Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van de vereniging Bouwen met Staal legt jaarlijks verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement

U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Bouwen met Staal. Het moment in het jaar dat u uw stem als lid van de Vereniging Bouwen met Staal kunt laten horen.

In de afgelopen periode is Bouwen met Staal erin geslaagd veel activiteiten op het gebied van kennisdeling online door te zetten.

Ook dit jaar kiezen wij ervoor om u digitaal te ontmoeten. Wij gaan ervan uit dat we na de zomervakantie weer in staat zijn om fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Laat u informeren over de laatste stand van zaken en wat u daar als verenigingslid aan bijdraagt. Vanuit Studio Staal zullen Frank Maatje en onze vertrekkend voorzitter Hans van Pelt de presentaties verzorgen.

De bijeenomst staat gepland op donderdag 24 juni om 15.00 uur tot 17.00 uur via Microsoft Teams. 

U bent van harte welkom!

Stukken voor de vergadering zijn afzonderlijk te downloaden:

Agenda ALV

Definitieve begroting Vereniging Bouwen met Staal 2021

Globale begroting 2022

Jaarrekening 2020 (volgt)

Notulen ALV 10 september 2020

Rooster af- en aantreden 2021

Voorstel contributie 2022