Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Stabiliteit van Staalconstructies BV/BmS (online)

Vanaf 4 maart 2021 start de cursus Stabiliteit van Staalconstructies BV/BmS. Deze populaire cursus op (post-) HBO niveau wordt afgesloten met een (niet verplicht) examen op 15 april 2021. Het vak behandelt de berekening van stabiliteit van kolommen, liggers en raamwerken en is geschikt voor constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, docenten en medewerkers controlerende instanties. Het constructeursregister kent 7 punten toe. (10 punten na behaald examen)

Toetsing ontwerp geschoorde hal (online) (2e editie)

Dinsdag 16 en dinsdag 23 maart 2021. Het Technisch Dossier #6 met rekenvoorbeeld wordt vooraf aan de cursist verstrekt en maakt deel uit van de cursusprijs. Het Constructeursregister kent 1 KE/PE punt toe. Genoemde aantallen kennispunten zijn niet bindend. Uiteindelijk worden deze door het Constructeursregister bepaald. Kijk voor een uitgebreidere uitleg over de kennispunten op de website van het Constructeursregister in de tabel kenniseenheden en permanente educatie (KE's en PE's).

NEN-EN 1090 Lassen in één middag (online)

Op woensdagmiddag 17 maart vindt de cursus lassen in één middag weer plaats. De NEN-EN 1090 heeft een grote invloed op de werkzaamheden van opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus, tekenbureaus en staalconstructiebedrijven. Een belangrijk hoofdstuk in EN 1090-2 is hoofdstuk 7 over het lassen. In 1090-2 worden eisen gesteld aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en beproeving van het laswerk, enzovoort.

Juridische aspecten voor de constructeur (online)

Op 24 maart start deze online cursus en bestaat totaal uit 5 woensdagmiddagen. De cursus wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in Nederland. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden. 

Dynamica van gebouwen (online)

Op 1 april 2021 start de cursus Dynamica van gebouwen. Tijdens vijf namiddagen worden na een inleiding vier praktijkonderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan dynamica: vloertrillingen, windtrillingen en demping van hoogbouw, spoortrillingen en aardbevingsbestendig ontwerpen. De cursus is in zijn geheel te doen, maar de modules zijn ook los te volgen. Het constructeursregister kent per module 2 punten toe.

Vervaardigen van Staalconstructies BV/BmS (online)

Deze cursus start 6 april 2021. Je kunt een constructie ontwerpen en berekenen. Maar wat is de rol van de constructeur bij de maakbaarheid en bruikbaarheid van een constructie? Waar kun je als constructeur terug vinden wat de eisen zijn ten aanzien van de maakbaarheid? Één van de meest praktische onderdelen van de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS.

Brand en Brandveiligheid (online)

Leer het brandveilig ontwerpen en bouwen met staal succesvol in de praktijk te brengen en uw bedrijf hiermee richting opdrachtgevers te profileren. Deze online cursus start 8 april 2021 en omvat totaal 9 avonden. Het Constructeursregister kent 9 kennispunten toe aan actieve deelnemers! 

NEN-EN 1090 1&2 Vervaardigen van Staalconstructies (hybride)

Op donderdag 8 april 2021 vindt deze populaire cursus weer plaats. Klassikaal gehouden (met alle COVID-19 maatregelen) in acht genomen en de mogelijkheid deze online te volgen via een camera. Het Constructeursregister kent 3 KE/PE punt toe. Genoemde aantallen kennispunten zijn niet bindend. Uiteindelijk worden deze door het Constructeursregister bepaald.

Verbindingen BV/BmS (online)

Op dinsdag 11 mei start de cursus Verbindingen. Tijdens zes namiddagen wordt diep ingegaan opt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen. Het Constructeursregister kent de cursist 12 punten toe bij het behalen van het examen en 9 punten als de cursus gevolgd wordt zonder het examen te maken.

Dynamica, inleiding BV/BmS (online)

Op 1 juni 2021 start de cursus Dynamica, inleiding. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een toets (niet verplicht). Het constructeursregister kent 6 punten toe. (9 punten na behaalde toets) Deze cursus is onderdeel van het 2e jaar van de Masteropleiding en is op (post-) HBO-niveau.