Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene Ledenvergadering 2021

Minimaal één keer per jaar legt het algemeen bestuur op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. In deze vergadering komen tevens de gestelde doelen voor het komende jaar aan de orde.

« terug naar Agenda