Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen (online)

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Doel

Tijdens vijf namiddagen worden vijf onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan dynamica. Na een algemene inleiding tot de dynamica op de eerste dag zijn er vier praktijktoepassingen van dit vakgebied. De tweede dag behandelt vloertrillingen, de derde dag windtrillingen en demping van met name hoogbouw. Vervolgens wordt de vierde dag ingegaan op het effect van spoortrillingen en sluit de cursus op de vijfde dag af met aardbevingsbestendig ontwerpen. De cursus wordt aangeboden in de vorm van (na)middag-modules die afzonderlijk zijn te volgen.
De cursus richt zich op ontwerpers en rekenaars die in hun bouwkundige of civiele opleiding niet uitgebreid onderwijs in dynamica hebben gehad, maar in hun werk wel met dat onderwerp te maken hebben. Tijdens deze cursus wordt o.a. gebruik gemaakt van SoViST, de gratis ontwerptool voor trillingen en geluid.

Afb.: Kunstobject de Zwerm, arch. en foto: Buro Tjep.

Programma

Tijdens deze modules bieden ontwerpers en rekenaars, die in hun opleiding of werk wel enige ervaring hebben met dynamica, meer inzicht in

  1. inleiding dynamica door Sven Lentzen 
  2. vloertrillingen door Sven Lentzen 
  3. demping van hoogbouw door Chris Geurts 
  4. effect van spoortrillingen en het voorkomen van hinder door Arnold Koopman 
  5. aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998 door Rick Bruins 

Achtergrond

Kennis van dynamica wordt steeds belangrijker voor de ontwerp- en bouwpraktijk. De groei van de stedelijke bevolking en het grotere aantal vervoersbewegingen leiden tot meervoudig ruimtegebruik en toegenomen hinder. Door de grotere technische mogelijkheden – in software en in bouwtechniek – worden bouwsystemen steeds meer uitgenut en materialen tot aan hun grenzen belast. Statica blijkt steeds vaker ontoereikend om bouwwerken te berekenen. Steeds vaker nemen constructeurs hun toevlucht tot dynamica.

Tal van onderwerpen uit de dynamica zijn daarbij nodig: frequenties, modes, resonantie, demping, enz. Theorie en praktijk worden gemengd om beter aan te sluiten bij de verschillende manieren van leren van verschillende mensen. De één theoretiseert graag, terwijl de ander het juist aan den lijve moet ondervinden. Door alles te doen, komt iedere cursist aan bod. Er zal op verschillende manieren door de leercirkel van theoretiseren, toepassen, ervaren en reflecteren worden gegaan. Daardoor zal de lesstof beter worden opgeslagen. En passant komen praktische richtlijnen aan de orde, zoals de SBR-praktijkrichtlijn Trillingen van vloeren door lopen en de norm NPR 9998 Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - geïnduceerde aardbevingen.

Docenten

Docenten zijn: dr.ir. S.S.K. (Sven) Lentzen en drs. A. (Arnold) Koopman (beiden werkzaam bij Tycho Technology), dr.ir. Chris Geurts (TNO), ir. Rick Bruins (abtWassenaar).

Afb.: British Airways i360, arch.: Marks Barfields Architects, foto: British Airways.

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau

(post-)HBO, TU

Kenniseenheden Constructeursregister

Register-ontwerpers, register-constructeurs en register-toetsers ontvangen per module 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 10 KE/PE-punten als u alle 5 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Dynamica van gebouwen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst.

Tijdsduur

In 5 middag-delen (introductie en 4 modules). 

Waar en wanneer

Deze cursus heeft dit jaar in april reeds plaats gevonden. Naar verwachting zal de volgende cursus volgend jaar weer in dezelfde periode van start gaan. Mocht u zich nu al daarvoor aanmelden dan wordt uw aanmelding bewaard en ontvangt u een bericht wanneer nieuwe data/details bekend zijn.

De locatie, online of klassikaal, wordt volgend jaar bepaald.

Kosten en studiemateriaal

Onderstaande prijzen zijn van 2021.
Voor alle vijf modules samen: € 1025 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 1.200 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met cursusmateriaal. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Wilt u niet alle modules, maar uitsluitend één of enkele modules volgen? Geef dit dan alstublieft aan in het veld Opmerkingen onderaan het aanmeldformulier.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

bedrijfsleden

€ 255

€ 485

€ 690

€ 870

€ 1.025

niet-bedrijfsleden

€ 290

€ 555

€ 795

€ 1.010

€ 1.200

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details. De factuur volgt per separate e-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het e-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Tycho Technology. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.