Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Lidmaatschap

De vereniging Bouwen met Staal (BmS) bindt alle belangstellenden in het ontwerpen en bouwen met staal.

De leden komen uit alle geledingen van de bouw, zoals industrie, ontwerp- en adviesbureaus, overheid, onderzoek en onderwijs. De vereniging telt bijna 350 bedrijfsleden en 500 persoonlijke leden.
De vereniging Bouwen met Staal ondersteunt haar leden in beroep óf studie via een scala aan activiteiten op het gebied van kennisoverdracht, onderzoek en regelgeving. Daarnaast fungeert de vereniging als platform voor het onderhoud van collegiale en zakelijke contacten en het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen 'in staal' tussen de verschillende disciplines binnen de brede Nederlandse staalbouw, van architect en constructeur tot handelaar en producent.

Lidmaatschapsprijzen vanaf 1 januari 2024

  • Bedrijfslidmaatschap - excl € 810,00
  • Persoonlijk lid via bedrijf - excl € 90,00
  • Bedrijfslid groot (meerdere vestigingen) - excl € 1.215,00
  • Goldmember - excl € 4.645,00
  • Persoonlijk lid* - incl € 143,00
  • Junior lid* - incl € 71,50
  • Student lid - incl € 20,00
  • Bedrijfslid klein / ZZP (1 medewerker) - excl € 405,00

* voor buitenlandse lidmaatschappen geldt een toeslag van € 30,00 incl. btw.

Een schets van de activiteiten:

Kennisoverdracht

De vereniging geeft via de stichting Bouwen met Staal toegang tot een breed aanbod aan opleidingen en cursussen. Tot dit pakket behoort ook het tweemaandelijkse vakblad Bouwen met Staal. Bedrijfsleden kunnen rekenen op aantrekkelijke kortingen.

Daarnaast organiseert de vereniging excursies, avondsessies en studiedagen, waaronder het jaarlijkse Voor en door staalconstructeurs. Met de StudentenSTAALprijs lauwert de vereniging elk studiejaar de HBO- en TU-studenten die hun afstudeerwerk geheel of grotendeels aan staal hebben gewijd.

Onderzoek

De vereniging zet zich in voor (meer en beter) wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en bestaande toepassingen van staal in de bouw. Voor een gecoördineerde aanpak hiervan zijn negen technische commissies (BmS-TC’s) actief.

Normering

De vereniging streeft naar doelmatige en efficiënte regelgeving voor het bouwen met staal en de staalbouw. Daartoe neemt de vereniging ook zelf het initiatief tot het ontwikkelen van normen of richtlijnen. Onderzoek, begeleid door een BmS-TC, leidt veelal tot publicatie, bijvoorbeeld in de vorm van een BmS-praktijkrichtlijn. BmS-richtlijnen kunnen op hun beurt dienen als onderlegger voor normen, zoals Nationale Bijlagen bij Eurocodes.

Meer over doel, taken en activiteiten van Bouwen met Staal leest u in de brochure 'Voor Staal in de Bouw'. Download hier. De gedrukte versie is te bestellen via info@bouwenmetstaal.nl, o.v.v. postadres en aantal exemplaren (max. 10 exemplaren gratis per bedrijf/organisatie).