Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

GECANCELD - Seminar Circulair bouwen met staal

Het seminar Circulair bouwen met staal is geannuleerd. Vrijdag 20 maart 2020 organiseert Bouwen met Staal in de nabijheid van Schiphol het seminar Circulair bouwen met staal.

« terug naar Evenementen
GECANCELD - Seminar Circulair bouwen met staal
Afb. boven en rechts: Busterminal Schiphol-Noord. Arch. en afb.: Claessens Erdmann architects en designers

Click here for the English language

Corona

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan het seminar helaas niet doorgaan. We hopen het seminar later dit jaar alsnog te organiseren.

Doel

Foto: Kees ReindersKennisverspreiding van theoretische achtergronden en praktische oplossingen voor circulair bouwen met staal. De scope zijn bouwkundige en civiele toepassingen. Focus van deze middag is op de éénlaagse utiliteitsbouw, ook wel de hallenbouw of industriële bouw genoemd, met gebouwtypen zoals bedrijfshallen, fabrieksloodsen en distributiecentra. Het eerste, Engelstalige deel presenteert de resultaten van het Europeses onderzoeksproject PROGRESS (VTT of ECCS). Deze afkorting staat voor ‘PROvisions for Greater REuse of Steel Structures’; 'voorwaarden voor meer hergebruik van staalconstructies'. Na de pauze gaan sprekers in op de Nederlandse situatie met lezingen over nationale regelgeving en voorbeeldprojecten van eigen bodem. Dit tweede deel van de middag is de voertaal Nederlands.

Bestemd voor

Foto: Kees ReindersOpdrachtgevers, architecten, bouwkundigen, constructief ontwerpers, constructeurs, staalbouwers, bouwplantoetsers, docenten en studenten bouwkunde, civiele techniek en built environment.
Ook interessant voor aannemers en adviseurs duurzaam bouwen.

Niveau

MBO, HBO en TU

Kenniseenheden

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister: 2 KE/PE-punten. Architecten kunnen hun deelname-uren noteren als WAT-uren.

Tijdsduur

1 middag van 13.00 tot 17.30 uur

Foto: GoogleWaar en wanneer

Vrijdag 20 maart 2020

Crowne Plaza Amsterdam-Schiphol
Planeetbaan 2
2132 HZ Hoofddorp

Locatie hotel Crowne Plaza Schiphol

Vanaf Schiphol-Airport pendelt er elke 40 minuten een Airport Shuttle Service (een 'eigen' bus) van en naar het Crowne Plaza Hotel. Vanaf NS-station Schiphol vertrekt elke 10 minuten een trein naar station Hoofddorp. Vanaf daar is het 15 minuten wandelen naar het hotel.

Programma

13.00

Ontvangst met koffie en thee

Amsterdam-Schiphol

 

Deel 1: PROGRESS (PROvisions for Greater REuse of Steel Structures)

 

13.30

Welkom en overzicht programma

door de dagvoorzitter

13.35

Overview of the EU project PROGRESS (Engels)
Staal is volgens ons laatste marktonderzoek hét aangewezen materiaal om circulair te bouwen. Niet allleen wordt staal al minstens 200 jaar 100% gerecycled. Ook worden hele constructies of constructiedelen zoals liggers, platen en geveldelen al honderden jaren hergebruikt (bijv. Crystal Palace). Het Europese onderzoeksproject PROGRESS brengt de evidente voordelen in kaart van staal als herbruikbaar materiaal bij uitstek én onderzoekt de mogelijkheden om dit hergebruikpotentieel te vergroten. PROGRESS heeft aandacht voor het hergebruik van componenten uit bestaande gebouwen, het ontwerp voor toekomstig hergebruik en de interactie met andere materialen.

Peter Hradil (VTT, Finland)

14.00

Design of new single-storey steel buildings for reuse (Engels)
Circulair bouwen vergt ook een andere manier van ontwerpen. We zijn gewend om te ontwerpen op een blanco papier. Alle vormen zijn geoorloofd. Vanuit het Platonische idee worden geometrische tekeningen op maagdelijk wit papier in de latere ontwerpfasen vertaald naar een maakbare materialisatie. Bij hergebruik is de situatie omgekeerd. De ontwerper gaat uit van wat aan materialen ter beschikking staat. Welk te hergebruiken constructiedeel is in welke hoeveelheden voorradig? Hoe is hier een nieuwe constructie mee te bedenken? In deze lezing wordt stilgestaan bij elke ontwerpstap die ontwerp vanuit hergebruik anders is dan bij ontwerp vanuit de geest. Met aanbevelingen voor de hoofdopzet, de gebouwhuid en de detaillering.

Ricardo Pimentel (SCI, Verenigd Koninkijk)

14.30

Reuse of steel cladding systems (Engels)
De typische industriële hal in Europa heeft niet uitsluitend een constructie, maar ook gevels, daken en vaak ook (tussen)vloeren van staal. Door de hogere eisen aan thermische isolatie en de groeiende behoefte aan montagesnelheid heeft het sandwichpaneel de laatste jaren terrein gewonnen op het opbouwsysteem van geïsoleerde binnendoos met geprofileerde buitenplaat. Beide 'cladding'-systemen zijn in PROGRESS onder de loep genomen op herbruikbaarheid. Hieruit komen aanbevelingen voor de schadeloze demontage op de bouw- (eigenlijk sloop-)plaats, bevestiging (niet schieten, maar schroeven), hergebruik zonder eisen aan de esthetica ('overcladding' of toepassing als carrier) of hergebruik in andere toepassing.

Markus Kuhnhenne (RWTH Aachen, Duitsland)

15.00

Pauze

 

 

Deel 2: Nederlandse regelgeving en voorbeeldprojecten

 

15.30

De circulaire hal: regelgeving en praktijk
Ook in de industriebouw is er groeiende aandacht voor circulair bouwen. Centraal bij circulariteit staat de levenscyclusanalyse van het gebouw of bouwwerk of de onderdelen waaruit dit is opgebouwd. De eerste cirkel, die van recycling op materiaalniveau, heeft staalbouw al gesloten vlak na het ontstaan tijdens Industriële Revolutie. Gebruikt staal wordt verzameld als schroot en vormt het basismateriaal voor staalfabricage. Focus bij PROGRESS is vooral op hergebruik van stalen constructiedelen zoals liggers, kolommen en platen. Op het allerhoogste niveau krijgt de constructie een tweede leven op dezelfde plek. Jan-Pieter den Holander verduidelijkt deze verschillende vormen van circulair bouwen, legt uit hoe deze in de op handen zijnde regelgeving zijn vervat en laat zien hoe het milieubeslag van een duurzame hal is te berekenen.
 

Jan-Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

16.00-17.00

Circulaire inzet staalskelet: voorbeeldproject Biopartner Leiden
Biopartner is een stichting die huisvesting biedt aan startende life sciences bedrijven. De nieuwe vestiging in Leiden bevat flexibele laboratorium- en kantoorruimte met daarnaast ondersteunende faciliteiten zoals een restaurant, vergadercentrum, wintertuin en terras. Het circulaire bouwproject wordt gepresenteerd door de architect (Popma Ter Steege Architecten), de constructeur (IMd) en de staalbouwer (Vic Obdam) in drie korte lezingen van 10 a 15 minuten. Daarbij komt de inzet van de andere partijen zeker aan bod: opdrachtgever (Biopartner Center), ontwikkelmanager (Stone 22), sloper (Beelen Next), vorige eigenaar (Universiteit Leiden) en aannemer (De Vries en Verburg). Aansluitend is er de gelegenheid om vragen te beantwoorden uit de zaal.

 

16.00

Circulaire visie
Bijzonder is, dat voor dit nieuwbouwproject gebruik wordt gemaakt van materialen die afkomstig zijn van de sloop van het Gorlaeus laboratorium dat enkele honderden meters verderop stond. De architect vertelt welke uitdagingen hij bij de vormgeving tegenkwam, maar ook welke kansen dit bood.

Josse Popma (Popma Ter Steege Architecten)

16.10

Donorskelet
De hergebruikte staalconstructie is een mooi voorbeeld van het concept ‘donorskelet’ van IMd Raadgevende Ingenieurs dat eerder op het seminar Duurzaam bouwen met staal is gepresenteerd.

Matthij Moons (IMd Raadgevende Ingenieurs)

16.20

Omgaan met hergebruikt staal
Het komt niet dagelijks voor, dat een staalconstructiebedrijf gevraagd wordt om met hergebruikt staal een nieuwbouwconstructie te bouwen. De projectleider van de staalbouwer vertelt zijn verhaal.

Rick de Keijser (Vic Obdam Staalbouw)

16.30

Forumdiscussie Hergebruik van staal
Gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en ervaringen vanuit de zaal te delen over hergebruik van staalconstructies.

 

17.00

Borrel

 

18.00

Einde

 

Foto: Kees ReindersFoto: Kees Reinders
Links: Sloop Gorlaeus Lab en oogsten van stalen bouwdelen, foto: Beelen.
Rechts: Nieuwbouw Biopartner Center Leiden, ontw.: PTSA.

Kosten en studiemateriaal

De toegang tot het seminar is geheel gratis, inclusief dranken. Inschrijving is op volgorde van aanmelding. Als u zich tijdig heeft opgegeven en toch niet in staat bent om te komen, wordt het zeer gewaardeerd als u zich afmeldt. Daar maakt u iemand op de wachtlijst heel blij mee.

Wilt u zich alvast inlezen? Dat kan! De wetenschappelijke publicaties die aan de presentaties van PROGRESS ten grondslag liggen, zijn te downloaden vanaf de projectpagina's op de website van ECCS.

Achtergrond

Het is de eerste keer dat het seminar Circulair bouwen met staal plaatsvindt. Het is een spin-off van het seminar Duurzaam bouwen met staal, dat breder is georiënteerd. Het eerste deel zijn de uitkomsten van het Europeses onderzoeksproject PROGRESS met tips and tricks om de circulariteit van complete gebouwen of constructiedelen te vergroten. Het tweede deel toont toepassingen in Nederland. Meer informatie over PROGRESS vindt u op de Engelstalige website van VTT en ECCS.

Na afloop van elke presentatie is er gelegenheid voor vragen en inhoudelijke discussies. Deelname aan het seminar, inclusief catering, is geheel gratis.

Meer informatie

Dit seminar wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met technische commissie 1 Duurzaamheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088 353 1212. Of stuur een e-mail naar mic@bouwenmetstaal.nl.