Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bestuur

Dagelijks en algemeen bestuur en ereleden

« terug naar Organisatie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en voorzitters van beleidscommissies. Het dagelijks bestuur vergadert circa 5 à 6 keer per jaar en vertegenwoordigt zowel de vereniging als de stichting Bouwen met Staal.

 • B. Evers
 • ir. H.P. van der Horst, Movares
 • mr. H. Schepers, Tata Steel
 • ing. B. Nieswaag, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst
 • ir. J.F.C. van Pelt, (voorzitter)
 • ir. F. Maatje, (secretaris) Bouwen met Staal

Algemeen bestuur vereniging BmS

Het algemeen bestuur is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit onder meer de volgende geledingen: rijks-, provinciale of gemeentelijke overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, architectenbureaus, staalconstructiebedrijven, staalhandels- en staalproductiebedrijven. In principe vergadert het algemeen bestuur 2 keer per jaar.

 • ir. S.M. den Blanken, BAM Infraconsult bv & BAM Infra Asset Management
 • ir. W. van den Brink, Tebodin
 • ir. S.F. Delrue, Arup
 • B. Evers*
 • R.A. Groen, Tata Steel
 • W. Helmens, Mammoet Solutions
 • N.G.D. Hoogendijk, Hollandia Infra
 • ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam
 • ir. H.P. van der Horst*, Movares
 • ir. M. Klein, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • G.J. de Kwaasteniet, Zinkinfo Benelux
 • P. van Kerchove, Iv-Consult
 • Ing. B. van Leeuwen, Movares Nederland
 • ing. T. Meert, Arcelor Mittal CSB
 • ing. B.P. Nieswaag*, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst
 • ing. P.T.W. Nollet, ProRail
 • ing. A.B. van Ooijen PMSE, Lievense
 • ir. J.C.F. van Pelt* (voorzitter)
 • H. Reimink, worldsteel
 • mr. H. Schepers*, Tata Steel
 • prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven
 • P.B. Soetekouw, GB Steelgroup
 • P.P. van 't Veen, TNO
 • ir. F. Maatje (secretaris), Bouwen met Staal

* vormen tevens het dagelijks bestuur van de vereniging Bouwen met Staal.

Algemene ledenvergadering

Minimaal één keer per jaar legt het algemeen bestuur op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In deze vergadering komen de begroting en de gestelde doelen voor het komende jaar aan de orde. De vergadering vindt meestal plaats in het voorjaar.

Ereleden vereniging BmS

 • ir. J. ter Brugge
 • ir. J.W.B. Enserink
 • ing. R. Lutke Schipholt
 • ir. F.H. Rolf
 • prof.ir. J.W.B. Stark
 • ir. R. van de Waal

Houder penning vereniging BmS:

 • G. de Man
• Laatste update: 15-12-2020 (ADO).