Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Persoonlijk lid worden

Van afstuderende tot ervaren constructeur... Je ontmoet ze bij Bouwen met Staal.

« terug naar Lidmaatschap Meld je aan als lid!

Persoonlijk lidmaatschap en de pluspunten

Voor € 143,00 per jaar krijgen persoonlijke leden van Bouwen met Staal o.m.:

  • gratis toegang tot avondsessies, excursies en andere verenigingsactiviteiten van Bouwen met Staal;
  • zesmaal per jaar het vaktijdschrift Bouwen met Staal;
  • onbeperkt toegang tot het digitale archief;
  • gebruik van online bladermodule en App van het vakblad.

Een persoonlijk lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap en kan dus niet worden overdragen aan een collega.
Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je lidmaatschap. De factuur zal naar het privé adres worden verstuurd.

Aanmelden als persoonlijk lid kan hier.

Studentlid

Voltijds HBO- en WO-studenten genieten als studentlid alle voordelen van het normale persoonlijk lidmaatschap. Maar ze zijn een stuk goedkoper uit: het eerste jaar is gratis, daarna vragen wij € 20,00 per jaar i.p.v. € 143,00. Bovendien krijgen studentleden extra korting op activiteiten en publicaties van Bouwen met Staal en gratis toegang tot de jaarlijkse Studentenstaaldag.
Aanmelden als studentlid kan hier.

Juniorlid

Het juniorlidmaatschap is een voordelig lidmaatschap, dat geldt in de twee jaren na het afstuderen. Een Juniorlid betaalt € 71,50 per jaar, een normaal lidmaatschap kost € 143,00. Ná de twee jaar is het juniorlidmaatschap om te zetten in een persoonlijk lidmaatschap.
Aanmelden als juniorlid kan hier.

De faciliteiten voor persoonlijke leden (per 1-1-2024):

 

 

Studentlid*

Juniorlid

Persoonlijk lid

Geen lid

 

Lidmaatschap
(per jaar)

€ 20,00 incl. btw

€ 71,50 incl. btw

€ 143,00 incl. btw

 

 

Lidmaatschap
buitenland
(per jaar)

€ 20,00 incl. btw

€ 101,50 incl. btw

€ 173,00 incl. btw

 

1

Vakblad
Bouwen met Staal
(6 nummers per jaar)

1 ex. op privé
adres

1 ex. op privé
adres

1 ex. op privé
adres

abonnement à
€ 90,00 p/j, zonder
faciliteiten

2

Toegang tot avondsessies

gratis

gratis

gratis

€ 120,– per
evenement / p.p.

3

Studiedagen, excursies, e.d.**

gratis

15% korting

15% korting

geen korting

4

Studiedagen, excursies, i.s.m. werking
met andere organisaties

Korting afhankelijk van de organisatie

Korting afhankelijk van de organisatie

Korting afhankelijk van de organisatie

geen korting

5

Deelname aan beleidscommissies
en technische commissies

ja

ja

ja

geen deelname mogelijk

* Alleen voor voltijds-studenten. Een kopie van de collegekaart opsturen, is verplicht.

** Kortingen op opleidingen en cursussen worden alleen verleend bij een bedrijfslidmaatschap.

Abonnements- en lidmaatschapsprijzen

Vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten van het vaktijdschrift Bouwen met Staal en toegenomen onkosten wij helaas genoodzaakt om de abonnementen en lidmaatschapsprijzen per 2023 verhogen met 1,0–1,5% (percentage is afhankelijk van type abonnement of lidmaatschap). De prijs voor de student-leden blijft gelijk. 

Beëindigen lidmaatschap (opzegging)

Het beëindigen van een lidmaatschap voor komend jaar kan tot 1 december in het huidige jaar. Het lidmaatschap eindigt door opzegging per brief (Bouwen met Staal, t.a.v. ledenadministratie, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer) of per email (secretariaat@bouwenmetstaal.nl) tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Uw opzegging dient dus vóór 1 december door Bouwen met Staal te zijn ontvangen. Bij latere ontvangst van uw opzegging eindigt het lidmaatschap niet per eerstvolgende 1 januari, maar pas het jaar daarop.

Van de ontvangst van de opzegging krijgt u altijd een bevestiging per e-mail. Indien u deze bevestigingsbrief niet binnen twee weken heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u deze bevestiging goed te bewaren.

Meer over doel, taken en activiteiten van Bouwen met Staal leest u in de brochure 'Voor Staal in de Bouw'. Download hier. De gedrukte versie is te bestellen via info@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. postadres en aantal exemplaren (max. 10 exemplaren gratis per bedrijf/organisatie).