Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuw: Hergebruik van constructiestaal

Donderdagen 31 augustus en 7 september organiseert Bouwen met Staal de eerste editie van de cursus Hergebruik van constructiestaal. Aan de hand van uitleg bij de kersverse NTA 8713 wordt dit onderwerp uitgediept door de schrijvers van deze richtlijn. De richtlijn zelf is geen onderdeel van het cursusgeld. Deze is gratis te downloaden van de NEN-website.

« terug naar Cursussen
Nieuw: Hergebruik van constructiestaal

Cursus is vol

De eerste editie van deze cursus is volgeboekt. Na afloop wordt in overleg met de docenten en het gastbedrijf bepaalt of er een tweede editie volgt. U kunt zich nu al opgeven voor die tweede editie door een mail te sturen.

NTA 8713

Deze tweedaagse cursus biedt inzicht in de inhoud van de kersverse Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8713 'Hergebruik van constructiestaal'. Hergebruiken van constructiestaal leidt tot een veel betere milieuprestatie van een bouwwerk dan recyclen van constructiestaal. Het hergebruik van constructiestaal heeft zich, ook in Nederland, al bewezen bij verschillende projecten. Maar hoe verzamel je de informatie die nodig is om iedereen ervan te overtuigen dat een bouwwerk met hergebruikt constructiestaal veilig is? Daar was nog geen eenduidige afspraak over. Met de NTA 8713 ’Hergebruik van constructiestaal’, die in juni gepubliceerd is, is hier verandering in gekomen.

Gratis download

De richtlijn zelf is geen onderdeel van het cursusmateriaal. Uiteraard wordt in de presentaties door de diverse docenten uitgebreid op de inhoud ingegaan. De richtlijn NTA 8713 is sinds juni beschikbaar en te bestellen via de website van NEN. Na verschijnen kostte de richtlijn 66,- euro. Sinds medio augustus is de richtlijn gratis beschikbaar om het gebruik ervan te bevorderen.

Programma middag 31 augustus 2023

13.00

Ontvangst met koffie en thee 

Nebest
Marconiweg 2
4131 PD Vianen

13.30

Opening en korte kennismaking met Nebest

Annamarie Hagoort (Bouwen met Staal) & Michiel Post (Nebest)

13.45

Rapporteur. Duurzaamheid algemeen. Wat is de positie van de richtlijn NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’ daarbinnen?

Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

14.45

Opdrachtgever. Belang van NTA 8713. Hoe gaat de rijksoverheid de uitvraag doen naar hergebruik van constructiestaal? Hoe ziet de overheid eigen rol bij hergebruik?

Rutger Snoek (Rijksvastgoedbedrijf)

15.15

Pauze

 

15.30

Constructief Ontwerper. Toepassing NTA 8713 in de praktijk. Ontstaan van de richtlijn

Pim Peters (IMd Raadgevende Ingenieurs)

16.30

Beproever. Uitleg bij verschillende beproevingsmethoden van her te gebruiken constructiestaal

Jeroen Davelaar (Nebest)

17.00

Gelegenheid voor het stellen van vragen

 

17.15

Borrel (alcoholvrij)

 

17.45

Einde dag 1

 

Afb. links: Karregat, ontw. en foto: diederendirrix.
Afb. rechts: Leuvepaviljoen, ontw.: MoederscheimMoonen Architects, foto: Bart van Hoek Architectuurfotografie.

Programma ochtend en middag 7 september 2023

10.45

Ontvangst met koffie en thee 

Nebest
Marconiweg 2
4131 PD Vianen

11.00

Beproever.
Uitleg bij beproevingsmethoden. Rondleiding door het laboratorium

Jeroen Davelaar & Wouter van den Berg & diverse collega's (Nebest)

12.45

Lunch

 

13.30

Opening en en korte herhaling van het voorafgaande op dag 1

Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

13.45

Rapporteur. Duurzaamheid algemeen. Uitleg bij de opzet en het gebruik van de NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’

Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

14.45

Recyclingbedrijf wordt hergebruiker. Hergebruik van constructiestaal in het Verenigd Koninkrijk. De veranderende rol van het metaalrecyclingbedrijf (Engelstalige lezing)

Bill Firth (EMR)

15.15

Pauze

 

15.30

Staalbouwer. Fabricage en montage met hergebruikt constructiestaal. Ervaringen aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Pieter Klijn & Oscar Obdam (beiden Vic Obdam)

16.00

Ontwikkelaar. Business case van hergebruikt constructiestaal. Ervaringen aan de hand van praktijkvoorbeeld Foodspot

Bob Evers (Arcabox, investeerder in vastgoed en voorzitter SNS)

16.30

Architect. Reuse to reduce. Wens van de ontwerper om hergebruikt materiaal toe te passen. Ervaringen aan de hand van praktijkvoorbeeld  Biopartner 5

Josse Popma (Popma en Ter Steege)

17.00

Discussie

 

17.30

Borrel (alcoholvrij)

 

18.00

Einde dag 2

 


Wanneer en waar

Deze cursus is uitsluitend klassikaal (live) bij te wonen. Deze cursus is niet online bij te wonen.

Twee donderdagen. De lessen zijn op 31 augustus en 7 september 2023.
De twee cursusdagen zijn bij Nebest, Marconiweg 2, 4131 PD Vianen (route) (contact).

Tijdsduur

1 middag van 13.00 tot 17.15 uur en een ochtend-middag van 10.45 tot 17.30.

Bestemd voor

Geïnteresseerden in circulair bouwen en met name hergebruik van constructiestaal, zoals constructief ontwerpers en constructeurs bij constructief adviesbureaus, werkvoorbereiders en projectleiders bij aannemers, constructief adviseurs bij staalbouwers, architecten en bouwkundigen bij architectenbureaus, bouwtoezichten, adviseurs duurzaam bouwen, toeleveranciers aan de staalbouw, docenten, studenten, enzovoort.

Niveau

MBO, HBO en WO

Kenniseenheden Constructeursregister

Deelnemers ontvangen voor de hele cursus 4 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de cursus Hergebruik van constructiestaal aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie van het Constructeursregister gecheckt aan de hand van de deelnemers- en presentielijst. Uitsluitend op aanvraag ontvangen deelnemers een deelnamecertificaat.

Afb. links: donorskelet Gorlaeus Lab Leiden.
Afb. rechts: hergebruikt in Biopartner 5 Leiden, ontw. en foto's: Popma ter Steege Architecten & IMd Raadgevende Ingenieurs.


Docenten

Docenten van deze cursus zijn genoemd in het programma.

Kosten en studiemateriaal

De prijzen in 2023 zijn € 495 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 550 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW.
Het lesmateriaal bestaat uit hand-outs van de presentaties die digitaal worden verspreid. Koffie, thee, water en op de tweede dag een eenvoudige lunch zijn bij deze prijzen inbegrepen.

Certificaat van deelname aanvragen

Bij dit type korte cursussen (van 2 dagen of minder) ontvangen deelnemers niet standaard een certificaat van deelname. Zo'n certificaat van deelname is niet nodig om de punten voor het Constructeursregister te ontvangen. Zie hierboven bij Kenniseenheden Constructeursregister. Heeft u toch om de een of andere reden een certificaat van deelname nodig voor deze cursus? Vraag dit dan uiterlijk 14 september 2023 aan via opleidingen@bouwenmetstaal.nl.

Achtergrond

Rijksvastgoedbedrijf en Bouwen met Staal hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een eerste stap te zetten naar een standaardprocedure voor het hergebruiken van constructiestaal als constructiestaal. Zij hebben met diverse andere partijen uit de markt en onder begeleiding van NEN een Nederlands Technische Afspraak (NTA) ontwikkeld die grootschaliger hergebruik van constructiestaal ondersteunt.

Vanzelfsprekend was veiligheid het leidende principe voor het opstellen van deze NTA. Vandaar dat de NTA past bij het Bouwbesluit en NEN-EN 1993 (Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies). NEN-EN 1993 en het Bouwbesluit geven eisen waarin uitgegaan wordt van nieuw constructiestaal. De NTA helpt bij het opstellen van een keuringsdocument waar de informatie in staat die nodig is om eerder gebruikt staal toe te passen. Deze procedure maakt het mogelijk om aannemelijk te maken dat voldaan wordt aan de bouwregelgeving.

 

Afb.: Hoogstraat 168-172 Rotterdam, ontw. en afb.: Rijnboutt & IMd Raadgevende Ingenieurs. Links: exterieur. Rechts: interieur donorskelet in aanbouw.


Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de 'Meld je aan'-button boven- of onderaan deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details en een factuur per e-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het e-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer. Eventuele overige zaken/vragen kunt u aangeven bij ‘Opmerkingen’.

Aantal en volgende editie?

Bij deze eerste editie is er vanwege de capaciteit van gastbedrijf Nebest een maximum aantal van 60 deelnemers. Dit lijkt veel, maar de kans bestaat, dat vanwege de populariteit van dit onderwerp, dit maximum bereikt wordt. In dat geval behandelt Bouwen met Staal de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Valt uw aanmelding net buiten die eerste aanmeldingen, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst of krijgt u voorrang bij een volgende editie van deze cursus.

Het is de intentie, dat in de toekomst een volgende editie wordt georganiseerd. Dit is uiteraard afhankelijk van de animo voor dit onderwerp.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jessica van Gerven en Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar opleidingen@bouwenmetstaal.nl.

Afb. links: Nederlands Paviljoen expo 2020 Dubai, ontw.: V8 Architects, foto: Jeroen Musch.
Afb. rechts: Fokker 7, ontw.: OPLoederscheimMoonen Architects, afb.: Van den Brink, Barneveld.