Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene ledenvergadering 2020

Minimaal één keer per jaar legt het algemeen bestuur op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In deze vergadering komen tevens de gestelde doelen voor het komende jaar aan de orde.

« terug naar Agenda

Door corona vindt de Algemene Ledenvergadering later plaats dan u gewend van ons bent. 

In deze nieuwe tijd brengen wij u graag digitaal op de hoogte van alle activiteiten van Bouwen met Staal en wat u daar als verenigingslid aan bijdraagt.

Laat u informeren over de laatste stand van zaken vanuit onze studio Staal door Frank Maatje en onze voorzitter Hans van Pelt en bestuurslid Hans Schepers.

De digitale bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 september om 11.00 uur via Microsoft Teams. Klik hier om u aan te melden.

Bijgaand treft u de bijbehorende stukken voor de ALV aan.