Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

NEN-EN 1090 1&2 Vervaardigen van Staalconstructies

Op donderdag 18 februari 2021 vindt deze populaire cursus weer plaats. Klassikaal gehouden met alle COVID-19 maatregelen in acht genomen. Het Constructeursregister kent 3 KE/PE punt toe. Genoemde aantallen kennispunten zijn niet bindend. Uiteindelijk worden deze door het Constructeursregister bepaald.

Stabiliteit van Staalconstructies BV/BmS (online)

Vanaf 4 maart 2021 start de cursus Stabiliteit van Staalconstructies BV/BmS. Deze populaire cursus op (post-) HBO niveau wordt afgesloten met een (niet verplicht) examen op 15 april 2021. Het vak behandelt de berekening van stabiliteit van kolommen, liggers en raamwerken en is geschikt voor constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, docenten en medewerkers controlerende instanties. Het constructeursregister kent 7 punten toe. (10 punten na behaald examen)

Toetsing ontwerp geschoorde hal (online) (2e editie)

Dinsdag 16 en dinsdag 23 maart 2021. Het Technisch Dossier #6 met rekenvoorbeeld wordt vooraf aan de cursist verstrekt en maakt deel uit van de cursusprijs. Het Constructeursregister kent 1 KE/PE punt toe. Genoemde aantallen kennispunten zijn niet bindend. Uiteindelijk worden deze door het Constructeursregister bepaald. Kijk voor een uitgebreidere uitleg over de kennispunten op de website van het Constructeursregister in de tabel kenniseenheden en permanente educatie (KE's en PE's).

Vervaardigen van Staalconstructies BV/BmS (online)

Deze cursus start 6 april 2021. Je kunt een constructie ontwerpen en berekenen. Maar wat is de rol van de constructeur bij de maakbaarheid en bruikbaarheid van een constructie? Waar kun je als constructeur terug vinden wat de eisen zijn ten aanzien van de maakbaarheid? Één van de meest praktische onderdelen van de opleiding Constructief Ontwerper BV/BmS.

Dynamica, inleiding BV/BmS (online)

Op 1 juni 2021 start de cursus Dynamica, inleiding. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een toets (niet verplicht). Het constructeursregister kent 6 punten toe. (9 punten na behaalde toets) Deze cursus is onderdeel van het 2e jaar van de Masteropleiding en is op (post-) HBO-niveau.