Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Constructeur In Opleiding BV/BmS

Leidt op tot een volwaardig staalbouwkundig tekenaar/constructeur met een goede theoretische onderbouwing.

« terug naar Opleidingen
Constructeur In Opleiding BV/BmS

Afb. links: Detail staalconstructie Meubelplein Ekkersrijt, Eindhoven (foto: VVKH Architecten)

De opleiding Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS wordt vanaf het studiejaar 2023-2024 georganiseerd door BV/BmS Opleidingen, de samenwerking van de Betonvereniging en Bouwen met Staal.
De naam is hierbij veranderd in Constructeur In Opleiding.

Na het volgen van de opleiding begrijp je waarom een constructie op een bepaalde manier gemaakt is en kun je er zelf aan rekenen. Geslaagde cursisten kunnen de functie van (assistent)-groepsleider vervullen en behoren tot de ervaren tekenaar/constructeurs van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau.
Naast het geven van theorielessen worden ook veel rekenvoorbeelden klassikaal behandeld. Indien nodig, is tijd beschikbaar voor individuele begeleiding. Tekenvaardigheid wordt niet gedoceerd.

Gedurende de tweejarige opleiding worden verschillende deelexamens afgenomen. Deze deelexamens vormen samen het examen van de opleiding. Het diploma wordt uitgereikt, als het examen met een voldoende resultaat is afgesloten. Dit diploma geeft toegang tot de opleiding Beton- en Staalconstrucies BV/BmS.

Niveau

post-MBO

Tijdsduur

Twee jaar.
Start 26 september 2023. Start op 29 augustus als je de B-module Wiskunde en Mechanica moet doen (verplicht voor MBO-4).

Examen

Na het behalen van het examen wordt het diploma Staalbouwkundig tekenaar/ constructeur BmS uitgereikt.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor diegenen, die bij voorkeur reeds werkzaam zijn in de staalconstructiebranche en/of bouwkundige dan wel civiele sector. Als vooropleiding is een MBO-4 diploma (Bk, WW of Wtb) met de vakken mechanica en wiskunde in het eindexamenpakket vereist. Maar ook diegenen die de opleiding Staalbouwkundig detailleren BmS of Bèta-module met voldoende resultaat hebben afgesloten, kunnen aan deze opleiding deelnemen. Cursisten met een HTS-diploma kunnen een vrijstelling voor het vak wiskunde aanvragen. Bij het aanmelden een kopie van de relevante diploma’s meesturen.

Programma

 vakken

 lessen
1e jaar

 lessen
2e jaar

- Wiskunde
- Mechanica
- Staalconstructies
- Voorschriften
- Materiaalkunde
- Fabricage en montage

 6
16
16
7
4
-

 -
16
18
8
-
6

 middag/avond per jaar 

 26

 24

Per lesdag (middag en avond) worden twee lessen gegeven. Een lesdag duurt van 14.30 tot 21.00 uur.


Wiskunde

Haakjes: merkwaardige producten, ontbinden in factoren
Breuken
Rekenen met machten en wortels
Logartimen
Diverse functies en vergelijkingen: lineair,  kwadratisch, gebroken, wortel, exponentiële, logaritmische
Goniometrie: sinus, cosinus, tangens, sinus- en cosinusregel, radialen, goniometrische functies
Differentiëren: afgeleide, rekenregels, stijgen, dalen, extreme waarden
Integreren: onbepaalde en bepaalde integraal, oppervlakte

Mechanica van bouwkundige constructies

- plaatsvastheid, evenwicht,  vormvastheid, stijfheid, vakwerken, portalen, raamwerken, stabiliteit, sterkte.

Staalconstructies

- liggers over meerdere steunpunten, raatliggers, vierendeelliggers
- berekenen van verbindingen (gebout en gelast), voetplaten en ankerbouten, voorspanbouten,
  knoopplaatverbindingen, ligger-kolomverbindingen, buisverbindingen
- interpreteren en toepassen van computer output
- Naast de gebruikte studieboeken leert de cursist om te gaan met de normen:
  NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene
  regels en regels voor gebouwen.
  NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en
  berekening van verbindingen.

Voorschriften

- toepassing Eurocode voor belastingen en staalconstructies
- gedrag en toetsing van de constructie
- uitwerken c.q. berekenen van eenvoudige staalconstructies
- berekenen van kolommen in geschoorde en ongeschoorde raamwerken
- bijzondere onderwerpen: kip, plooi, enz.

Materiaalkunde

- mechanische eigenschappen
- chemische samenstelling
- staalsoorten
- controle en keuring

Fabricage en montage

- werkvoorbereiding
- productietechnieken
- brandwerendheid
- montagetechniek
- aansluitdetails met andere materialen
- lassen (processen, posities, krimp, enz.)
- conservering
- lezen van werktekeningen
- kostenaspecten

Waar en wanneer

De opleiding wordt gegeven in Utrecht aan Australielaan 25.
De lessen starten september 2023 en vinden wekelijks op dinsdag plaats van 14.30 tot 21.00 uur.

Kosten en studiemateriaal (2023)

Eerste jaar (studiejaar 2023-2024): Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 5.390 (excl.btw), inclusief studieboeken en benodigde normen (Eurocode). De reguliere prijs is € 7.695 (excl.btw).
Tweede jaar (studiejaar 2023-2024): Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 5.390 (excl.btw), inclusief studieboeken en benodigde normen (Eurocode). De reguliere prijs is € 7.659 (excl.btw).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden (bij voorkeur een maand voor de aanvangstdatum) via deze link. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een automatische notificatie van uw aanmelding. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat er voldoende animo is, zullen de deelnemers een definitieve bevestiging ontvangen met details en een factuur per e-mail. Geeft u s.v.p. duidelijk de tenaamstelling van de factuur op alsmede het e-mailadres voor facturatie inclusief een eventueel inkoopnummer.
Voor het tweede jaar hoeft u zich niet aan te melden (gaarne eventuele inkoopnummers wel doorgeven aan de administratie).