Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

DSM Biotechnology Center, Delft

Chemie- en biotechnologieconcern DSM investeert fors in nieuwe onderzoeksfaciliteiten op de bedrijfslocaties Sittard en Delft. Voor de herinrichting van het terrein in Delft tot ‘Biotech Campus’ leverde architectenbureau Cepezed het masterplan én het masterpiece: het DSM Biotechnology Center.

« terug naar Architect + Staal november 2015

Het DSM Biotechnology Center wordt het nieuwe onderzoekscentrum voor biotechnologie van DSM, ter vervanging van het huidige Beijerincklab. Dit laboratoriumgebouw uit 1984 voldoet in meerdere opzichten niet meer aan de hedendaagse eisen. De nieuwbouw is gesitueerd in het verlengde van het Food Innovation Center en het Weteringkantoor op de campus, waarmee het lab functioneel en ook fysiek verbonden is. Zo’n 13.500 m2 bvo gaat plaats bieden aan onderzoeksruimten, kantoren, twee grote vergaderzalen en een auditorium.

Cepezed heeft het programma van eisen samen met de DSM-medewerkers opgesteld. Dit pve is uitgewerkt tot een integraal ontwerp waarin functionaliteit, constructies en installaties optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het gebouwvolume is weliswaar compact, maar de plattegrond is open, ruimtelijk en overzichtelijk, dankzij grote vrije overspanningen en een vrije hoogte van 3,2 m. Volgens de huidige veiligheidsvoorschriften zijn de laboratorium- en kantoorfuncties strikt gescheiden. De tussenwanden zijn wel zo veel mogelijk transparant. Hierdoor hebben medewerkers onderling visueel contact en kunnen ze snel zien wanneer ergens iets niet goed gaat. Tussen de onderzoeksruimten en de kantoorvertrekken zit tevens een sluis, waarin laboranten hun handen kunnen wassen en lab-jassen aan- en uitdoen.

Om de gebouwmassa compact te houden en tegelijkertijd de grote, kolomvrije vloervelden en ruime vrije verdiepinghoogten mogelijk te maken, is de draagconstructie uitgevoerd als een slank en licht staalskelet met bollenplaatvloeren. De stabiliteitskern staat in het hart van het gebouw, aan de laboratoriumzijde. In de kern zijn de schachten en installaties ondergebracht. Ernaast liggen ruimten voor opslag en apparaten, die eveneens weinig daglicht nodig hebben. Het gebouwhart aan de kantoorzijde bevat een atrium met volglazen panoramalift.

De werkplekken zijn georganiseerd langs de gevels die zijn opgebouwd uit verdiepinghoge triple-glaspanelen en sandwichpanelen. Beiden typen panelen zijn verticaal en in onderlinge afwisseling geplaatst, in een open-gesloten verhouding van 2:1. Hierdoor ontvangen de werkplekken ruim voldoende daglicht en ontstaat bovendien een strak én levendig gevelbeeld. Elk paneel is desgewenst eenvoudig te vervangen door een nieuw paneel van dezelfde of een andere soort. Dat is handig in geval beschadigingen, maar ook als de gebruiksfunctie achter een bepaald geveldeel wijzigt.

De uitwisselbare elementengevel is ontworpen door TGM, op basis van het elementensysteem van Hueck. De profielen van de gevel zijn nieuw ontwikkeld en getest op wind- en waterdichtheid. Het zonwerende doek aan de binnenzijde is geïntegreerd in de gevelstijlen. Als dit doek dicht is, ontstaat tussen doek en schil een spouw waar de zonnewarmte via een mechanisch ventilatiesysteem wordt afgevoerd naar de plenumbakken bij de vloer.

In het project opereert Royal HaskoningDHV als constructief adviseur. Ensel Staalkonstrukties is, als onderaannemer van Heijmans Utiliteit, verantwoordelijk voor levering en montage van het staalskelet, de gevelconstructie en de stalen dakbeplating. De bouw startte in mei 2014. Begin maart 2015 werd het hoogste punt bereikt. De oplevering van het DSM Biotechnology Center is voorzien voor 2016.

Al klaar is de aanpassing van het entreegebied van de campus, compleet met een opvallend verkeersportaal dat in één keer 54 m overspant.

  • www.cepezed.nl
  • Impressies: Cepezed, foto’s: Leon van Woerkom (Cepezed), Sicco van Grieken en DSM.
  • Red.: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), nov. 2015.