Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Seminar Duurzaam bouwen met staal 2019

Donderdag 21 maart 2019 vindt bij Tata Steel Europe in IJmuiden het seminar Duurzaam bouwen met staal 2019 plaats.

« terug naar Evenementen Meld je aan voor dit evenement
Seminar Duurzaam bouwen met staal 2019
Afb. boven: Dafne Schippersbrug. Arch.: rudy uytenhaak + partners architecten, NEXT architects, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Foto: Jeroen Musch.
Afb. rechts: Busstop Leidsche Rijn. Arch.: AnnA | Annebregje Snijders Architects.

Doel

Foto: Kees ReindersKennisoverdracht van actuele informatie over duurzaamheid van en bouwkundige en civiele oplossingen met het bouwmateriaal staal.

Bestemd voor

Constructief ontwerpers, constructeurs, staalbouwers, bouwplantoetsers, docenten en studenten Bouwkunde en Civiele Techniek. Ook interessant voor architecten, aannemers, adviseurs duurzaam bouwen en toezichthouders.

Niveau

MBO, HBO en TU.

Kenniseenheden

Register-ontwerpers en register-constructeurs ontvangen 2 punten voor permanente educatie of kenniseenheden voor toetsing voor toetreding tot het Constructeursregister: 2 KE/PE-punten. Architecten kunnen hun deelname-uren noteren als WAT-uren.

Tijdsduur

1 middag/avond van 13.00 tot 19.30 uur

Waar en wanneer

Donderdag 21 maart 2019

Congrescentrum Tata Steel Europe
Vergaderruimte 009/010 Rooswijk in gebouw 2H27
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord

Klik hier voor de routebeschrijving.

Programma

13.00

Ontvangst met koffie en thee

Bij Tata Steel Europe, Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord

 

Deel 1: Rondleiding

 

13.30

Welkom en overzicht programma

Bram van der Kaa (Tata Steel Europe en lid BmS TC-1), dagvoorzitter

13.35

Inleiding Tata Steel Europe

Lidia van de Velde (Tata Steel Europe)

13.45

Uitreiken veiligheidsjassen en -helmen

 

14.00

Busrit en rondleiding Hisarna met
voorafgaand inleiding Hisarna in touringcar

 

14.30

Bezichtiging buitententoonstelling Hisarna

 

14.45

Terugrit naar congrescentrum

 

15.00

Korte pauze

 

 

Deel 2: Lezingen

 

15.15

Duurzaamheid Tata Steel Europe
Tata Steel in IJmuiden werkt hard aan het verbeteren van haar milieuprestaties, waaronder het verminderen van geur-, stof en geluidsoverlast. Tata Steel heeft een rijke historie op het gebied van verduurzaming: van de tientallen procenten energiewinst door slimmer te produceren tot de directe injectie van steenkoolpoeder, en daardoor grote beperking van CO2-uitstoot, in het hoogovenproces met Hisarna. Christiaan Jentink toont de belangrijkste ontwikkelingen die in het heden en in de toekomst de CO2-reductie bij de staalproductie gaan vormgeven.

Christiaan Jentink (Tata Steel Europe)

15.30

Klimaatenvelop. Inkoop duurzame infrastructuur
Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie. Bon Uijting licht toe wat de consequenties zijn van de Klimaatenvelop op het beleid van Rijkswaterstaat ten aanzien van duurzaam inkopen.

Bon Uijting (Rijkswaterstaat)

16.00

CE-markering en hergebruik van staal
De verplichte CE-markering van staalconstructies blijkt een obstakel voor het hergebruik van uit sloop vrijkomende staalconstructies. Op basis van praktijkervaringen zoals het donorskelet (zie lezing 18.00 u.) doet Bouwen met Staal aanbevelingen voor circulair bouwen met staal. De belangrijkste aanbevelingen uit deze studie, met koppeling naar relevante richtlijnen, worden toegelicht door de auteur, Jan-Pieter den Hollander.

Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal)

16.30

Koffiepauze

 

17.00

MIM-tool koppelt milieudata aan Revit
ABT heeft een Milieu-Impact Monitor (MIM) ontwikkeld om de milieu-impact van constructies te kwantificeren. Het doel hiervan is om duurzaam materiaalgebruik te stimuleren. In het ontwerpproces kan de MIM-tool worden ingezet ten behoeve van ontwerpoverwegingen voor de gebouwconstructie. Door de resultaten tussen de verschillende gebouwconstructies te vergelijken, wordt het inzicht van duurzaam materiaalgebruik vergroot. Mede-ontwikkelaars Lonneke van Haalen en Jeroen van Kuijk lichten de tool toe.
 

Lonneke van Haalen en Jeroen van Kuijk (ABT)

17.30

Milieu-impact van hoogbouwconstructies
Gerran Lankhorst is in 2018 afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek, met de scriptie Sustainable structural design of high-rise. Uit deze variantenstudie met verschillende hoogbouwconcepten komen interessante verschillen naar voren. Niet alleen tussen de vijf onderzochte stabiliteitssystemen (skelet, gevelbuis (met en zonder diagonalen), outrigger en diagrid), maar ook tussen materialen en bouwmethodes. Zo blijkt de milieu-impact van een staalconstructie significant hoger dan van een betonconstructie. Echter, zoals de afstudeerder zelf aangeeft, bepaalde randvoorwaarden en bij-effecten verdienen verder onderzoek. Zo zijn de fundering en het bouwtransport niet meegenomen in het onderzoek en zijn de soms grote wijzigingen in de milieudata voor materialen van grote invloed op het resultaat.

Gerran Lankhorst (Royal HaskoningDHV)

18.00

Donorskelet. Praktijkvoorbeelden Hoogstraat Rotterdam en Hof van Cartesius
Het donorskelet is een praktisch concept voor circulair bouwen. Hierbij worden constructieve elementen uit gedemonteerde gebouwen daadwerkelijk hergebruikt in nieuwe gebouwen. De bedenker van dit concept, Pim Peters, presenteert twee gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Één van beton, het Hof van Cartesius in Utrecht, en één met een staalskelet, de Hoogstraat in Rotterdam.

Pim Peters (IMd Raadgevende Ingenieurs)

 

Deel 3: Dinerbuffet

 

18.30

Dinerbuffet

 

19.30

Einde

 

Kosten en studiemateriaal

De toegang tot het seminar is geheel gratis, inclusief een eenvoudig diner en dranken. Inschrijving is op volgorde van aanmelding. Als u zich tijdig heeft opgegeven en toch niet in staat bent om te komen, wordt het zeer gewaardeerd als u zich afmeldt. Daar maakt u iemand op de wachtlijst heel blij mee.

Achtergrond

Het seminar Duurzaam bouwen met staal brengt ook dit jaar de belangrijke, actuele trends en ontwikkelingen voor het duurzaam ontwerpen en bouwen met staal. Het programma komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de technische commissie 1 (TC1) 'Duurzaamheid' en zal in de loop van januari worden bekendgemaakt. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • het hergebruik van staalconstructies (het zogeheten 'donorskelet')
  • milieudata uit de Nationale Milieudatabase koppelen aan ontwerptools zoals Revit
  • milieuimpact van hoogbouw, een variantenstudie met verschillende constructieconcepten
  • upcyclen van staal
  • Hisarna, het duurzame alternatief voor het hoogovenproces

Naast sprekers uit de technische commissie zijn er tal van andere sprekers uit de gehele bouw. Na afloop van elke presentatie is er gelegenheid voor vragen en inhoudelijke discussies. Naast 'voer voor de geest' zorgt het seminar ook goed voor de inwendige mens: rond zessen kunt u aanschuiven bij het dinerbuffet. Deelname aan het seminar, inclusief catering en diner, is geheel gratis.

Meer informatie

Dit seminar wordt georganiseerd door Bouwen met Staal in samenwerking met technische commissie 1 Duurzaamheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088 353 1212. Of stuur een e-mail naar mic@bouwenmetstaal.nl.