Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Doel
Deze praktische cursus geeft in één dag een introductie tot de trillingsproblematiek aan de hand van actuele voorbeelden. De cursus richt zich op ontwerpers en rekenaars die in hun bouwkundige of civiele opleiding niet uitgebreid onderwijs in dynamica hebben gehad, maar in hun werk wel met dat onderwerp te maken hebben. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van SoViST, ontwerptool voor trillingen en geluid en wordt deze tool gratis beschikbaar gesteld. Deelnemers van de cursus Inleiding Dynamica of van één van de modules Aardbevingsbestendig ontwerpen van januari 2018 ontvangen 25% korting.

Thema's

  • dynamica van vloeren, in verband met lopen als belasting en hinder als effect
  • dynamica van gebouwen, in verband met aardbevingen als belasting en schade als effect

Achtergrond
Tal van onderwerpen uit de dynamica zijn daarbij nodig: frequenties, modes, resonantie, demping, enz. Theorie en praktijk worden gemengd om beter aan te sluiten bij de verschillende manieren van leren van verschillende mensen. De één theoretiseert graag, terwijl de ander het juist aan den lijve moet ondervinden. Door alles te doen, komt iedere cursist aan bod. Er zal op verschillende manieren door de leercirkel van theoretiseren, toepassen, ervaren en reflecteren worden gegaan. Daardoor zal de lesstof beter worden opgeslagen. En passant komen praktische richtlijnen aan de orde, zoals de SBR-praktijkrichtlijn Trillingen van vloeren door lopen en de norm NPR 9998 Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - geïnduceerde aardbevingen.

Docenten
Docenten zijn (onder voorbehoud) dr.ir. S.S.K. (Sven) Lentzen en drs. A. (Arnold) Koopman (beiden werkzaam bij Level Acoustics & Vibration) en prof.dr.ir. R.D.J.M. (Raphaël) Steenbergen (TNO Delft en Universiteit Gent).

Bestemd voor
Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau
(post-)HBO, TU

Kenniseenheden Constructeursregister
Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen 3 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister.

Tijdsduur
Een ochtend-/middagbijeenkomst à acht uur met lunch.

Waar en wanneer
De Meern (onder voorbehoud, in ieder geval omgeving Utrecht), najaar 2018

Programma
08.45 - 09.00 u. Ontvangst met koffie en thee
09.00 - 09.05 u. Welkom door Bouwen met Staal
09.05 - 10.30 u. Dynamica van gebouwen 1 door Raphaël Steenbergen, Arnold Koopman en Sven Lentzen
10.30 - 10.45 u. Korte pauze
10.45 - 12.30 u. Dynamica van gebouwen 2 door Raphaël Steenbergen, Arnold Koopman en Sven Lentzen
12.30 - 13.30 u. Lunch
13.30 - 15.00 u. Dynamica van vloeren 1 door Sven Lentzen en Arnold Koopman
15.00 - 15.15 u. Korte pauze
15.15 - 17.00 u. Dynamica van vloeren 2 door Sven Lentzen en Arnold Koopman

Prijzen (excl. BTW)
€ 445,- voor leden Betonvereniging, Bouwen met Staal en Centrum Hout; € 525,- voor overige belangstellenden. Dit is inclusief cursusmap, praktijkrichtlijn, rekensoftware en versnaperingen. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van SoViST, ontwerptool voor trillingen en geluid en wordt deze tool gratis beschikbaar gesteld. Deelnemers van de cursus Inleiding Dynamica of van één van de modules Aardbevingsbestendig ontwerpen van januari 2018 ontvangen 25% korting. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Level Acoustics & Vibration. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 079 353 1277. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal  met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.