Mondiale staalproductie weer gekrompen

De opleving van de wereldwijde staalproductie in maart 2023 is van tijdelijke aard, zo leren nieuwe cijfers van de World Steel Association (worldsteel). Voor april 2023 noteert de organisatie een productie-afname van 2,4 procent, voor mei komt de daling uit op 5,1 procent, steeds vergeleken met precies een jaar eerder.

Zeven BIM-kampioenen »

Zeven BIM-kampioenen

Al enkele jaren achtereen laat Construsoft via de BIM Award zien dat het gebruik van BIM in de bouw navolging verdient door een breed pallet aan inspirerende toepassingen bij verschillende typen bouwprojecten in de Benelux over het voetlicht te brengen. Aan referenties hiertoe geen gebrek, dit jaar. Maar liefst 44 projecten deden mee, een record in de historie van de prijsvraag. Zeven ervan gaan de geschiedenis in als winnaar Construsoft BIM Award 2023.

Dag van de Bouw (weer) druk bezocht »

Dag van de Bouw (weer) druk bezocht

De Dag van de Bouw blijft een publiekstrekker van formaat. Kwamen vorig jaar enkele tienduizenden mensen op dit nationale evenement af, voor de editie van afgelopen zaterdag staat de teller al op zo’n 55.000 bezoekers. Al, want van enkele van de ruim 160 deelnemende bouwlocaties moet organisator Bouwend Nederland de bezoekersaantallen nog doorkrijgen.

Een miljoen voor onderzoek 3D-printen metalen »

Een miljoen voor onderzoek 3D-printen metalen

Industrieel Additive Manufacturing Metaal (IAMM), een onderzoeksgroep van de hogescholen Windesheim, Fontys en Saxion en hun partners uit het werkveld, heeft onlangs van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een miljoen euro subsidie gekregen. Met het geld kan de groep de komende vier jaar de benodigde praktische studies uitvoeren om de techniek van het 3-metaalprinten verder te verbeteren en de toepassingen ervan in de praktijk verder te brengen.

NTA Hergebruik van constructiestaal gepubliceerd »

NTA Hergebruik van constructiestaal gepubliceerd

Bij het NEN is de NTA 8713:2023 ‘Hergebruik van constructiestaal’ verschenen. Deze Nederlands Technische Afspraak biedt een praktische, eenduidige methodiek voor het bepalen van de kwaliteit en geschiktheid van bestaande staalconstructie-elementen voor hergebruik in een nieuwe constructie.

Klaar voor (her)gebruik »

Klaar voor (her)gebruik

Afgelopen dinsdag 6 juni is in Leiden, in het bijzijn van ruim 150 belangstellenden, de NTA 8713:2023 ‘Hergebruik van constructiestaal’ gepresenteerd. Deze nieuwe Nederlands Technische Afspraak biedt opdrachtgevers, architecten, constructeurs, (staal)bouwers, circulaire slopers en andere direct betrokken projectpartners praktische, uniforme handreikingen voor het direct hergebruik van eerder gebruikte staalconstructie-elementen in nieuwe constructies.

Slanker verder »

Slanker verder

Krap twee maanden na afkondiging van het faillissement meldt ASK Romein in afgeslankte vorm een doorstart te maken. In de vestiging in Roosendaal worden de werkzaamheden per direct hervat. De bedrijfslocaties in Katwijk en Sluiskil blijven gesloten.

Uw favoriete BIM-projecten in de prijzen? »

Uw favoriete BIM-projecten in de prijzen?

De Construsoft BIM Award, de jaarlijkse prijs voor de voorbeeldige inzet van BIM in bouwprojecten, heeft dit jaar een recordaantal van 44 inzendingen opgeleverd. Welke projecten er ditmaal met de Publieksprijs vandoor gaan, daar kunt ook ú invloed op uitoefenen.

Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel »

Run op subsidieregeling emissieloos bouwmaterieel

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) heeft over belangstelling niet te klagen. Een dag na openstelling van de inschrijving (maandag 9 mei jl.) is al meer subsidiegeld aangevraagd dan het Rijk voor deze regeling beschikbaar heeft gesteld, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer geld voor leerwerk en stage in het MKB-metaal »

Meer geld voor leerwerk en stage in het MKB-metaal

MKB-metaalbedrijven die een leerling een dienstverband of stageplek bieden, kunnen komend schooljaar rekenen op een grotere financiële bijdrage van het OOM. De extra euro’s dienen de instroom van leerlingen en stagiairs in de sector verder te stimuleren.

Omzet bouwsector gestegen, afgifte vergunningen gedaald »

Omzet bouwsector gestegen, afgifte vergunningen gedaald

De Nederlandse bouwsector sluit het eerste kwartaal van dit jaar af met een omzetstijging van ruim 12%, in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgifte van vergunningen voor nieuwbouwwoningen valt ruim een kwart lager uit.

Jonas is BNA Beste Gebouw van 2023 »

Jonas is BNA Beste Gebouw van 2023

Wooncomplex Jonas aan de haven van het Amsterdamse IJburg is uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar 2023. Naast deze prijs van de vakjury had organisator BNA (Bond van Nederlandse Architecten) ook weer een publieksstemming op touw gezet. Hierbij gingen de meeste stemmen naar de woningenrenovatie in de 100 jaar oude Van der Pekbuurt in Amsterdam.

BORGR uit de startblokken »

BORGR uit de startblokken

Een even gedegen als handzaam instrument voor het écht borgen van de constructieve veiligheid bij bouwprojecten, door alle betrokken projectpartners. Dat wordt BORGR, de nieuwe online tool van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV).

Wereldwijde staalproductie richt zich op »

Wereldwijde staalproductie richt zich op

De wereldwijde productie van staal is weer ‘bij de wal opgeklauterd’. Na enkele maanden van krimp valt de mondiale staalproductie in maart 2023 1,7 procent hoger uit dan in maart 2022. De 63 landen, aangesloten bij worldsteel, hebben die maand gezamenlijk 165,1 miljoen ton staal vervaardigd.