Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kennisportaal Constructieve veiligheid

In het nieuwe jaar is een viertal voorlichtingsbijeenkomsten voorzien om het Kennisportaal Constructieve Veiligheid onder de aandacht te brengen.

« terug naar Evenementen
Kennisportaal Constructieve veiligheid

KPCV in de Praktijk

Constructieve Veiligheid blijft voortdurend onze aandacht vragen. Recente voorvallen hebben opnieuw laten zien dat we stappen moeten zetten! Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) levert daarvoor de bouwstenen aan. Recent is de site nog weer uitgebreid met onderwerpen zoals bestaande bouw, risicomanagement en risicodossier, fasedocumenten, enz. En we staan niet stil, er zijn opnieuw taakgroepen geformeerd voor nieuwe aspecten zoals: 'Hoe om te gaan met innovaties?', Hoe kunnen we de interactie tussen onderbouw (fundering) en bovenbouw borgen?', 'Hoe gaan we om met circulair bouwen, tijdelijke constructies enz.?'

Door alle deelnemende partijen in KPCV, inmiddels 29 in getal waaronder Bouwen met Staal, wordt het contact met alle onderdelen in de bouwwereld erg op prijs gesteld. Dat kan alleen leiden tot verdere verbetering van onze gezamenlijke informatiebron: het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Net als vorig jaar organiseren we lokale bijeenkomsten om te laten zien hoe KPCV in de praktijk gebruikt kan worden. Deelname is gratis, u bent van harte welkom!

De volgende bijeenkomsten staan gepland: