Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene ledenvergadering

Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de leden op de algemene ledenvergadering.

« terug naar Organisatie

Minimaal één keer per jaar legt het algemeen bestuur op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In deze vergadering komen tevens de gestelde doelen voor het komende jaar aan de orde.

De algemene ledenvergadering 2019 van de vereniging Bouwen met Staal is op donderdag 9 mei 2019. De locatie is het kantoor van Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 2713 EK Zoetermeer vergaderzaal NIL op de 6e etage. De aanvangstijd is 15.00 uur.

1. Agenda
2. Jaarverslag 2018, inclusief jaarrekening 2018
3. Samenvatting jaarrekening 2018, stichting (?)
3. Definitieve begroting 2019
4. Globale begroting 2020 (volgt)
5. Voorstel contributie 2020 (volgt)
6. Verslag ALV 15 mei 2018
7. Actiepuntenlijst ALV 15 mei 2018

 

U kunt zich aanmelden via de pagina voor dit evenement.