Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Milieuverklaringen en EPD’s

Gevalideerde data over de milieu-eigenschappen en -prestaties van constructiestaal.

« terug naar Publicaties

Milieuverklaringen (voorheen: 'Productkaarten')

De Nationale Milieudatabase (NMD) is in 2022 verrijkt met volledig vernieuwde milieuverklaringen (voorheen: 'productkaarten') voor constructiestaal. Een milieuverklaring geeft beknopte informatie over de milieu-impact van een bouwproduct of -materiaal en is gebaseerd op een LCA (levenscyclusanalyse) van het product of materiaal volgens de internationale norm ISO 14025.

De milieuverklaringen constructiestaal zijn gebaseerd op actuele, gewogen en gevalideerde data over de milieu-impact van constructiestaal in alle fasen van de levenscyclus: vanaf de winning van grondstoffen, transport naar fabriek en de fabricage (walsen, verzinken/coaten, bewerken) tot en met sloop/afdanking, terugwinning, recycling en hergebruik (modules A t/m C en D).

Deze milieudata zijn merkongebonden data (Categorie 2), aangeleverd door groepen fabrikanten, leveranciers en staalconstructiebedrijven die zijn aangesloten bij branchevereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS). Een onafhankelijke derde partij heeft de data getoetst volgens het NMD-Toetsingsprotocol. De data hebben betrekking op alle gangbare typen warmgewalste profielen, buis, koker, dikke plaat en stafstaal, geproduceerd en toegepast in Nederland, inclusief bevestigingen (bijvoorbeeld lassen, bouten) en materiaalbehandelingen (bijvoorbeeld conservering).

De data zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase en (hierdoor) beschikbaar voor gebruik in gevalideerde instrumenten voor het berekenen van de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) en de MKI (Milieu Kosten Indicator).

De milieuverklaringen constructiestaal zijn te vinden via de Viewer van de NMD en eveneens direct op te roepen via de links hieronder:

Daarnaast is onlangs (mei 2024) de milieuverklaring voor staalframebouw aan de NMD toegevoegd:

In de NMD zijn verder milieuverklaringen verwerkt van bijvoorbeeld stalen vloer-, gevel- en dakbeplating (categorie 2, Metaalunie) en voor brandwerende coatings op staal (categorie 2, Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten). Deze verklaringen zijn in te zien via de NMD-Viewer.

EPD-certificaten (Environmental Product Declarations)

De data zijn eveneens verwerkt in vier Environmental Product Declarations (EPD) certificaten van SNS en Bouwen met Staal, uitgegeven door Stichting MRPI®. Deze MRPI®-EPD-certificaten bieden meer uitgebreide informatie over onder meer de LCA, de milieubelasting per functionele- of producteenheid en scenario's per levensfase (module).

De EPD's zijn gebaseerd op LCA-studies volgens ISO 14025 en EN 15804. Toetsing van de certificaten is uitgevoerd door een onafhankelijke derde aan de hand van het MRPI®-EPD verification protocol November 2020.v4.0.

De EPD-certificaten zijn hier gratis als PDF te downloaden (klik op de afbeelding):

Zwaar constructiestaal, 16% hergebruik einde leven. Deze productkaart is van toepassing op het meeste constructiestaal, dat op dit moment beschikbaar is. Onderzoek heeft aangetoond, dat 16% hiervan aan het einde van zijn levensduur wordt hergebruikt als constructie-element in een vergelijkbare toepassing. De overige 84% wordt gerecycled en is schroot dat grondstof is voor nieuw staal.

Zwaar constructiestaal: DfD, max. 25m, 80% hergebruik. Deze productkaart is van toepassing op constructiestaal waarbij al in de ontwerpfase rekening is gehouden met de mogelijkheid tot hergebruik. Dit gebeurt onder andere door alle verbindingen uit te voeren als goed bereikbare boutverbindingen, zodat de constructie op termijn makkelijk is te demonteren. Door de liggers en kolommen met identieke lengte en vorm uit te voeren om uitwisselbaarheid te vergroten. En door de schijfwerking van de verdiepingsvloer niet in de vloer, maar met demontabele horizontale windverbanden te bewerkstelligen. Hiermee zal circa 80% van het constructiestaal zijn te hergebruiken. Deze productkaart is specifiek voor liggers en kolommen met een maximale lengte van 25 meter.

Zwaar constructiestaal: DfD, vanaf 25m, 65% hergebruik. Deze productkaart is van toepassing op constructiestaal waarbij al in de ontwerpfase rekening is gehouden met de mogelijkheid tot hergebruik. Dit gebeurt onder andere door alle verbindingen uit te voeren als goed bereikbare boutverbindingen, zodat de constructie op termijn makkelijk is te demonteren. En door de vakwerkliggers met identieke lengte en vorm uit te voeren om uitwisselbaarheid te vergroten. Hiermee zal circa 65% van het constructiestaal zijn te hergebruiken. Deze productkaart is specifiek voor vakwerkliggers en andere constructie-elementen met een lengte van meer dan 25 meter.

Zwaar constructiestaal: 90% hergebruik, 16% hergebruik EoL. Deze productkaart is van toepassing op constructiestaal dat na een eerder leven, nogmaals wordt gebruikt. Bijna alle zware constructiestaal is producttechnisch geschikt voor hergebruik. Door zaagverlies, incourante stukken, enz. is de potentie van hergebruik 90%. Dat het daadwerkelijke hergebruik veel lager ligt (16%) komt door praktische, economische, kwalitatieve en juridische (geen CE-markering) overwegingen. Deze productkaart is voor constructiestaal, dat daadwerkelijk wordt hergebruikt.