Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Privacy policy Vakblad BMS

Privacy policy Vakblad BMS

De Vakblad BMS App wordt beschikbaar gesteld door de Vakvereniging Bouwen met Staal  (”BMS”).
Deze Privacy Policy beschrijft op welke wijze uw persoonsgegevens door BMS worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de Vakblad BMS App.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In de Vakblad BMS App wordt het 2 maandelijkse Vakblad BMS digitaal gepresenteerd aan de abonnees. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u toegang te geven tot de Vakblad BMS App en om uw voorkeuren op te slaan.
Uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens is belangrijk voor BMS. BMS verwerkt in het kader van de Vakblad BMS App slechts persoonsgegevens die vrijwillig door u worden verstrekt of toegankelijk gemaakt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de Vakblad BMS App?

Uitsluitend uw e-mail adres wat alleen gebruikt wordt voor het inloggen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens met betrekking tot uw Account en uw Voorkeuren worden opgeslagen op een server van een leverancier van BMS in Nederland.

Hebben derden toegang tot mijn gegevens?

BMS zal derden geen toegang geven tot uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

  • voor het verlenen van een dienst;
  • in het kader van onderhoudswerkzaamheden;
  • in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

BMS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen ten einde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verminking of onrechtmatige toegang. Desondanks kan BMS niet garanderen dat uw persoonsgegevens niet onrechtmatig worden ingezien, verminkt of verloren gaan.

(Links naar) content van derden

Voor de informatie die niet afkomstig is van BMS kan BMS ook geen verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan of de inhoud van deze informatie. Ook verwijzingen, al dan niet in de vorm van hyperlinks, naar informatie van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van BMS.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden aangepast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of sprake is van wijzigingen. De laatste versie van deze Privacy Policy kunt u nalezen op: http://www.bouwenmetstaal.nl/app-privacy-policy

Contact

Voor vragen met betrekking tot uw privacy, bijv. een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met: marco@bouwenmetstaal.nl

Bouwen met Staal
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
Postbus 190
Tel. +31(0) 79 353 1277
Fax +31(0) 79 353 1278