Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Constructief Ontwerpen BV/BmS

Zelfstandig ontwerpen en berekenen. Daar gaat het om bij deze opleiding.

« terug naar Opleidingen
Constructief Ontwerpen BV/BmS
Afb. Uitbreiding schoolgebouw Geert Groote College, Amsterdam (Bron: Pieters Bouwtechniek Utrecht)

De cursist wordt opgeleid om zelfstandig constructies te ontwerpen en te berekenen. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in staal- of beton gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

De nvao heeft op 22 juni 2022 vastgesteld dat het niveau van de opleiding hbo-masterniveau is.

Niveau

De opleiding heeft een hbo-masterniveau. 
De afgeronde opleiding geeft 160 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.

Tijdsduur

3 jaar.

Examen

Na het behalen van het examen wordt het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS uitgereikt.
Het afstuderen bestaat uit het ontwerpen, berekenen en detailleren van een staalconstructie. Het afstudeerwerk moet worden verdedigd voor de examencommissie.

Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor constructeurs met een Bachelor-diploma (Bk, WW of Wtb), die constructief zijn afgestudeerd en voor hen, die de opleiding Staalconstructeur BV/BmS (of Staalconstructeur BSEng) met goed gevolg hebben doorlopen. Bovendien zijn enkele jaren relevante werkervaring aan te bevelen. Cursisten met een afgeronde HTI opleiding kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vrijstelling van het eerste jaar na toetsing door de examencommissie. De cursist dient momenteel actief te zijn binnen het vakgebied. Bij het aanmelden een kopie van relevante diploma’s meesturen.

Programma

1e jaar (september t/m juni, herexamens 1e week september)

Construeren
- Ontwerpen
- Staalconstructies
- Betonconstructies
- Vervaardigen van staalconstructies

Basis
- Methoden en technieken
- Wiskunde
- Introductie Maple

Mechanica
- Arbeid en Energie
- Stabiliteit
- Basis draag-systemen
- EEM Staafconstructies
- Plasticiteit
- Materiaal modellen

2e jaar (september t/m juni, herexamens 1e week september)

Construeren
- Ontwerpen
- Stabiliteit
- Brandveiligheid
- Hoogbouw
- Verbindingen

Werkstuk
- Ontwerpenoefening

Basis
- Communicatie
- Probablistisch ontwerpen
- Statistiek
- Funderingstechniek

 

Mechanica
- Gebouwen en systemen
- Niet -lineaire mechanica
- EEM platen en schijven
- Dynamica
- Wringing

3e jaar (september t/m december,  afstuderen vanaf januari)

Construeren
- Plooi
- Buisverbindingen
- Vermoeiing
- Bruggen
- Staal-betonconstructies

Basis
- Uitvoering
- Bouwbesluit

Afstudeeropdracht

Waar en wanneer

De opleiding wordt gegeven in Utrecht, Australiëlaan 25.
De lessen starten 5 september 2023 (1e jaar, als je Geotechniek doet; deze is verplicht voor staal, facultatief voor beton, dan start je cursus 29-8-2023) en vinden wekelijks op dinsdag plaats (van 15.30 - 21.15 uur). 

Kosten en studiemateriaal

Eerste jaar 2023-2024: Voor bedrijfsleden, van Bouwen met Staal en de Betonvereniging, bedragen de kosten € 5.390,- (excl.btw), inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. De reguliere prijs is € 7.695,- (excl.btw).

Tweede jaar 2023-2024: Voor bedrijfsleden, van Bouwen met Staal en de Betonvereniging, bedragen de kosten € 5.390,- (excl.btw), inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. De reguliere prijs is € 7.695,- (excl.btw).

Derde jaar 2023-2024: Voor bedrijfsleden, van Bouwen met Staal en de Betonvereniging, bedragen de kosten € 5.390,- (excl.btw), inclusief afstudeeropdracht en dictaten, maar exclusief studieboeken. De reguliere prijs is € 7.695,- (excl.btw).

Losse afstudeeropdracht:
Voor bedrijfsleden, van Bouwen met Staal en de Betonvereniging, bedragen de kosten € 2.450,- (excl.btw). De reguliere prijs is € 3.590,- (excl.btw).

Studiegids

Wilt u meer informatie? U kunt de studiegids aanvragen door een mail te sturen naar opleidingen@bouwenmetstaal.nl.

Aanmelden (voor ieder studiejaar)

U kunt zich aanmelden (bij voorkeur een maand voor de aanvangstdatum) via deze link.