Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bestuur

Dagelijks en  algemeen bestuur

 

« terug naar Organisatie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en voorzitters van beleidscommissies. Het dagelijks bestuur vergadert circa 5 à 6 keer per jaar.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt zowel de vereniging als de stichting Bouwen met Staal.

ir. W. van den Brink, Tebodin
ing.J.W.J. van den Bersselaar, Jos van den Bersselaar Constructie bv
drs.ir. B. Hoekstra Bonnema, Tata Steel
ing. B.P. Nieswaag, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst
ir. J.F.C. van Pelt (voorzitter), Movares Nederland bv, Utrecht
ir. F. Maatje, (secretaris) Bouwen met Staal

 

Algemeen bestuur vereniging BmS

Het algemeen bestuur is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit de volgende geledingen: rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, architectenbureaus, staalconstructiebedrijven, handelaren, studenten, enz. In principe vergadert het algemeen bestuur 2 keer per jaar.

•     ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie
•     ir. S.M. den Blanken, Arup
•     ir. W. van den Brink*, Tebodin
•     ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel
•     R. Groen, Tata Steel
•     W. Helmens, Mammoet Solutions
•     drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel
•     ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
•     ir. M. Klein, ingenieursbureau gemeente Amsterdam
•     G. de Kwaasteniet, Zinkinfo
•     ir. A. Lanser, Iv-Consult
•     ing. K. Larooij, ProRail
•     ing. W. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht
•     ing. T. Meert, Arcelor Mittal CSB
•     ing. B.P. Nieswaag*, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst
•     ing. N. Noorlander, Hollandia
•     ing. A.B. van Ooijen PMSE, Bartels ingenieursbureau
•     ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*), Movares Nederland
•     prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven
•     P.P. van 't Veen, TNO
•     ir. F. Maatje fungeert als secretaris

* vormen tevens het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

Algemene ledenvergadering

Minimaal één keer per jaar legt het algemeen bestuur op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In deze vergadering komen de begroting en de gestelde doelen voor het komende jaar aan de orde. De vergadering vindt meestal plaats in het voorjaar.