Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Brand en brandveiligheid van staal- en staal-beton constructies

In het voorjaar 2021 zal de cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-beton constructies plaatsvinden. Aan de hand van praktische rekenvoorbeelden leert de cursist in 3 middag-avonden om zijn of haar brandveiligheidsadviezen rekenkundig te onderbouwen. U kunt zich zelfbewuster opstellen als adviseur brandveilig ontwerpen richting uw opdrachtgever. Het niveau van deze cursus is vanaf MBO met ervaring en levert 9 kennispunten op voor het Constructeursregister.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Achtergrond

Het belastinggeval brand is vaak dominant bij het ontwerpen van een staal- of staal-beton constructie. Toch krijgt dit in het ontwerp- en bouwproces vaak onvoldoende aandacht, waardoor minder economische oplossingen gekozen worden. De cursist leert hoe optimaal met het belastinggeval brand rekening gehouden kan worden. Vanuit de eisen aan constructies en gevels in het Bouwbesluit, worden oplossingen behandeld hoe (veilig én economisch) aan de eisen voldaan kan worden en hoe dit rekentechnisch onderbouwd kan worden. Het gebruik van beschikbare tools maakt een belangrijk onderdeel uit van de cursus.Na actieve participatie in de cursus is de cursist in staat het brandveilig ontwerpen en bouwen met staal succesvol in de praktijk te brengen en het eigen bedrijf hiermee richting opdrachtgevers te profileren.

Niveau

HBO/TU, MBO met ervaring

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor (constructief) ontwerpers, constructeurs, docenten, medewerkers van controlerende instanties, aannemers en staalconstructiebedrijven.

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 9 punten toe voor het volgen van deze cursus.

Tijdsduur

3 middag-avonden van 15.00 uur tot 21.00 uur

Waar en wanneer

De nieuwe data in het voorjaar 2021 zijn nog niet bekend.
De locatie is nog niet bekend.

Programma

Dag 1, docent: Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

 • Brandveiligheid algmeen
 • Brandveiligheidsconcepten
 • Eisen en oplossingen voor hallen en verdiepingbouw
 • Wanneer onbeschermd staal en hoe kun je beschermen?
 • Belastingen bij Brand (EN 1991-1-2)
 • Inleiding Fire Safety Engineering

Dag 2, docenten: Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

 • Rekenen aan staal en brand (EN 1993-1-2)
 • Fire Safety Engineering (hoe doe je het in de praktijk) met praktijkvoorbeelden en cases
 • Demonstratie van tools (brandveiligmetstaal.nl, brandmodules bij raamwerksoftware, Ozone, CaPaFi)

Dag 3, docenten: Rob Stark (IMd Raadgevende Ingenieurs) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck)

 • Rekenen aan staal-beton bij brand (EN 1994-1-2)
 • Membraanwerking bij staalplaat-betonvloeren (deel liggers niet beschermen)
 • Geïntegreerde liggers met demonstratie van tools (Potfire, Macs+, GLigger)

Kosten en Studiemateriaal

De prijzen van de vorige editie zijn € 1.355,- voor bedrijfsleden vereniging BmS en € 1.565,- voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief onderstaand studiemateriaal en een eenvoudige maaltijd. De nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.

 • Syllabus met powerpointsheets
 • BmS-boek Brand (Eurocode 3) A.F. Hamerlinck, Brand. Brandveiligheid en berekening van de brandwerendheid van staalconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010, ISBN 978-90-72830-85-2, formaat 23x25 cm, 148 p.
 • BmS-boek Staal-beton (Eurocode 4) J.W.B. Stark en R.J. Stark, Staal-beton. Toepassing en berekening van staal-beton constructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2009, ISBN 978-90-72830-83-8, formaat 23x25 cm, 228 p.
 • Info en tools van http://www.brandveiligmetstaal.nl
 • Macs+ Brandgedrag van staal-beton vloersystemen: Achtergronddocument en Ontwerp Handleiding.
 • BmS-rapport Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding.
 • Diverse artikelen in vaktijdschrift Bouwen met Staal.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate E-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het E-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’.