Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Doel

Tijdens twee middag-avonden worden vier onderwerpen behandeld die gerelateerd zijn aan dynamica. Op de eerste dag volgt na een korte inleiding tot dynamica het onderwerp treintrillingen, gevolgd door demping van hoogbouw. Op de tweede dag wordt ’s middags ingegaan op vloertrillingen gevolgd door aardbevingsbestendig ontwerpen. De cursus wordt aangeboden in de vorm van middag- en avondmodules die afzonderlijk zijn te volgen.
De cursus richt zich op ontwerpers en rekenaars die in hun bouwkundige of civiele opleiding niet uitgebreid onderwijs in dynamica hebben gehad, maar in hun werk wel met dat onderwerp te maken hebben. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van SoViST, de gratis ontwerptool voor trillingen en geluid.

Afb.: Woongebouw Karel Doorman, arch.: Ibelings Van Tilburg architecten, foto: Laura Nieuwenhuis.

Programma

Deze middag-avondmodules bieden ontwerpers en rekenaars, die in hun opleiding of werk wel enige ervaring hebben met dynamica, meer inzicht in

  1. inleiding dynamica en vloertrillingen door Sven Lentzen 
  2. demping van hoogbouw door Sergio Sanchez 
  3. effect van spoortrillingen en het voorkomen van hinder door Arnold Koopman 
  4. aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998 door Rick Bruins 

U meldt zich aan door op de pagina van de module te staan en daar op de button 'meld je aan voor deze cursus' te klikken.

Achtergrond

Kennis van dynamica wordt steeds belangrijker voor de ontwerp- en bouwpraktijk. De groei van de stedelijke bevolking en het grotere aantal vervoersbewegingen leiden tot meervoudig ruimtegebruik en toegenomen hinder. Door de grotere technische mogelijkheden – in software en in bouwtechniek – worden bouwsystemen steeds meer uitgenut en materialen tot aan hun grenzen belast. Statica blijkt steeds vaker ontoereikend om bouwwerken te berekenen. Steeds vaker nemen constructeurs hun toevlucht tot dynamica.

Tal van onderwerpen uit de dynamica zijn daarbij nodig: frequenties, modes, resonantie, demping, enz. Theorie en praktijk worden gemengd om beter aan te sluiten bij de verschillende manieren van leren van verschillende mensen. De één theoretiseert graag, terwijl de ander het juist aan den lijve moet ondervinden. Door alles te doen, komt iedere cursist aan bod. Er zal op verschillende manieren door de leercirkel van theoretiseren, toepassen, ervaren en reflecteren worden gegaan. Daardoor zal de lesstof beter worden opgeslagen. En passant komen praktische richtlijnen aan de orde, zoals de SBR-praktijkrichtlijn Trillingen van vloeren door lopen en de norm NPR 9998 Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - geïnduceerde aardbevingen.

Docenten

Docenten zijn: dr.ir. S.S.K. (Sven) Lentzen en drs. A. (Arnold) Koopman (beiden werkzaam bij Level Tools), dr.ir. Sergio Sánchez Gómez (post-doc TU Delft) en dr.ir. Chris Geurts (TNO).

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau

(post-)HBO, TU

Kenniseenheden Constructeursregister

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen per module 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 8 KE/PE-punten als u alle 4 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Dynamica van gebouwen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging. Deelnemers ontvangen uitsluitend op aanvraag een bewijs van deelname.

Tijdsduur

De eerste middag/avond van 13.00 u. tot 21.00 u. en de tweede middag/avond van 15.00 u. tot 21.00 u.met (als u de gehele middag-avondmodule bijwoont) en een eenvoudige maaltijd.

Waar en wanneer

De locatie is in de regio Utrecht.
Start januari/februari 2021

Kosten en studiemateriaal

Onderstaand vindt u de prijzen van vorig jaar. De nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.
Voor alle vier modules samen: € 955 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 1.100 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met cursusmateriaal. De prijs is ook inclusief catering. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Wilt u niet alle modules, maar uitsluitend één of enkele modules volgen? Geef dit dan alstublieft aan in het veld Opmerkingen onderaan het aanmeldformulier.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

bedrijfsleden

€ 275

€ 525

€ 750

€ 955

niet-bedrijfsleden

€ 315

€ 605

€ 865

€ 1.100

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Level Tools. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal  met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.