Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Steigers, basisconstructieleer

Inleiding over de constructieleer van steigers op MBO-niveau.

« terug naar Cursussen Meld je aan voor deze cursus

Introductie

In Nederland bestond tot voor kort geen specifieke cursus voor constructeurs van steigers. Bouwen met Staal biedt een cursus op MBO-niveau aan.

Steigers zijn wezenlijk anders dan permanente constructies. Omdat het gebruik tijdelijk is, wordt in de praktijk vaak snel, provisorisch en zonder berekeningen gebouwd. Er wordt vaak van tekeningen afgeweken (als de tekeningen er al zijn), omdat het belang van snel en makkelijk verder kunnen werken voorop staat. Het resultaat kan een onzorgvuldig gebouwde ondersteuning zijn, gebouwd met veel speling, door een bouwteam dat ook niet precies weet hoe het moet.

De nieuw ontwikkelde cursussen van Bouwen met Staal bieden de kennis en vaardigheden om steigers goed te kunnen ontwerpen, berekenen en beoordelen.
Veiligheid begint bij begrip van stabiliteit en het visueel kunnen beoordelen van tijdelijke constructies. Stabiliteit, verankering, windbelasting, ondergrond en materialen bepalen of er goed en veilig kan worden gebouwd. Dit is uiteindelijk de prioriteit op elke bouwplaats.

Als belangenbehartiger van steigerbouwend Nederland draagt de Vereninging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) mede zorg voor het kennisniveau binnen het vakgebied. Hieruit is onder andere het handboek 'Richtlijn steigers' ontstaan. Het Opleidingsbedrijf VSB verzorgt opleidingen voor steigermonteurs. Vanuit haar rol onderschrijft de VSB de onderstaand aangeboden cursus.

Basisconstructieleer steigers

De cursus geeft de basis van de constructieleer van steigers. De cursus begint met leren kijken naar steigers aan de hand van foto’s uit de praktijk. Wat zien we als we kijken naar elementen als ondergrond, materialen en verankering? 

Basisprincipes op het gebied van mechanica, stabiliteitsleer en veiligheid komen aan bod.
 Aan de hand van eenvoudige modellen gaan we samen rekenen aan bestaande ontwerpen van steigers. Deelnemers krijgen daardoor inzicht in basisrekenmethodes.
 Op basis van deze inhoud krijgen de deelnemers inzicht in stabiliteit en veiligheid van steigers.

Bestemd voor

Je bent bijvoorbeeld steigerinspecteur, medewerker bedrijfsbureau of tekenaar/constructeur, projectleider, uitvoerder. Je hebt een MBO denk- en werkniveau en wilt je kennis van rekenen en rekenmodellen vergroten. Je hebt in je werk vaak te maken met steigers en wilt meer weten over stabiliteit, mechanica en veiligheid voor tijdelijke constructies.
 Deze opleiding is bedoeld voor professionals die meer inzicht willen in de wijze waarop tijdelijke constructies worden berekend.

Niveau

MBO

Tijdsduur

4 middag-avonden, 13.30 tot 20.30 uur.

Waar en wanneer

Regio Gorinchem, 1, 8, 22, 29 november 2018.

Resultaten

• Je leert de basisprincipes voor het constructief inspecteren van steigers. Met andere woorden, je leert kijken en oordelen over wat je ziet en wat opvalt.
• Je krijgt basiskennis op het gebied van mechanica en stabiliteitsleer toegepast op steigers.
• Je leert om aan de hand van actuele normen zelf een simpele draagkrachtberekening te maken.

• Je krijgt basiskennis in het opstellen van de windbelasting aan de hand van de actuele normen en het toetsen van een verankering.

Leerbehoeften

De cursus is een mix van theorie, modellen en praktijk. De berekeningen worden klassikaal en met practica geoefend.
Er wordt gewerkt met foto’s van bouwplaatsen en actuele modellen en tabellen.
Voor aanvang van de opleiding is er ruimte voor inbreng van eigen specifieke leerbehoeften.

Tijdsbesteding

De cursus bestaat uit vier (werk)colleges van elk twee dagdelen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij alle colleges en daarnaast per week 4 uur aan zelfstudie besteden.

Docent

De opleiding is ontwikkeld en wordt verzorgd door ir. Paul Brouwer. Hij volgde zijn opleiding aan de TU Eindhoven met als hoofdspecialisatie niet-lineaire mechanica en studeerde meer dan 15 jaar ervaring als constructeur tijdelijke constructies. Als docent leert hij mensen zelfstandig kijken 
en denken. In zijn aanpak staan goed communiceren en samenwerken centraal, zowel in de opleiding als op de bouwplaats. Veiligheid is het uitgangspunt in zijn handelen en denken. ir. Paul Brouwer is zelfstandig adviseur op het gebied van tijdelijke constructies.

Kosten en studiemateriaal

€ 1.255 voor bedrijfsleden vereniging BmS en leden VSB; € 1.475 voor overige belangstellenden.
Prijzen zijn exclusief BTW. De cursus is inclusief dictaat en een eenvoudige maaltijd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Carel van Eijk, Bouwen met Staal, tel. 088 353 1212. Of schrijf een email naar jancarel@bouwenmetstaal.nl.