Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuws

Overzicht van recente nieuwsberichten.

Steun voor verduurzaming industrie »

Steun voor verduurzaming industrie

De Rijksoverheid trekt dit jaar ruim 270 miljoen euro uit om bedrijven, instellingen en organisaties te ondersteunen bij het verduurzamen van industriële processen. Het budget is verdeeld over verschillende subsidieregelingen, met één gemeenschappelijk doel: vermindering van de emissie van CO2.

Voortman Steel Construction Holding in Britse handen »

Voortman Steel Construction Holding in Britse handen

Voortman Steel Construction Holding, een van de twee divisies van Voortman Steel Group, wordt overgenomen door het Britse staalbedrijf Severfield. De overname is naar verwachting op 3 april a.s. formeel en is dan met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar effectief.

Herziening Europees octrooisysteem ophanden »

Herziening Europees octrooisysteem ophanden

Minder administratieve lasten voor de ondernemer en meer gemak voor diezelfde ondernemer bij het aanvragen en beheren van octrooien. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zijn dat zowel de motieven als de voordelen van de aanstaande herziening van het Europese octrooisysteem.

In the picture bij beslissers in de (staal)bouw »

In the picture bij beslissers in de (staal)bouw

Dinsdag 3 oktober a.s. is het AFAS Theater in Leusden het domein van de Staalbouwdag 2023, het kennis- en netwerkevent voor de beslissers in alle schakels van de nationale staalbouwketen. Voor bedrijven en organisaties zijn er weer allerlei mogelijkheden om die beslissers te interesseren voor producten, diensten of andere activiteiten voor de staalbouw.

Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving »

Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving

U bent betrokken geweest bij een inspirerend renovatie- of transformatieproject dat afgelopen jaar is afgerond? Dan is het Nationaal Renovatie Platform beslist verguld met uw inzending voor de Gulden Feniks 2023.

Wereldstaalproductie klimt uit dal »

Wereldstaalproductie klimt uit dal

Met een daling van maar liefst 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, leek de mondiale staalproductie in december 2022 in een vrije val te zijn geraakt. In januari 2023 lijkt het tij gekeerd. Wederom is sprake van een afname maar die blijft, vergeleken met januari 2022, beperkt tot 3,3 procent. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de World Steel Association.

CO2-arm staal in opmars »

CO2-arm staal in opmars

Met een viertal grote, internationale staalverwerkende bedrijven heeft Tata Steel afgelopen week ‘strategische overeenkomsten’ gesloten voor het leveren van CO2-arm staal. Aan dit zogeheten Zeremis® Carbon Lite-staal is een CO2-reductie van maximaal 90% toegekend. Het groene staal is inzetbaar voor de fabricage van duurzame producten in verschillende takken van industrie waaronder automotive. De eerste leveringen aan de vier klanten staan al voor dit jaar op de rol.

Kabinetsplan tegen personeelstekort in techniek en ICT »

Kabinetsplan tegen personeelstekort in techniek en ICT

Lang wachten op plaatsing van zonnepanelen, trage doorvoer van innovaties in de zorg, haperende uitbreiding van het elektriciteitsnet: het structurele tekort aan personeel in de techniek en ICT openbaart zich op alle denkbare fronten. Het Actieplan Groene en Digitale Banen van het kabinet komt dan ook als geroepen.

Theater wordt (weer) theater »

Theater wordt (weer) theater

Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen gaat een nieuwe, tweede gebruiksfase tegemoet als permanent theater ‘De Lievekamp’ in het Brabantse Oss. Lcp-circulair, een samenwerking van cepezedprojects en Lagemaat, is afgelopen week gestart met de demontage van het tijdelijke theater achter de duinen. Nagenoeg alle bouwelementen zijn voorbestemd voor hergebruik bij de bouw van de grote zaal van de nieuwe schouwburg in Oss.

Genoeg materialen voor energietransitie »

Genoeg materialen voor energietransitie

Volgens onderzoekers van het Breakthrough Institute in de Verenigde Staten zijn er nu en de komende jaren mondiaal voldoende materialen voorhanden om de beoogde energietransitie per 2050 klaar te spelen.

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023–2030 gelanceerd »

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023–2030 gelanceerd

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen week het Nationaal Programma Circulaire Economie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin heeft het Rijk tal van concrete maatregelen vervat voor verschillende economische sectoren om de Nederlandse economie per 2050 100% circulair te hebben. De bouwsector krijgt daarbij aparte aandacht.

Met kennis van daken »

Met kennis van daken

De daken van hallen, distributiecentra en verwante bedrijfsgebouwen zijn (meestal) groot en plat en daarmee een uitgelezen ondergrond voor het winnen van ‘groene’ energie via zonnepanelen. Het aanbrengen van PV-panelen op het dak kent echter wel zijn uitdagingen, aandachtspunten en mogelijke risico’s. Vandaar dat Bouwen met Staal een cursus heeft ontwikkeld over het verantwoord toepassen van PV op het dak van bestaande en nieuwe industriegebouwen: ‘Uit de weg, op het dak’.

Wereldwijde staalfabricage neemt duikvlucht »

Wereldwijde staalfabricage neemt duikvlucht

De wereldwijde staalproductie is in december 2022 flink afgenomen, blijkt uit de jongste becijferingen van de World Steel Association (worldsteel). In vergelijking met december 2021 valt de mondiale productie bijna 11 procent kleiner uit.

Omgevingswet wederom in de wacht »

Omgevingswet wederom in de wacht

Met de Omgevingswet wil ’t maar niet vlotten. Invoering van de nieuwe wet, al in 2016 door Tweede en Eerste Kamer aangenomen, wordt voor de vijfde achtereenvolgende maal uitgesteld. De inwerkingtreding is nu voorzien voor 1 januari 2024, heeft minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) de Tweede Kamer laten weten.

Programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd »

Programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd

Het moet uit zijn met ongevallen, instortingen en onveiligheid van bouwwerken, vinden (ook) Koninklijke Bouwend Nederland, Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs. Daarom hebben de vijf organisaties het gezamenlijk programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Het programma is afgelopen woensdag op de TU Delft Campus gepresenteerd, in het bijzijn van zo’n 140 ontwerpers, aannemers en andere representanten van de bouwsector.

Overstap op schoon bouwmaterieel traag op gang »

Overstap op schoon bouwmaterieel traag op gang

Niet 20 miljoen, als voor 2022, maar 60 miljoen euro trekt het kabinet voor dit jaar uit om het verduurzamen van het transport naar, op en vanaf bouwlocaties in ons land te versnellen. Desondanks maakt die verduurzaming nog niet echt vaart en dat ligt onder meer aan de overheid, concluderen studenten aan de Hogeschool van Amsterdam na onderzoek.

Inschrijving Beste Gebouw van het Jaar geopend »

Inschrijving Beste Gebouw van het Jaar geopend

De BNA (Bond van Nederlandse Architecten) heeft het startsein gegeven aan de BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022. Tot 8 maart a.s. kunnen opdrachtgevers en architecten de gebouwen waarover ze zelf het meest te spreken zijn, inzenden voor deelname. Deze ‘beste’ gebouwen moeten in 2022 in gebruik zijn genomen.

Bevingen Groningen nog steeds even zwaar »

Bevingen Groningen nog steeds even zwaar

In aardbevingsgebied het Groningerveld heeft het KNMI het afgelopen jaar 52 aardbevingen geregistreerd als gevolg van de gaswinning. Daarmee valt het aantal zogeheten geïnduceerde bevingen in Groningen flink lager uit dan in 2021, 20 bevingen minder. Het aantal zware bevingen is echter gelijk gebleven.

Sociaal Contract Groen Staal »

Sociaal Contract Groen Staal

Met de Roadmap Plus als ‘routeplanner’ is Tata Steel Nederland op weg om haar staalproductie te ‘vergroenen’. Uiterlijk in 2045 wil de staalfabrikant CO2-neutraal opereren door te produceren op basis van waterstof en schroot. Consequentie is wel dat diverse bestaande productiefaciliteiten, zoals de Kooks- en Gasfabrieken, op termijn moeten sluiten. Om de medewerkers in deze fabrieken werkgelegenheidsperspectief te bieden, heeft het staalconcern samen met de vakverenigingen het Sociaal Contract Groen Staal in het leven geroepen.

Kennis maken met BV/BmS Opleidingen »

Kennis maken met BV/BmS Opleidingen

Voor begin september van dit jaar heeft BV/BmS Opleidingen weer nieuwe edities op stapel staan van de bacheloropleiding Beton- & Staalconstructeurs BV/BmS en de masteropleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS. Wil je een van deze opleidingen volgen? Kom dan eerst naar de Informatieavond BV/BmS op dinsdag(avond) 14 maart a.s. Dan kom je tijdig meer te weten over wat de opleidingen inhouden en wat je er aan hebt.

Voorschriften brandwerendheid bouwdelen en bouwproducten ververst »

Voorschriften brandwerendheid bouwdelen en bouwproducten ververst

Het NEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van NEN 6069 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’. De norm uit 2011, voor het laatst gecorrigeerd en aangevuld in 2019, is inhoudelijk niet heel veel veranderd, maar op essentiële onderdelen wel een stuk duidelijker en vollediger geworden.

Verduurzamen voor energielabel C »

Verduurzamen voor energielabel C

Per 1 januari van dit jaar moet het merendeel van de kantoren in Nederland zijn toegerust met minimaal energielabel C. Voor hoeveel kantooradressen en -vierkante meters geldt deze verplichting? Hoeveel ervan zijn al voorzien van label C of beter? En welke eigenaren wacht een verduurzamingsopgave van hun kantoorvastgoed? Het Kadaster heeft ’t onderzocht.

De sterkste wensen! »

De sterkste wensen!

Bouwen met Staal wenst u en uw naasten een gezond, voorspoedig en staalvriendelijk 2023. Om de wensen en goede voornemens voor het verse jaar ook persoonlijk over te dragen en de plannen voor het nieuwe jaar te ontvouwen, opent Bouwen met Staal voor haar relaties aanstaande dinsdagmiddag 31 januari weer haar Staalcafé.

Samen voor groen staal »

Samen voor groen staal

Stahlo staalservicecentrum gaat het groene ‘Salcos’-staal van Salzgitter Flachstahl leveren. Daartoe hebben beide ondernemingen onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Energietransitie en stikstofreductie gaan hand in hand »

Energietransitie en stikstofreductie gaan hand in hand

Breng de stikstofdepositie omlaag door de energietransitie te versnellen. Dat is de boodschap van een brede coalitie bedrijven onder aanvoering van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) aan de beleidsmakers in Den Haag.

Koolstof gaat circulair in Gent »

Koolstof gaat circulair in Gent

Begin deze maand heeft ArcelorMittal Belgium in Gent haar Steelanol-installatie officieel in gebruik genomen. De kersverse fabriek, kosten zo’n 200 miljoen euro, gaat de koolstofrijke afvalgassen uit het hoogovensproces omzetten in hoogwaardig ethanol dat bruikbaar voor de productie van bijvoorbeeld verf, kleding en kunststoffen.

EU kiest voor heffing op import CO2-intensieve producten »

EU kiest voor heffing op import CO2-intensieve producten

De lidstaten van de Europese Unie zijn afgelopen week akkoord gegaan met invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism. Het CBAM voorziet vanaf volgend jaar in een heffing op import in de EU van staal, ijzer, aluminium, cement en andere CO2-intensieve producten. De invoerheffing wordt gelijk aan de CO2-heffing die binnen de EU gaat gelden onder het herziene EU-emissiehandelssysteem. Het mechanisme zorgt binnen de EU voor een ‘gelijk speelveld’ voor fabrikanten binnen en van buiten de unie.

Europese regelgeving voor duurzame bouw gesorteerd »

Europese regelgeving voor duurzame bouw gesorteerd

Om de ambities van de EU Green Deal – ofwel Fit for 55 – te effectueren, is inmiddels een heel stelsel aan nieuwe, aangescherpte en aankomende Europese verordeningen en richtlijnen voor de gebouwde omgeving tot stand gekomen. DGBC heeft de meest relevante regels voor de bouw- en vastgoedsector nu overzichtelijk bijeengebracht in een nieuwe online publicatie.

Zware beroepenregeling per 1 januari 2023 van kracht »

Zware beroepenregeling per 1 januari 2023 van kracht

Per 1 januari volgend jaar treedt de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metaal en Techniek in werking. Via deze regeling – in de volksmond: ‘Zware beroepenregeling’ – kunnen werknemers met een (fysiek) zwaar beroep in de metaal- en technieksector maximaal drie jaar vóór hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Na beëindiging van het arbeidscontract maakt het inkomen uit werk dan plaats voor een RVU-uitkering tot aan de pensioendatum.

Architecten somber gestemd over opdrachten en omzet »

Architecten somber gestemd over opdrachten en omzet

Architecten zijn als de kanaries in de kolenmijn. Constateren zij ongunstige ontwikkelingen, dan krijgen andere disciplines in de bouw er meestal vroeg of laat ook mee te maken. Tijdens de laatste BNA Conjunctuurmeting laten veel achitecten weten dat de opdracht- en vergunningverlening aan het krimpen is en lopende bouwprojecten steeds meer stagneren.

Staalframebouwwoning verrassende winnaar »

Staalframebouwwoning verrassende winnaar

De winnaars van de Construsoft BIM Awards 2022 zijn al sinds juni van dit jaar bekend. Toch is ’t best mogelijk dat één van de zeven gelauwerde projecten ietwat aan de aandacht is ontsnapt: de vrijstaande woning Ridderkerk van CFP Engineering. Deze winnaar in de categorie ‘Kleinschalige projecten’ heeft (inderdaad) betrekkelijke geringe afmetingen en bovendien een nogal gangbare, typisch Hollands-classicistische hoofdvorm en afwerking, waardoor de woning misschien niet direct opzien baart. Maar achter het traditioneel architectonisch beeld gaat een verrassend innovatieve bouwwijze schuil.

Wereldstaalproductie blijft op peil »

Wereldstaalproductie blijft op peil

In oktober 2022 is wereldwijd precies evenveel staal geproduceerd als in dezelfde maand een jaar eerder. Ten opzichte van september van dit jaar is sprake van een lichte daling. Dat blijkt uit de laatste maandproductiecijfers van World Steel Association.

Miljarden voor Nederlandse infrastructuur »

Miljarden voor Nederlandse infrastructuur

Het kabinet trekt de komende jaren zo’n 7,5 miljard euro uit voor de vaderlandse infrastructuur. Circa 2,7 miljard gaat naar het autowegennetwerk, 4 miljard is gereserveerd voor werken aan het spoor. Dat staat in de plannen die de bewindslieden van Infrastructuur, Mark Harbers en Vivianne Heijnen, en woonminister Hugo de Jonge afgelopen week hebben gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Staat van het mkb: ‘Stijging verkoopprijzen zet door’ »

Staat van het mkb: ‘Stijging verkoopprijzen zet door’

Het merendeel van de middelgrote en kleine bedrijven in Nederland, ook in de bouwnijverheid, rekent de gestegen kosten van grondstoffen, energie en bedrijfsmiddelen door aan haar klanten. Dat blijkt uit het Jaarbericht Staat van het mkb 2022.

Afgifte bouwvergunningen stokt »

Afgifte bouwvergunningen stokt

Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw zijn in het derde kwartaal van dit jaar minder bouwvergunningen afgegeven dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BrandInformatieSysteem krijgt grote beurt »

BrandInformatieSysteem krijgt grote beurt

Al sinds de lancering in 2009 biedt de website brandveiligmetstaal.nl een uitgebreide collectie aan informatiepagina’s, webtools, spreadsheets en publicaties die de architect, constructeur, brandveiligheidsadviseur en andere betrokken professionals in bouwprojecten verder helpt bij het ontwerpen, dimensioneren, toetsen en beoordelen van verschillende typen gebouwen op brandveiligheid.

Techniek-organisaties samen in het geweer tegen personeelstekort »

Techniek-organisaties samen in het geweer tegen personeelstekort

Met het structurele tekort aan medewerkers in de techniek dreigen belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de bouw van woningen in het slop te raken. Aanleiding genoeg voor VNO-NCW, MKB-Nederland en een vijftal landelijke organisaties voor de techniek in Nederland om gezamenlijk het gebrek aan technisch personeel aan te pakken, aan de hand van het ‘Aanvalsplan Techniek’.

Koplopers bijeen voor roadmap Bouwakkoord Staal »

Koplopers bijeen voor roadmap Bouwakkoord Staal

De consultatieronde is voorbij, het commentaar verwerkt, nu is ’t aan de koplopers van het Bouwakkoord Staal om de vrijwel definitieve roadmap met handelingsperspectieven voor het verduurzamen van staal in de bouw nog eens tegen het licht te houden en fijn te slijpen voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd. Dat doen ze dinsdagmiddag 22 november a.s. bij Damen Shipyards in Gorinchem.

Lectoraat lanceert leerboek »

Lectoraat lanceert leerboek

Afgelopen dinsdag 1 november heeft dr.ir. Michiel Horikx, bijzonder lector Constructieve Veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn leerboek Conceptual Structural Design aan de openbaarheid prijsgegeven. Met de publicatie lost het lectoraat een van haar belangrijke beloften bij oprichting in september 2019 in: het ontwikkelen van een leerboek voor de toekomstige generaties professionele constructeurs over belangrijke fasen en facetten van het (conceptueel) constructief ontwerpen.

Wereldstaalproductie leeft op »

Wereldstaalproductie leeft op

In september 2022 is de productie van staal in de wereld iets forser uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo blijkt uit de nieuwste maandcijfers van de World Steel Association. Daarmee is sprake van een trendbreuk: in augustus en juli 2022 kwamen de productiecijfers niet boven die van augustus en juli 2021 uit.

Milieu-investeringen bedrijfsleven in de lift, metaalsector doet goed mee »

Milieu-investeringen bedrijfsleven in de lift, metaalsector doet goed mee

Steeds meer bedrijven trekken steeds meer geld uit voor behoud en verbetering van het leefmilieu, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een kleine tien jaar geleden ging nog slechts 3,7 procent van de totale bedrijfsinvesteringen naar het milieu. Inmiddels is dat aandeel opgeklommen naar 14,2 procent in 2021.

Nomineer voor Ingenieur van het Jaar 2023 »

Nomineer voor Ingenieur van het Jaar 2023

Tot woensdag 30 november a.s. kunt u een ingenieur (m/v) kandidaat stellen voor de verkiezing van de Ingenieur van het Jaar. Kent u er één die de prestigieuze titel en de bijbehorende Prins Friso Ingenieursprijs 2023 dik verdient? Meld hem of haar aan bij het KIVI.

Hernieuwbare energie beteugelt CO2-emissie, maar meer broeikasgassen in de lucht dan ooit »

Hernieuwbare energie beteugelt CO2-emissie, maar meer broeikasgassen in de lucht dan ooit

De wereldwijde uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen stijgt dit jaar waarschijnlijk met minder dan 1 procent. Dat is aanmerkelijk minder dan vorig jaar, meldt het Internationaal Energie Agentschap. Volgens het IEA zit ‘m dat voor een belangrijk deel in de grootschalige inzet van hernieuwbare energie uit windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales.

Geen warm onthaal voor Tegemoetkoming Energiekosten MKB »

Geen warm onthaal voor Tegemoetkoming Energiekosten MKB

Afgelopen week introduceerde het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, kortweg TEK. Namens de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf reageren zowel MKB-Nederland en VNO-NCW als FME en Koninklijke Metaalunie kritisch op de nieuwe regeling. ‘Niet voldoende om ondernemers te helpen’, luidt de strekking van de tamelijk kille ontvangst.

Persoonlijk »

Persoonlijk

Bij diverse organisaties in of voor de vaderlandse bouwsector hebben zich recentelijk, op strategische posities, wisselingen van de wacht voorgedaan. En weer bij andere, staan dergelijke mutaties op stapel.

Miljarden overheidssteun voor innovatie in het MKB »

Miljarden overheidssteun voor innovatie in het MKB

Het afgelopen jaar heeft het Rijk zo’n 7,8 miljard euro uitgetrokken voor innovatieplannen van meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven. De overgrote meerderheid daarvan, 97%, behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Het geld wordt beschikbaar gesteld via een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Sinds de start van de regeling, in 1994, is nog nooit zoveel subsidie toegekend aan innovatieve voornemens binnen het vaderlandse bedrijfsleven.

Onzekerheid troef op kantorenmarkt »

Onzekerheid troef op kantorenmarkt

In het derde kwartaal van dit jaar is in Nederland in totaal 595.000 m2 nieuwe kantoorruimte in gebruik genomen. Dat is niet veel minder dan in dezelfde periode in 2021: 614.000 m2. Een flinke opleving van die afname, zoals in het vierde kwartaal vorig jaar, zit er echter voor het slotkwartaal van 2022 niet in, verwacht vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Roadmap Bouwakkoord Staal ter consultatie »

Roadmap Bouwakkoord Staal ter consultatie

Afgelopen dinsdag 4 oktober, tijdens de Staalbouwdag, heeft het Bouwakkoord Staal haar Roadmap met handelingsperspectieven gepresenteerd. De Roadmap schetst de route die de staalbouwketen in ons land dient af te leggen om de aspiraties en afspraken van het Bouwakkoord Staal per 2030 te hebben doorgevoerd in de beroeps-, bedrijfs- en projectpraktijk. De ruim 100 pagina’s tellende guideline is echter niet in beton gegoten. Het concept staat drie weken lang open voor commentaar van belanghebbenden en belangstellenden.

Rode cijfers door hoge energieprijzen »

Rode cijfers door hoge energieprijzen

Een kwart van de ondernemers in energie-intensieve sectoren, zoals de metaalbouw, verwacht verlies als gevolg van de gestegen energieprijzen. Dat blijkt uit een flitspeiling van VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met zo’n 20 aangesloten brancheorganisaties.

Staalbouwdag-beursaanbieding »

Staalbouwdag-beursaanbieding

De vakbeurs van de Staalbouwdag, dit jaar op dinsdag 4 oktober in het AFAS Theater in Leusden, is dé plek om binnen een dag kennis te nemen van nieuwe en vernieuwde producten en diensten voor het ontwerpen en bouwen met staal. Zo’n 50 exposanten maken er hun opwachting en hebben ongetwijfeld aantrekkelijke beursaanbiedingen voor u in petto. Zoals Bouwen met Staal met ‘an offer you can’t refuse’.