Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Algemene ledenvergadering 2021

Het bestuur van de vereniging Bouwen met Staal legt jaarlijks verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Bouwen met Staal: het moment in het jaar dat u uw stem als lid van de Vereniging Bouwen met Staal kunt laten horen.
In de afgelopen periode is Bouwen met Staal erin geslaagd veel activiteiten op het gebied van kennisdeling online door te zetten.

Laat u informeren over de laatste stand van zaken en wat u daar als verenigingslid aan bijdraagt. Vanuit Studio Staal hebben Frank Maatje en onze vertrekkend voorzitter Hans van Pelt de presentaties verzorgd. Rob Stark is toegetreden als nieuwe voorzitter.

Klik hier om de vergadering terug te kijken.

Klik hier voor de notulen en de presentatie van activiteiten, cijfers en staalbouwakkoord.

 

Stukken voor de vergadering zijn afzonderlijk te downloaden:

Agenda ALV

Definitieve begroting Vereniging Bouwen met Staal 2021

Globale begroting 2022

Jaarrekening 2020 

Jaarrekening 2020 Stichting

Notulen ALV 10 september 2020

Rooster af- en aantreden 2021

Voorstel contributie 2022

Plan van Aanpak Staalbouwakkoord