Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

SC Delfland, Delft

De VMBO-afdelingen van het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft hebben onlangs hun intrek genomen in een nieuw schoolgebouw in de Spoorzone Delft. De school – een ontwerp van DP6 Architectuurstudio – is een van de eerste gebouwde wapenfeiten van de herinrichting van het gebied rondom het vernieuwde station van Delft.

« terug naar Architect + Staal november 2017

Binnen de Spoorzone is het gebouw een prominente plek toebedeeld: aan de toekomstige, centrale Ireneboulevard in de wijk ‘Nieuw Delft’. DP6 heeft dit gegeven aangewend om een school te ontwerpen die ‘communiceert’ met zijn omgeving. De gevels zijn grotendeels transparant, waardoor voorbijgangers een helder beeld krijgen van de dagelijkse bezigheden van de leerlingen.

Anderzijds houdt de transparantie de leerlingen in contact met de buitenwereld. Het restaurant, de winkel en de beautysalon zijn dan ook direct aan de gevels op de begane grond gesitueerd. De begane grond is verder ingevuld met praktijklokalen, kleedruimten en douches als voorzieningen bij de grote sportzaal die het leeuwendeel van de eerste en tweede verdieping in beslag neemt. Deze zaal leent zich tevens voor gebruik door de lokale basketbal- en badmintonverenigingen. De overige ruimten op de verdiepingen zijn ingericht als leslokalen. De lokalen staan in verbinding met leerpleinen die her en der door het gebouw lopen.

De kavel is relatief krap. Daarom is het complete programma vervat in een compact volume van drie bouwlagen met een collectief vloeroppervlakte van 7.750 m2, toegerust op 550 tot 600 leerlingen. Aan de constructieve basis van dit economisch, intensief ruimtegebruik staat de hoofddraagconstructie van slanke stalen kolommen en liggers. Door de gevels van de begane grond in te laten springen en de verdiepingen op slanke kolommen boven het maaiveld te tillen, beschikt de school ondanks de beperkte kavelafmetingen bovendien over een riante buitenruimte. Deze ruimte is benut voor het schoolplein, fietsenstallingen, een sportveld en een bijgebouw voor de technische installaties.

Dat het gebouw een beperkt aantal kubieke meters telt, werkt eveneens gunstig uit voor een energiezuinige klimaathuishouding. In duurzame energie wordt voorzien middels zonnepanelen op het dak van de sporthal. Een warmtesysteem met luchtwarmtepomp regelt de verwarming en koeling van het gebouw. De luchtkwaliteit in het gebouw is geoptimaliseerd door het aantal retourkanalen te beperken. De glasgevels en de daklichten garanderen de daglichttoetreding.

De school kan de boeken in als een zogeheten Frisse School: een schoolgebouw waarbij een gering energiegebruik hand in hand gaat met een gezond binnenmilieu. Immers, als de luchtkwaliteit, temperatuur, (dag)licht en geluid(reductie) in het gebouw in orde zijn, heeft dat een positief effect op het welzijn en functioneren van leerlingen en leerkrachten en zorgt dat voor minder gezondheidsklachten en een lager ziekteverzuim.

Opdrachtgevers voor de scholenbouw zijn de gemeente Delft en de Scholencombinatie Delfland, waarin het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft zijn verenigd. Halverwege 2013 selecteerden zij DP6 voor het architectonisch ontwerp. ABT leverde de adviezen in geotechniek, constructies, bouwfysica en installatietechniek. In 2015 werd het project aanbesteed als Engineering & Construct project, volgens de UAV-GC 2005. Slokker Bouwgroep verwierf de opdracht en werkte het definitief ontwerp in 3D uit tot technisch- en uitvoeringsontwerp. De uitvoering startte in november 2015 en werd in december 2016 afgerond. Halverwege 2017 was het schoolgebouw klaar voor het schooljaar 2017-2018.