Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Cursussen

Bouwen met Staal organiseert alleen of in samenwerking met andere organisaties het hele jaar door cursussen. Op deze pagina vindt u een opsomming van de cursussen die actueel worden aangeboden.

Parametrisch ontwerpen van staalconstructies (online)

Leer om een parametrisch stalen hal te tekenen en te berekenen. Volg de gehele cursus of alleen de tekenmodule. Maandag 10 mei is de testdag voor deze specialistische cursus waar nog 2 plaatsen voor vrij zijn dus meldt u snel aan.

Verbindingen BV/BmS (online)

Op dinsdag 11 mei start de cursus Verbindingen. Tijdens zes namiddagen wordt diep ingegaan opt het berekenen van geboute en gelaste verbindingen in raamwerken en de berekening van kolomvoetplaatverbindingen. Het Constructeursregister kent de cursist 12 punten toe bij het behalen van het examen en 9 punten als de cursus gevolgd wordt zonder het examen te maken.

NEN-EN 1090 Lassen in één middag (online)

Op dinsdagmiddag 11 mei 2021 vindt de cursus lassen in één middag weer plaats. De NEN-EN 1090 heeft een grote invloed op de werkzaamheden van opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus, tekenbureaus en staalconstructiebedrijven. Een belangrijk hoofdstuk in EN 1090-2 is hoofdstuk 7 over het lassen. In 1090-2 worden eisen gesteld aan de lascoördinator, de kwaliteitsbeheersing van het lasproces, de lasmethodekwalificaties, de lasserskwalificaties, de lasprocedures, de keuring en beproeving van het laswerk, enzovoort.

Dynamica, inleiding BV/BmS (online)

Op 1 juni 2021 start de cursus Dynamica, inleiding. Naarmate constructies slanker worden, neemt de noodzaak toe om het dynamisch gedrag te beoordelen. In vier avonden leert u de probleemstelling te formuleren, de belastingen te schematiseren en de respons te beoordelen. Deze cursus wordt afgesloten met een toets (niet verplicht). Het constructeursregister kent 6 punten toe. (9 punten na behaalde toets) Deze cursus is onderdeel van het 2e jaar van de Masteropleiding en is op (post-) HBO-niveau.