Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Digitale technieken en het einde van de constructeur?

Op donderdag 30 januari organiseert IABSE in Utrecht het symposium “Digitale technieken en het einde van de constructeur?”

« terug naar Evenementen
Digitale technieken en het einde van de constructeur?

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Aanmeldingen die nog zijn binnengekomen zullen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt en hiervan een bevestiging krijgen of een bericht op een wachtlijst gezet te worden.

 

Datum

30 januari 2020

Duur

Eén middag/avond (van 15.00 tot 20.00 uur)

Locatie

Movares, Daalseplein 100, 3511 SX Utrecht (zie website Movares)

Bestemd voor

Constructeurs

Doel

Een bloemlezing geven van nieuwe digitale technieken zoals Artificial Intelligence en Machine Learning en beschouwen hoe deze het werk van de constructeur zullen veranderen.

  • Wat zijn de kansen van deze verdergaande digitalisering?
  • Welke risico’s zien we voor de kwaliteit van onze advisering?

Onderwerpen

  • Parametrisch Ontwerpen in Engineering
  • Gebruik van Artificial Intelligence > Machine Learning > Deep Learning

Programma

15:00 Ontvangst

15:30 Frank Maatje, IABSE: Introductie

15:40 Peter Russel, TU Delft: Machines learning: Buildings teaching

Peter Russell zal een lezing geven met een routekaart voor het implementeren van kunstmatige intelligentie in de bouwsector en daarbuiten. Met de huidige staat van digitalisering (BIM) als vertrekpunt, zal gekeken worden naar wat Machine Learning bij kan dragen in verantwoord gebruik van grondstoffen en impact op het klimaat.Peter gaat op zoek naar de implicaties van kunstmatige intelligentie in het ontwerp, de bouw en het gebruik van gebouwen. Hij kijkt hoe dit de ontwerpers, ingenieurs en de industrie zal helpen om de uitdaging van verantwoord bouwen aan te gaan.

Russell bekleedt de leerstoel voor Computation in Architecture (CiA) aan de TU Delft, Nederland.

16:10 Dieter Vermeulen, Autodesk: “Generative Design”

Van “Design Automation” via “Computation Modelling” naar “Generative Design” en uiteindelijk naar “Machine Learning”.

Gebouwen worden steeds meer opgezet in 3d BIM modellen. Als de modellen parametrisch opgezet worden dan kunnen vele honderden of duizenden ontwerpopties gegenereerd en vervolgens geëvalueerd worden. Met genetische algoritmes kan automatisch naar (sub-) optimale resultaten worden gezocht.

16:30 Rudi Roijakkers, ABT/BORG: “Clusteren van gebouwen en data”

Ondanks de dalende gasproductie blijft de aardbevingsbestendigheid van een groot aantal woningen in Groningen ongewis. Er is nood aan een eenvoudige methode om voor veel gebouwen een uitspraak te kunnen doen. Het consortium BORG (met medewerkers van ABT, abtWassenaar en BAM) heeft een parametrisch model van de woningen opgezet, waarmee alle mogelijke variaties bestudeerd kunnen worden. Met geavanceerde data analyses worden de woningen geclusterd. Hiermee kunnen pér woningtype uitspraken gedaan worden over de weerbaarheid op alle locaties in Groningen.

16:50 Pauze 1

17:10 Ritchie Vink, Xomnia / Crux: “Machine Learning gaat ondergronds”

Bodemclassificatie is in de praktijk een menselijk proces waarbij een geotechnisch ingenieur de resultaten van sondering interpreteert. Automatische bodemclassificatie-algoritmen bestaan ​​wel met de ‘Robertson Bodemclassificatie’ als standaard. Deze classificaties zijn echter niet altijd bevredigend voor de Nederlandse situatie.Een gegevens-gestuurde aanpak kan betere resultaten opleveren dan een empirische aanpak. De voorhanden zijnde data bestond uit ongeveer 49.000 CPT's en 40.000 boorgaten, waarvan 1.800 paren voldeden aan de voorwaarde dat ze minder dan 6 meter uit elkaar lagen. Op deze set is met Machine Learning gezocht naar de juiste grond-classificatie.

17:30 Sean Merrifield, Arup: “Digital Bridge Assessments, A new age solution to an age old problem”

Aging bridges are a pain point for governments all over the world – there are lots of them, and their vulnerabilities carry risks that lead to shutting down bridge operations, and potential for failure are a significant risk to the public’s safety. Monitoring of bridges has always been an important way to mitigate those risks. The close collaboration between bridge and digital teams within Arup reveal a new way of working, allowing us to deliver new services to our clients that help them solve their aging infrastructure problem. Thanks to digital tools, we can now monitor bridges in novel ways and on an unprecedented scale and use the data not only to make better assessments of the risk at hand, but also to make accurate predictions for the future and to optimize our load and structural models. We do this by analyzing our data, and feeding it back into digital twin structural and BIM models, in near real-time. Sean will discuss national and international examples, showing the current state-of-the-art and giving a glimpse into the future.

17:50 Koen van Viegen, RHDHV: “Data Driven Design”

De presentatie behelst Data Driven Design, interoperabiliteit en het platform dat daarbij gebruikt wordt.

RHDHV heeft een platform ontwikkeld dat ze toepassen op meerdere projecten, waaronder het ontwerp van het nieuwe Feyenoordstadion. Het platform helpt om programma's als Grasshopper, Revit en allerlei FEM-pakketten met elkaar te verbinden via een centraal punt.

18:10 Pauze 2: Opdracht ‘geeltjes’

De bezoekers wordt gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe verandert AI / ML ons werkveld?
  • Hoe verandert AI / ML ons werkveld?

19:00 Jeroen Coenders, White Lioness: Titel volgt nog

19:20 Paneldiscussie: Inleider: Rob van de Waal, IV consult

Panel:

  • Sabine Delrue, Arup
  • Rudi Roijakkers, ABT
  • Jeroen Coenders, White Lioness

20:00 Sluiting

Aanmelding en kosten

Deelname kost 60,- Euro voor leden IABSE en YouCon, 20,- Euro voor studenten (studentennummer verplicht) en 90,- Euro voor niet-leden. LET OP! Graag op uw aanmelding aangeven of u lid bent van IABSE of YouCon (incl. uw lidmaatschapsnummer), anders zijn wij genoodzaakt het bedrag zonder korting aan u door te belasten. U krijgt hiervoor inspirerende kennis, vergroting van uw netwerk en catering. Reageer snel, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (max. 80 personen).