Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Juridische aspecten voor de constructeur

De cursus wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in Nederland. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

De cursus ‘Juridische aspecten’ wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons land. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden. Tot de vaste vragen behoren: ‘Wie is aansprakelijk voor bijvoorbeeld het bezwijken van een verbinding, wanneer de constructeur de detailberekeningen heeft overgelaten aan de bouwer’ óf ‘Wat gebeurt er als het bestek conflicteert met de geldende normen?’ Uiteraard kunnen de deelnemers ook eigen vragen inbrengen.

Bestemd voor

Ontwerpers, ingenieurs, (tekenaar-)constructeurs, projectleiders en voor medewerkers van controlerende instanties. Kortom iedereen die in het bouwproces (met name aan de ontwerpende zijde) een rol speelt en zijn juridische positie wil kennen.

Niveau

HBO

Constructeursregister

Het Constructeursregister kent de cursist 3 punten toe voor het volgen van deze cursus.

Tijdsduur

2 middag-avonden van 15.00 tot 21.00 uur

Waar en wanneer

Regio Utrecht
De nieuwe data zijn nog niet bekend.

Programma

Dag 1
Contracteren
• Precontractuele fase; intentieovereenkomst
• Werken in ketens , samenwerkingsvormen
• Algemene voorwaarden
• Contractstukken en rangorde
• DNR

Dag 2
Uitvoeringsfase
• Aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht tijdens uitvoering
•  Meer- en minderwerk
• Aansprakelijkheid voor bouwgebreken
• Opleveringsproblematiek
• Garantiebepalingen
• Geschillenregeling

Kosten en studiemateriaal

De prijzen van de vorige editie zijn € 1.385 voor bedrijfsleden vereniging BmS en € 1.510 voor overige belangstellenden.
Inclusief syllabus en een eenvoudige maaltijd. De cursusprijs is exclusief BTW. De nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.