Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Hallenbouw 2021

Donderdagen 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2021 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw 2021. Deze data zijn nog onder voorbehoud.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Doel

Donderdagen 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2021 organiseert Bouwen met Staal de cursus Hallenbouw. Leidraad hierbij vormt het twee jaar geleden verschenen boek Hallen. De inhoud van de cursus volgt losjes de hoofdstukindeling met de onderwerpen vloeren, gevels en daken, stabiliteit, constructiesystemen, constructief ontwerp, brandveiligheid, kosten en duurzaam bouwen. Een dag, bestaande uit twee modules (middag én avond), wordt besteed aan het constructief ontwerp én het toetsen van een geschoorde hal met inbegrip van de verbindingen. De modules kunnen los van elkaar worden gevolgd. Elke module duurt ongeveer 2,5 uur met een middag- en een avondmodule op dezelfde dag. De cursusdagen liggen één week uit elkaar. Omdat niet bekend is hoe corona en vaccinatie daartegen dit jaar gaan verlopen, is nog niet zeker of de cursus klassikaal of online zal worden georganiseerd.

Wijzigingen t.o.v. 2019

Ten opzichte van de eerste editie van 2019 zijn er, mede op grond van de enquête onder de deelnemers, enkele wijzigingen. Er is een module 'Verbindingen in halconstructies' toegevoegd. De module 'Vloeren' is losgekoppeld en biedt, naast informatie over begane-grondvloeren kennis over tussen- en mezzaninevloeren. De cursus werd door de deelnemers overwegend als goed beoordeeld met hoge waardering voor het kennisniveau van de docenten. Minpunten, zoals het soms niet tijdig beschikbaar zijn van hand-outs en misverstanden voortkomend uit de onbekendheid met de locatie, zullen in deze tweede editie beter gaan. Met de docenten is overleg gaande om (nog) beter aan te sluiten bij het kennisniveau van de deelnemers en via een grotere inzet van rekenvoorbeelden de kennis praktisch toepasbaar te maken. Op deze wijze vult de cursus Hallenbouw het boek Hallen aan met actuele informatie en praktijkervaringen.

Afb.: Gebouw AR-IPKW, arch. en foto: Space Encounters.

Programma

Deze middag- en avondmodules zijn afzonderlijk te volgen en zijn gebaseerd op de hoofdstukken van het studieboek Hallen. Waar mogelijk zijn de auteurs van de hoofdstukken aan deze cursus verbonden als docent. Het programma en de vermelde data zijn nog onder voorbehoud.

  1. Inleiding Hallen door Joris van der Vorst (architect ASK-Romein) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal) (donderdag 4 november 2021 's middags)
  2. Gevel en dak door Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist M3C), Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS) & Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal) (donderdag 4 november 2021 's avonds)
  3. Vloeren door Ab van den Bos (directeur engineering DIANA FEA) (donderdag 11 november 2021 's middags)
  4. Stabiliteit van hallen & Constructiesystemen voor hallen door Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven) (donderdag 11 november 2021 's avonds)
  5. Constructief ontwerp geschoorde hal & Toetsen ontwerp geschoorde hal door Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven) (donderdag 18 november 2021 's middags)
  6. Verbindingen in halconstructies door Cock Dol (zelfstandig constructeur) en Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven) (donderdag 18 november 2021 's avonds)
  7. Kosten van hallen door David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies) en Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal) & Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & junior-constructeur ABT) (donderdag 25 november 2021 's middags)
  8. Brandveiligheid van hallen door Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) (donderdag 25 november 2021 's avonds)
  9. Kraanbanen door Bram van de Kaa (Tata Steel IJmuiden) (donderdag 2 december 2021 's middags)
  10. Duurzaam bouwen met staal door Anton Bronsvoort (architect Bronsvoort Blaak Architecten) Jan-Pieter den Hollander (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal) (donderdag 2 december 2021 's avonds)

Voor een afzonderlijke module meldt u zich aan door op de pagina van de module te staan en daar op de button 'meld je aan voor deze cursus' te klikken. Als u de gehele cursus wilt volgen meldt u zich aan vanaf de hoofdpagina. Wilt u een aantal modules volgen, dan geeft u dat aan in het 'Opmerkingen'-veld.

Achtergrond

Ongeveer de helft van alle nieuw gefabriceerde staalconstructies in Nederland is onderdeel van een bedrijfshal of ander gebouw met industriefunctie. In de ons omringende landen is dat niet heel anders. Reden waarom gezegd wordt, dat de hallenbouw de kurk is waarop de staalbouw drijft. Met de ook weer door corona opgestuwde hausse aan e-commerce en het groeiende belang van Nederland als ict-hub zijn het vooral distributiecentra en datacenters die de hallenbouw een boost geven. Reden waarom Bouwen met Staal in 2019 een boek geheel heeft gewijd aan dit gebouwtype. Het constructieve aspect staat daarbij centraal met het ontwerp en de toetsing van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3. Maar er is zeker ook aandacht voor andere ontwerp- en uitvoeringsaspecten, zoals vloeren, gevels en daken, de eisen van opdrachtgevers, de wensen van de architect en belangrijke randvoorwaarden zoals duurzaam bouwen, brandveiligheid en kosten. De cursus bestaat uit modules van 2,5 uur die afzonderlijk te volgen zijn door de cursisten. Bij de module-indeling is de hoofdstukopbouw van het boek min of meer gevolgd. Als docent treedt in veel gevallen de auteur van het gelijknamige hoofdstuk op met eventueel één of meerdere side-kicks.

De gehele cursus richt zich vooral op constructief ontwerpers, constructeurs, staalbouwers, aannemers en technisch ingestelde architecten en bouwkundigen.

Afb.: Gebouw AR-IPKW, arch. en foto: Space Encounters.

Docenten

Docenten zijn: Joris van der Vorst (architect ASK-Romein), Ab van den Bos (directeur engineering DIANA FEA), Niels Blauwiekel (dak- en gevelspecialist M3C), Otto Kettlitz (dak- en gevelspecialist Nieman-Kettlitz & lid technische commissie Dumebo-DWS), Bert Snijder (hoogleraar Staalconstructies Technische Universiteit Eindhoven), Marcel van Odenhoven (eigenaar/directeur en constructeur Adviesburo Van Odenhoven), Cock Dol (zelfstandig constructeur), David Meijer (bouwkostenadviseur (Vitruvius Bouwkostenadvies), Anton Bronsvoort (architect Bronsvoort Blaak Architecten), Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsexpert Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck), Jan-Pieter den Hollander (projectleider duurzaamheid Bouwen met Staal), Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal), Rayaan Ajouz (onderzoeker Bouwen met Staal & junior-constructeur ABT), Marco Pauw (hoofdredacteur Bouwen met Staal) en Mic Barendsz (projectleider/bouwkundige bij Bouwen met Staal).

Bestemd voor

Geïnteresseerden in met name de ontwerpaspecten van het onderwerp hallenbouw, zoals constructief ontwerpers, constructeurs, aannemers, staalbouwers, architecten, bouwkundigen, toeleveranciers aan de staalbouw, docenten, studenten, bouwtoezichten, enz.

Niveau

MBO, HBO en TU

Sponsor

De modules Constructief ontwerp van een geschoorde hal, Verbindingen in halconstructies en Kraanbanen worden gesponsord door MSc Engineering. Meer informatie over de programma's RFEM, IDEA StatiCa Connection en CRANEWAY is beschikbaar op de website van MSc Engineering. Klik hier voor een gratis proeflicentie. Een demonstratie van deze software is géén onderdeel van deze cursus. Wel is het voor cursisten mogelijk om zich op te geven voor een afzonderlijke, kostenloze demonstratie

Kenniseenheden Constructeursregister

Deelnemers ontvangen per module 2 punten (kenniseenheden) voor het Constructeursregister. 2 KE/PE-punt per module. 16 KE/PE-punten als u alle 8 modules volgt.

Als u bij het Constructeursregister de punten voor permanente educatie online invult via Mijn CR, kunt u op de lijst met activiteiten de modules Hallenbouw aanvinken. Bij toetsing van het aantal studiepunten wordt dit door de toetsingscommissie gecheckt aan de hand van de deelnemerslijst. Het Constructeursregister wordt beheerd door Bouwen met Staal en de Betonvereniging.

Tijdsduur

Middag+avonden van 15:00 uur tot 21:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) met losse modules van 15.00 - 17.30 u. en van 17.30 - 21.00 u.
Inclusief, indien u zowel de middag- als avondmodule bijwoont, een eenvoudige maaltijd.

Waar en wanneer

Online of Hofclub, gebouw Hofstaete (Zaagmolenlaan 4 te Woerden).
Er kan geparkeerd worden op het terrein bij de Hofclub. Mocht dit parkeerterrein vol zijn, dan kan er in omliggende straten of bij het Antoniusziekenhuis geparkeerd worden.

Donderdagen 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2021.

Kosten en studiemateriaal

Voor deze ene module: € 375 voor bedrijfsleden vereniging BmS; € 415 voor overige belangstellenden. Het boek Hallen is inbegrepen in de deelnamekosten. Daarom zijn de cursusprijzen 100 euro hoger dan die van de modules Aardbevingsbestendig ontwerpen en Dynamica van gebouwen. Aanvullend ontvangen de deelnemers de syllabus met presentaties en opgaven. De prijs is ook inclusief catering. Prijzen zijn exclusief BTW. Uitsluitend op aanvraag geldt, dat cursisten die het boek al hebben aangeschaft, 100 euro korting ontvangen op de cursusprijs. Zie onze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Als u één of meerdere afzonderlijke modules volgt, is de prijs af te lezen uit onderstaande tabel. De prijzen zijn zo opgebouwd, dat u korting ontvangt als u meerdere modules volgt. Heeft u het boek Hallen al in uw bezit? Dan krijgt u € 100,- korting.

 

1 module

2 modules

3 modules

4 modules

5 modules

6 modules

7 modules

8 modules

9 modules

10 modules

bedrijfsleden

€ 375

€ 625

€ 850

€ 1.055

€ 1.375

€ 1.395

€ 1.530

€ 1.645

€ 1.740

€ 1.815

niet-bedrijfsleden

€ 415

€ 705

€ 965

€ 1.200

€ 1.410

€ 1.595

€ 1.755

€ 1.890

€ 2.005

€ 2.110

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan de pagina. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. Bouwen met Staal behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. In het veld Opmerkingen geeft u aan, aan welke modules u wilt deelnemen. Tevens of u reeds in het bezit bent van het boek Hallen of op welk adres u het boek wilt ontvangen. Hier kunt u ook eventuele inkoop-/ordernummers vermelden of andere belangrijke informatie t.b.v. de facturatie (bijvoorbeeld E-mailadres).
Aanmelden voor de gehele cursus, dat wil zeggen alle 5 middag-avondmodules, kunt u doen door op de aanmeldbutton te klikken op deze pagina.
Wanneer de cursus voldoende deelnemers heeft ontvangt u een definitieve bevestiging met alle details.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met onder andere Dumebo-DWS en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carla Banis en Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl. De cursusmodule Gevel en dak vloeit voort uit een eerdere samenwerking van Bouwen met Staal met SBRCURnet.