Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Dynamica van gebouwen, 2e avond

Introductie tot de trililngsproblematiek waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. De voorbeelden komen uit de adviespraktijk van de docenten.

« terug naar Dynamica van gebouwen Meld je aan voor deze cursus

Inhoud module 4

In de avond wordt het onderwerp 'aardbevingsbestendig ontwerpen' behandeld. Daaraan voorafgaand gaat Arnold Koopman (Level Tools) in de middag in op de problematiek van het 'effect van spoortrillingen' en de bijbehorende regelgeving.

Afb. rechts: aardbevingsbestendige woningen Loppersum, arch.: Bureau voor Architectuur en Ruimetelijke ordening Martini, foto: Jacomien Boonstra.

Programma 2e avond 

17.30

Eventueel avondeten

Voor cursisten die ook de middagmodule bijwonen

18.00

Ontvangst met koffie en thee

Voor cursisten die uitsluitend de avondmodule bijwonen

18.30

Welkomstwoord en introductie

Mic Barendsz (Bouwen met Staal)

18.35

Module 4:
Aardbevingsbestendig ontwerpen
Inleiding tot het aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998.

Nog niet bekend

19.00

Oefening lateral force methode aardbevingsbestendig ontwerpen (1e oefening)

Nog niet bekend

19.30

Pauze met fris en gelegenheid om te roken

 

19.45

Uitleg van methodes aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998. (vervolg)

Nog niet bekend

20.15

Oefening lateral force methode aardbevingsbestendig ontwerpen (2e oefening)

Nog niet bekend

20.45

Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

21.00

Afsluiting avondmodule

 

Rekenvoorbeelden

Over het onderwerp aardbevingsbestendig ontwerpen zijn rekenvoorbeelden opgesteld door technische commissie 13 (TC 13) Aardbevingsbestendig ontwerpen van Bouwen met Staal. Deze rekenvoorbeelden zijn kosteloos te downloaden. De validatie en verificatie van de rekenvoorbeelden heeft eveneens plaatsgevonden in de technische commissie in nauwe samenwerking met de redactie van Bouwen met Staal. De rekenvoorbeelden sluiten aan op de oude versie van de praktijkrichtlijn NPR 9998 die tot november 2018 gold. Deze richtlijn wordt vanwege de snel voortschrijdende inzichten regelmatig geactualiseerd. Met name de zogeheten contourenkaart (met piekgrondversnellingen) en het elastische responsspectrum zijn aan verandering onderhevig. In alle beschouwde gevallen wordt uitgegaan van de grenstoestand near collapse. De rekenvoorbeelden zijn uitgewerkt voor de analysemethoden lateral force (lineair-elastisch, statisch) en (eventueel) modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch). Niet-lineaire methoden als de push-over en de time history analysis komen aan de orde, maar niet als rekenvoorbeeld uitgewerkt.

In oplopende volgorde van complexiteit beschrijft de NPR 9998 de volgende vier methodieken:

  1. lateral force (lineair-elastisch, statisch)
  2. modal response spectral analysis (lineair-elastisch, dynamisch)
  3. push-over (niet lineair-elastisch, statisch)
  4. time history analysis (niet lineair-elastisch, dynamisch)

Download hier een tijdschriftartikel met korte uitleg over de vier methoden. De rekenvoorbeelden zijn te downloaden op deze pagina.

Bestemd voor

Raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs, tekenaar/constructeurs, toezichthouders (medewerkers bouwtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook interessant voor technisch ingestelde architecten, docenten Bouwkunde en Civiele Techniek en medewerkers van bouw- en staalconstructiebedrijven.

Niveau

(post-)HBO, TU

Kenniseenheden

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen per module 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 8 KE/PE-punten als u alle 4 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Dynamica van gebouwen aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging. Deelnemers ontvangen uitsluitend op aanvraag een bewijs van deelname.

Docenten

Docent van deze module is nog niet bekend.

Tijdsduur

Deze tweede avond is van 18:00 tot 21:00 uur.

Waar en wanneer

De exacte datum is nog niet bekend.
Omgeving Utrecht

Kosten en studiemateriaal

Onderstaande pijzen zijn van vorig jaar. Nieuwe prijzen zijn nog niet bekend.
Voor deze ene module: € 275 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 315 voor overige belangstellenden. Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief syllabus met presentatie. De prijs is ook inclusief catering. Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van SoViST, ontwerptool voor trillingen en geluid en wordt deze tool gratis beschikbaar gesteld. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

bedrijfsleden

€ 275

€ 525

€ 750

€ 955

niet-bedrijfsleden

€ 315

€ 605

€ 865

€ 1.100

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een deelnamebevestiging. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden voor de gehele cursus, dat wil zeggen alle zes middag-avondmodules, kunt u doen door op de aanmeldbutton te klikken op deze pagina.

Programma

Deze middag-avondmodules bieden ontwerpers en rekenaars, die in hun opleiding of werk wel enige ervaring hebben met dynamica, meer inzicht in:

  1. inleiding dynamica en vloertrillingen door Sven Lentzen 
  2. demping van hoogbouw door Sergio Sanchez 
  3. effect van spoortrillingen en het voorkomen van hinder door Arnold Koopman 
  4. aardbevingsbestendig ontwerpen aan de hand van NPR 9998 

Organisatie en meer informatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal en is opgezet samen met Level Tools. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursus vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal  met Betonvereniging, Centrum Hout en SBRCURnet.