Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Dynamica, inleiding BV/BmS (online)

Op 1 juni 2021 start de cursus Dynamica, inleiding. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een toets (niet verplicht). Het constructeursregister kent 6 punten toe. (9 punten na behaalde toets) Deze cursus is onderdeel van het 2e jaar van de Masteropleiding en is op (post-) HBO-niveau.

Uit de wei, op het dak (online)

De dinsdagen 15 en 29 juni organiseert Bouwen met Staal de online cursus Uit de wei, op het dak over toepassing van pv-panelen op platte daken van industriële gebouwen (nieuw en bestaand). Deelnemers ontvangen 3 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister.

Demping van hoogbouw (online)

Donderdag 1 juli 2021 organiseert Bouwen met Staal de online cursus Demping van hoogbouw. Voor deelnemers aan de cursus Dynamica van gebouwen (edities 2019 en 2021) is dit een toegift, die kostenloos is bij te wonen. Van overige geïnteresseerden wordt een (kleine) bijdrage verlangd. In beide gevallen is aanmelden noodzakelijk, een link wordt toegestuurd. De lezing is volledig in het Engels. Deelnemers ontvangen 2 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister.